Dni Modlitw o beatyfikację o. Wenantego

Dni modlitw o beatyfikację 2024

Rokrocznie w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej

odbywają się dni modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca. Termin spotkania to czas około dnia śmierci o.Wenantego, to jest 31 marca. Z uwagi na święta Wielkanocne data jest zmienna. Na jakiś czas przed spotkaniem będzie podana informacja o dacie i nowym planie.

W stały program wpisana jest wspólna modlitwa przy grobie ojca Wenantego i konferencja. Staramy się, by dni modlitw o beatyfikację odbywały się podczas weekendu, by każdy zainteresowany mógł choć na jeden dzień przyjechać. Tych, którzy chcą być z nami przez całe spotkanie zachęcamy do noclegu (przy wcześniejszej rezerwacji miejsc) w domu pielgrzyma.

W 1950 r. w Kurii Biskupiej w Przemyślu odbył się proces informacyjny dotyczący świętości życia o. Wenantego Katarzyńca, a następnie dokumenty zostały przekazane do Rzymu. Po ekshumacji ciało Sługi Bożego przeniesiono z cmentarza do kamiennego grobu w krużganku kościoła klasztornego w Kalwarii Pacławskiej. 26 kwietnia 2016 r. – papież Franciszek wyraził zgodę na publikację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, co formalnie zakończyło proces beatyfikacyjny – od tej pory przysługuje o. Wenantemu tytuł: Czcigodny Sługa Boży. 23 października 2017 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych udzieliła pozwolenia na przeprowadzenie kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca i przeniesienie ich z podcieni kościoła do przygotowanego grobu we wnętrzu kościoła.

o.Edward Stankiukiewicz, franciszkanin

Dom pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaria Pacławska 40
37-743 Kalwaria Pacławska 40

+48 721-212-260
dompielgrzyma@franciszkanie.pl

kalwaria.franciszkanie.pl