Sługa Boży o.Wenanty Katarzyniec, franciszkanin (OFMConv.)

Pokój i Dobro!

Na tej stronie znajdziesz informacje o ojcu Wenantym Katarzyńcu. Jego życiorys i modlitwy, które odmawiał. Odkryjesz interesujące publikacje: książki, artykuły, galerie, audio i wideo. W zakładce Multimedia/pobierz udostępniamy różne informacje o Słudze Bożym. Zezwalamy na dowolne wykorzystanie tych materiałów. Prosimy jedynie o to, by do każdej udostępnionej modlitwy był dołączony adres naszego sanktuarium i informacja: “o uzyskanych łaskach prosimy powiadomić klasztor franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej”. Wzór można zobaczyć na  zdjęciu. Zachęcamy do dodania swoich próśb i podziękowań, w intencji których codziennie  modlimy się przez wstawiennictwo ojca Wenantego.

Niech Pan obdarzy Cię pokojem i spełni pragnienia twojego serca!
 

Pozdrawiają,
Bracia franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Wenanty Katarzyniec

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Wenanty Katarzyniec

urodził się 7 października 1889 r. w Obydowie k. Lwowa. Pochodził z ubogiej, chłopskiej rodziny. Już jako uczeń dorabiał na własne utrzymanie udzielając korepetycji. Po ukończeniu nauczycielskiego seminarium we Lwowie, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Podczas jednych z wakacji w Kalwarii Pacławskiej poznał, młodszego od siebie Maksymiliana Kolbe. Zaraz po święceniach kapłańskich w 1914 r., rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Czyszki  blisko Lwowa. Jego gorliwość nie uszła uwadze wiernych, którym służył z wielki oddaniem przede wszystkim w konfesjonale i na ambonie. Po roku pracy duszpasterskiej, mając zaledwie 26 lat, został mistrzem nowicjatu we Lwowie. Był też wykładowcą filozofii i greki. Nie szczędził swych sił poza klasztorem, głosząc konferencje i rekolekcje dla sióstr oraz spowiadając chorych w szpitalu.  Swą pracę wspierał głęboką modlitwą, a nade wszystko umiłowaniem Eucharystii. Z powodu gruźlicy i przepracowania, musiał wyjechać na odpoczynek, najpierw do Hanaczowa, a później do Kalwarii Pacławskiej. Tutaj też zmarł w opinii świętości 31 marca 1921 r., mając niespełna 32 lata. Jego doczesne szczątki spoczywają w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla.

Wenanty Katarzyniec - współcześni o naszym ojcu:

Bardzo pokorny, kochający modlitwę i pracowity ….
Módlcie się do Matki Bożej za jego wstawiennictwem!

Św. Maksymilian Maria Kolbe​

Święty Kościoła Katolickiego, założyciel MI, Rycerz Niepokalanej

Ojciec Wenanty stał się świadkiem wierności Bogu, wyrażonej w odpowiedzialnym oraz gorliwym podjęciu życiowego powołania.

Abp Adam Szal

ks. abp Adam Szal​

Metropolita Przemyski

W Kalwarii Pacławskiej pomodliliśmy się wraz z mężem przed grobem Katarzyńca. Prosiliśmy o bardzo praktyczną rzecz: większy samochód dla naszej rodziny. Po kilku dniach na skutek cudownych zdarzeń pod naszym domem znalazło się wspaniałe rodzinne auto. 

Dominika Figurska

Dominika Figurska​

Aktorka

Życie o. Wenantego Katarzyńca, choć krótkie, było przepełnione wiarą w Boga oraz dobrocią i miłością do ludzi.

o. Edward Staniukiewicz OFMConv

o. Edward Staniukiewicz OFMConv.

Duszpasterz w Kalwarii Pacławskiej

 Nie był wielkim cudotwórcą, do jego konfesjonału nie ściągały wielkie tłumy. Zasłynął z tego, że był mistrzem życia w codzienności, bo właśnie w niej toczy się walka o naszą świętość. 

br. Mateusz Jędral OFMConv

br. Mateusz Jędral

Nowicjusz

Krótka historia ojca Wenantego:

Zamknij Menu