Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla darczyńców

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, NIP: 7951803096, adres poczty elektronicznej: wenanty.katarzyniec@gmail.com zwanego dalej Klasztorem Franciszkanów
Cele przetwarzania
 • realizacja darowizny na rzecz Klasztoru Franciszkanów
Dane przetwarzane
 • imię i nazwisko,
 • email,
 • numer rachunku bankowego
 • identyfikator transakcji
Podstawa prawna przetwarzania  

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z Klasztor Franciszkanów lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z Klasztor Franciszkanów [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klasztor Franciszkanów [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy Klasztoru Franciszkanów.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Klasztoru Franciszkanów usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Klasztoru Franciszkanów.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Klasztorem Franciszkanów
 • 5 lat – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań oraz innych ciążących obowiązkach na Klasztorze Franciszkanów
Prawa związane z przetwarzaniem  

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, adres poczty elektronicznej: wenanty.katarzyniec@gmail.com
Informacje dodatkowe  

 • Podanie danych przed zawarciem umowy z Klasztorze Franciszkanów nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z Klasztorze Franciszkanów
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Klasztor Franciszkanów do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Klasztor Franciszkanów nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.