Kazanie abp. Adama Szala

Wenanty o sobie

O. Wenanty – rysowany piaskiem

Kalwaria Pacławska