Do Grupy Modlitewnej Ojca Wenantego Katarzyńca może przynależeć każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy wieku. Wystarczy codziennie odmówić modlitwę o beatyfikację Ojca Wenantego i jeden dziesiątek różańca świętego. Można, jeśli ktoś ma takie pragnienie, spełniać dodatkowe warunki. Natomiast, jeśli ktoś nie spełni w danym dniu określonych warunków, nie popełnia grzechu i nie obciąża swojego sumienia. Dyplomik i wpisanie do Księgi Wspólnoty przy Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej są oznaką przynależności do Grupy Modlitewnej.

Celem Grupy Modlitewnej Ojca Wenantego Katarzyńca przy kalwaryjskim sanktuarium, w którym znajduje się grób Czcigodnego Sługi Bożego, jest przede wszystkim modlitwa o jego beatyfikację, a także modlitwa za wszystkich składających swoje prośby i podziękowania za pośrednictwem o. Wenantego, modlitwa członków grupy za siebie nawzajem, o uświęcenie swoje i innych oraz modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i o świętość kapłanów.

Grupę Modlitewną tworzą osoby świeckie, duchowne, osoby życia konsekrowanego, każdy, kto pragnie zgłębiać duchowość o. Wenantego i modlić się niezależnie od miejsca zamieszkania, i w miarę swoich możliwości zaakceptuje zasady przynależności do tej wspólnoty. Zasady są następujące: spowiedź generalna przed przystąpieniem do Grupy, dobrowolna przynależność do Rycerstwa Niepokalanej, codzienna modlitwa, m.in. modlitwa o beatyfikację, jeden dziesiątek różańca świętego, akt codziennego ofiarowania według o. Wenantego, udział we mszy świętej w pierwszy czwartek miesiąca i półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz raz w roku grupowe lub indywidualne nawiedzenie grobu o. Wenantego Katarzyńca w Kalwarii Pacławskiej. Członkowie Grupy Modlitewnej otrzymują Dyplomik przynależności do wspólnoty i zostają wpisani do Księgi Bractwa w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Zasady przynależności nie obowiązują pod grzechem, nawet powszednim. Jedynym celem jest miłość do Najświętszego Sakramentu przez Niepokalane Serce Maryi.

Grupa Modlitewna Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca rozpoczyna swoją działalność 8 grudnia 2018 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Cel Grupy Modlitewnej Ojca Wenantego Katarzyńca:

 1. Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca;
 2. Modlitwa za składających prośby i podziękowania za pośrednictwem o. Wenantego;
 3. Modlitwa o uświęcenie swoje i innych;
 4. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne oraz o świętość kapłanów.

Zasady przynależności do Grupy Modlitewnej:

W miarę możliwości:

 1. Spowiedź generalna przed przystąpieniem do Grupy Modlitewnej;
 2. Dobrowolna przynależność do Rycerstwa Niepokalanej;
 3. Codzienna modlitwa:
 • Jeden dziesiątek Różańca  – Tajemnica Eucharystii,
 • Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem o. Wenantego,
 • Modlitwa o beatyfikację  o. Wenantego,
 • Akt codziennego ofiarowania się według o.Wenantego;
 1. Uczestnictwo we Mszy św. w Pierwszy Czwartek miesiąca i półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w dowolnym kościele;
 2. Raz w roku grupowe lub indywidualne nawiedzenie grobu o. Wenantego w Kalwarii Pacławskiej;
 3. Wpis do Księgi Wspólnoty Modlitewnej z siedzibą w Kalwarii Pacławskiej

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub kontakt telefoniczny: + 48 532 076 902.

Do pobrania