Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego: https://wenanty.pl/ oraz innych form komunikacji.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych, o których mowa poniżej, jest Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), 37-743 Kalwaria Pacławska 40, telefon: + 48 16 671 95 44; + 48 532 076 902 (dalej jako: Klasztor). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pisząc na adres administratora lub e-mail: edward.staniukiewicz@gmail.com;
Administrator jest publiczną kościelną osobą prawną i przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z przepisami Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele, z dnia 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Czym są dane osobowe
Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów, jak również w przypadku wsparcia działalności Klasztoru lub kontaktu w celu składania próśb, podziękowań, świadectw itp, danymi osobowymi mogą być: adres e-mail, IP, numer telefonu, imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), adres zamieszkania lub korespondencyjny, w niektórych przypadkach cechy wyglądu lub inne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną czy społeczną bądź kulturową tożsamość tej osoby. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi poniżej, zgodnie z przepisami Dekretu.

Dane osób kontaktujących się z nami drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
Osoby kontaktujące się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, automatycznie przekazują nam swój adres (e-mail / korespondencyjny) a także inne dane zamieszczone w liście. Udostępniając nam w ten sposób swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Celem przetwarzania tych danych jest utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i sympatykami – podstawa prawna – art. 7 ust. 1. pkt. 1 i 6) Dekretu

Dane osobowe darczyńców
Dane osobowe pozyskane przez nas przy okazji przekazywanych ofiar i darowizn na rozwój kultu o. Wenantego (np. imię i nazwisko, adres, nr rachunku bankowego), przetwarzane są w następujących celach:
zawarcia i realizacji umowy (np. umowy darowizny) – podstawa prawna – art. 7 ust. 1. pkt. 2) Dekretu
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych z rachunkowością i sprawozdawczością – podstawa prawna – art. 7 ust. 1. pkt. 3) Dekretu
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Klasztoru, takich jak działania służące promowaniu i upowszechnianiu prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwo osób, informacji i mienia – podstawa prawna – art. 7 ust. 1. pkt. 6) Dekretu
podtrzymywania kontaktów z przyjaciółmi i darczyńcami, dzielenia się informacjami o wydarzeniach kulturalno-religijnych i prowadzonych dziełach – podstawa prawna – art. 7 ust. 1. pkt. 1 i 6) Dekretu

Dane użytkowników strony internetowej
Na stronie internetowej nie zbieramy żadnych Państwa danych osobowych dla nich samych, ani w żaden sposób Państwa nie profilujemy. Jednak wyświetlanie naszej strony w przeglądarce internetowej powoduje zapisanie informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www. Nie podejmujemy żadnych wysiłków mających na celu powiązanie tych danych z konkretnymi osobami, z wyjątkiem działań niezgodnych z prawem (np. próba włamania). Celem przetwarzania tych danych jest uzyskanie pomiarów statystycznych, zapewnienia poprawności działania strony oraz wykrywanie ewentualnych nadużyć, co jest niezbędne do zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa – jest to uzasadnionym interesem administratora zgodnie z art. 7 ust. 1. pkt. 6) Dekretu.

Widgety społecznościowe
W serwisie umieszczone są widgety portali społecznościowych. Użytkownik logujący się do tych serwisów przy użyciu swojego konta przyjmuje zasady ochrony prywatności tych serwisów:
Facebook –w serwisie Facebook obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twitter – w serwisie Twitter obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter, można się z nimi zapoznać na: https://twitter.com/privacy
Youtube – na stronach internetowych osadzane są materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Google+ – w serwisie obowiązują zasady prywatności określone pod adresem: https://policies.google.com/privacy

Pliki cookies
Do prawidłowego funkcjonowania serwis wykorzystuje pliki cookies czyli tzw. ciasteczka (ang. cookies), będące niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.) Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane również w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w używanej przez siebie przeglądarce. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Publikowanie wizerunku
Podczas spotkań, uroczystości, imprez, wydarzeń publicznych i tym podobnych wydarzeń organizowanych przez Klasztor mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania wideo. Wizerunki uczestników mogą być publikowane na naszej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach promocyjnych. Publikacje odbywają się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisów i stron internetowych lub innych miejsc w przestrzeni publicznej (np. tablice ogłoszeń, banery itp.). Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail: edward.staniukiewicz@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Standardy przetwarzania danych osobowych
Podane przez Państwo dane przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 Dekretu. Gwarantujemy pełną poufność informacji, które przetwarzamy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie, ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Klasztor dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Klasztor jednej z dopuszczonych przez obowiązujące przepisy podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych innym podmiotom, nie będziemy także przekazywać ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę (chyba, że przy udzieleniu zgody wskazany został termin jej ważności lub zaistnieje inna podstawa prawna); w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas zdefiniowany w umowie/regulaminie, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – do czasu wykonania tego obowiązku, lub przez czas z obowiązku wynikający.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do treści swych danych oraz uzyskania ich kopii;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do uzupełnienia i uaktualnienia swoich danych;
jeżeli dane są nieprawidłowe – prawo do ich sprostowania;
prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiana Polityki Prywatności i kontakt
Polityka prywatności jest przez Administratora stale weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.