„BÓG POSŁAŁ ANIOŁA” (Łk 1,26)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Bóg działa:
Zamysłem czystej dobroci”.
Boży plan wypływa z czystej dobroci Ojca, który kocha swoje dzieci.

Zwiastowanie ukazuje nam prawdę, że Bóg postanowił zrealizować swój plan przez Maryję.
Tę drogę wybrał Bóg. Chcemy na nią wejść i postawić pierwszy krok.

Pierwszym krokiem na tej duchowej drodze jest uniżenie. To postawa której uczy nas życie i świadectwo ojca Wenantego. Zróbmy ten pierwszy krok razem z naszym niebieskim orędownikiem.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO
„Pan Jezus – mówił Ojciec Wenanty w jednej z konferencji do swoich nowicjuszy – dał nam przykład ubóstwa według słów św. Pawła: Dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście ubóstwem jego wy bogatymi byli. Matka Najświętsza naśladuje ten wzór, rozdaje wszystko ubogim, jak na przykład dary Trzech Króli, gdyż przy ofiarowaniu nie mogła już ofiarować jak zamożniejsi baranków, lecz jak ubodzy parę gołąbków. Miłujmy ubóstwo jak Maryja, a będziemy mogli powtórzyć za św. Franciszkiem Serafickim: Bóg mój i wszystko”.

WEZWANIE DNIA:
Spróbuj dzisiaj – na początku naszych rekolekcji – wejść sercem w postawę uniżenia, którą przez całe swoje życie praktykował ojciec Wenanty. Może Ci w tym pomóc przyjęcie uniżonej postawy. Może to być schylenie głowy, przyklęknięcie lub położenie się krzyżem. Najważniejsze jednak, aby uczynić to sercem.

Wypowiedz sercem modlitwę Anioła z Fatimy:
O Boże mój! Wierzę w Ciebie! Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję Ciebie!
Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie miłują.

 

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.

 

ŚWIADECTWO: Zacząć wszystko od nowa…
Szczęść Boże!

Mam na imię Basia. Staję dziś w prawdzie i pokorze przed sobą, przed wami, ale przede wszystkim przed Bogiem. Urodziłam się w trudnej rodzinie. Pełnej gniewu, alkoholu, przemocy i różnych okropnych rzeczy, na które musiała patrzeć mała dziewczynka, którą wtedy byłam. Najsmutniejsze w tym jest to, że ta przemoc była ze strony mojej mamy. Dziś nie mam żalu do moich rodziców, wybaczyłam mojej mamie. Kochała mnie jak umiała, sama mając poranione serce. Chciałam żyć inaczej, lepiej, niestety nie udało mi się…

W wieku 23 lat wyszłam za mąż, urodziłam syna. Miałam rodzinę, dobrego męża, który dał mi dom pełen miłości, zrozumienia, spokoju, a ja nie potrafiłam tego docenić… W przeciągu 22 lat naszego małżeństwa zdradziłam tego cudownego i dobrego człowieka trzy razy… W końcu zostawiłam go dla innego mężczyzny, rozbijając swoją i jego rodzinę. Osiągnęłam dno dna… Zrozumiałam co straciłam, mąż przyjął mnie, choć na to nie zasłużyłam. Dziś jestem pewna, że to Bóg mi go zesłał, jak Anioła Stróża. Wiedziałam, że muszę zrobić coś ze swoim życiem. Usłyszałam o rekolekcjach, prowadzących do oddania życia Maryi. Poczułam, że chcę Ją poznać i z Nią zacząć wszystko od nowa. Kilka dni temu kupiłam różaniec i choć mieści się w kieszeni, jest większy od wszystkich problemów świata. Choć jest połączony cienkim drucikiem, jest silniejszy od najgrubszych łańcuchów. Maryjo bądź ze mną.
Basia

Modlitwa Różańcowa

 

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„DO DZIEWICY POŚLUBIONEJ MĘŻOWI, IMIENIEM JÓZEF” (Łk 1,27)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:
Opatrzność, która ma źródło w Bogu Ojcu, działa przez św. Józefa.
W wielu sytuacjach to właśnie Józef realizuje zamysły czystej dobroci Ojca.
Tę samą rolę św. Józef odgrywa dzisiaj – wobec Kościoła i wobec każdego z nas.
Tak jak Bóg Ojciec powierzył swój plan oraz swoje dwa Największe Skarby, Jezusa i Maryję, – opiece św. Józefa, tak i my jesteśmy zaproszeni, aby uczynić to samo – powierzając mu samych siebie, nasze rodziny oraz te rekolekcje.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO
Ojciec Wenanty Katarzyniec urodził się 7 października 1889 r. Podobnie jak dzisiaj, tak i wówczas, sto trzydzieści dwa lata temu, obchodzono święto Matki Bożej Różańcowej. Bóg w swojej Opatrzności, od samego początku, życie Ojca Wenantego oddał pod nadzwyczajną opiekę Matki Bożej. Pięć dni później, 12 października, chłopiec został ochrzczony. Na chrzcie otrzymał imię Józef.

Prości ludzie na wsi poważnie biorą życie, a dzieci wiejskie wcześnie się dowiadują o dwóch najważniejszych rzeczach: 1. Ponad światem jest Bóg; 2. W życiu trzeba ciężko pracować. Wdzięczność za wskazanie dwóch podstawowych filarów życia: modlitwy i pracy oraz szacunek do swoich rodziców, który z pewnością czerpał od Najlepszej z Matek, można odnaleźć w nielicznej korespondencji do nich. Prawie każdy list do rodziców kończył słowami: „Najdrożsi Rodzice, nigdy nie zapominam o was w modlitwach swoich, a zwłaszcza przy ofierze Mszy św. Módlcie się i Wy za mnie! Całuję Wasze ręce, kochający syn Wenanty”.

WEZWANIE DNIA:
Przyjmij dziś całym swoim sercem, tak jak potrafisz najlepiej – dar obecności i opieki świętego Józefa, zawierzając mu całe swoje życie oraz te rekolekcje. Możesz to uczynić własnymi słowami lub użyć jednej ze znanych modlitw zawierzenia.

ŚWIADECTWO: Przyszły w samą porę, jako wielki ratunek…
Witajcie.

Myślałem, że na 33-dniowe rekolekcje trafiłem przypadkiem, ale już w pierwszych dniach ich trwania zorientowałem się, że to Maryja sama mnie na nie zaprosiła. Przyszły w samą porę, jako wielki ratunek i pociecha dla mnie. Ostatnie miesiące były dla mnie czasem szczególnie trudnym duchowo. Podupadłem na wierze i oddaliłem się od sakramentów. Bardzo chciałem wrócić do Boga, przystąpić do spowiedzi, przyjąć Pana Jezusa w Komunii, ale nie miałem siły pozbierać się ze swoich upadków. Byłem nerwowy i niecierpliwy, przez co ucierpiały relacje rodzinne. Do tego sytuacja w kraju, doniesienia o licznych profanacjach, wprawiały mnie w stan przygnębienia. Uczepiłem się różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Codziennie, pomimo trudu, pomimo zmęczenia nie poddawałem się. Te rekolekcje to dla mnie także wielka szkoła miłości na wzór Świętej Rodziny. Wiem, że sporo mojemu małżeństwu brakuje do tego wzorca, ale widzę, jak wiele zmieniło się w mojej rodzinie. Matka Boża działa, znów potrafię powiedzieć mojej żonie, że ją kocham. Zacząłem dostrzegać swoje wady, a szczególnie to, jak bardzo byłem zapatrzony w siebie, jak bardzo miłość własna zaślepiała mnie, przez co nie widziałem potrzeb innych. Dostrzegłem w sobie ogromną zmianę i wiem, że nie jest to moja zasługa, a wstawiennictwa Matki Bożej – źródła miłości. Serdecznie dziękuję za przygotowanie tych rekolekcji, są jak balsam dla zbolałej duszy.
Andrzej

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI, PAN Z TOBĄ” (Łk 1,28)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:
Słowa, które Archanioł Gabriel wypowiada do Maryi, są dla nas wielkim światłem.
Te słowa zrodziły się w Bogu. Te słowa wypowiada do Maryi cała Trójca Święta – przez pośrednictwo Anioła.

Bóg nieustannie wypowiada to słowo. Jest w tym słowie Cała Miłość Boga Ojca, Cała Miłość Jezusa i Cała Miłość Ducha Świętego do Maryi.

Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa, UCZESTNICZYSZ w Miłości Trójcy Świętej do Maryi.
Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa CAŁYM SWOIM SERCEM – łączysz się i jednoczysz się z Bogiem w Jego miłości do Maryi.

Maryja jest PEŁNA ŁASKI, ponieważ Bóg włożył CAŁEGO SIEBIE i CAŁĄ SWOJĄ MIŁOŚĆ w relację z Nią.

Te rekolekcje są zaproszeniem, abyśmy uczynili to samo co Bóg – włożyli całych siebie i całą swoją miłość w relację z Maryją.

Różaniec Święty jest drogą do Serca Maryi, w którym mieszka CAŁA MIŁOŚĆ BOGA.

Dobrze o tym wiedział ojciec Wenanty, który kroczył przez życie z różańcem w ręku.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO
W artykule napisanym do Rycerza Niepokalanej ojciec Wenanty pisał: „Człowiek jest taki słaby, tak potrzebujący pomocy Bożej – a w jaki sposób uzyska tę pomoc, jeśli nie przez modlitwę. (…) Jeżeli czujemy, że nam potrzeba pomocy Bożej na każdym kroku, czyż nie powinniśmy uciekać się do modlitwy jak najczęściej, czy nie powinniśmy używać tego środka najlepszego do zapobieżenia każdej naszej potrzebie?”

Dla Ojca Wenantego Katarzyńca modlitwa była centrum jego duchowości, a modlitwa różańcowa odgrywała najważniejszą rolę. Z różańcem nie rozstawał się od najmłodszych lat swojego życia. Już jako czteroletnie dziecko odmawiał różaniec, jako uczeń seminarium nauczycielskiego założył wśród swoich kolegów studentów koło żywego różańca, jako nowo wyświęcony kapłan, w dniu swoich prymicji, rozdawał różańce swoim rodakom w Kamionce Strumiłowej, i zmarł z różańcem w ręku 31 marca 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej.

WEZWANIE DNIA:
Postanów sobie dzisiaj, że zaczniesz uczyć się przeżywać modlitwę różańcową tak, jak pragnie tego Maryja. Dlatego pamiętaj i UFAJ, że kiedy modlisz się na różańcu, ONA ZAWSZE PRZYCHODZI, JEST Z TOBĄ, MODLI SIĘ RAZEM Z TOBĄ i MÓWI DO CIEBIE PRZEZ RÓŻANIEC.

PAMIĘTAJ, że kiedy modlisz się na różańcu – sprawiasz, że Maryja sama bierze w swoje ręce sprawy, które Jej powierzasz. Kiedy się modlisz na różańcu – Ona zaczyna działać w łagodny, ale stanowczy i skuteczny sposób.

ŚWIADECTWO: Pracuję w międzynarodowej korporacji…
Szczęść Boże.
Pracuję w międzynarodowej korporacji, cierpię więc na nieustanny brak czasu. Przyszedł w moim życiu moment, kiedy poczułam, że zatrzymałam się w miejscu. Kiedy dowiedziałam się o 33-dniowych rekolekcjach poczułam, że to zaproszenie, by coś zmienić, przewartościować. Doświadczyłam wielu owoców. Maryja pomogła mi wygospodarować czas na rozważania, których słuchałam nawet trzy razy dziennie. Czułam jak słowa dotykają mnie do głębi i uzdrawiają. Nie mogłam doczekać się kolejnych dni. Zaczęłam czuć pokój i radość, którego nie miałam już bardzo dawno. Przełamał się we mnie kryzys zaufania Bogu. Mam w sobie poczucie, że zaczynam wszystko na nowo… Nie swoimi siłami, ale wszystko przez Maryję i dla Maryi. Miałam poczucie, że wszyscy uczestnicy i prowadzący tworzą wspólnotę, która dodawała mi sił. Treści były bardzo ciekawe i ubogacające. Jeszcze niedawno miałam problem nawet z krótką modlitwą, a teraz spędzam ok dwie godziny dziennie na modlitwie – medytacji i różańcu. Czuję, że moja dusza tego potrzebuję jak powietrza. Weszłam w te rekolekcje na 100% i teraz wszystkie sprawy będę załatwiać z Matką Bożą i nie mam lęku! Będzie co będzie, a ja będę w Maryi i z Maryją. Bóg zapłać za ten wspaniały czas, sanatorium dla mojego serca.
Magdalena

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA, KTÓREMU NADASZ IMIĘ JEZUS” (Łk 1,31)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:
Oto poczniesz” – te słowa objawiają nam jedność Maryi i Ducha Świętego.
W wyznaniu wiary mówimy przecież o Jezusie: „Który się począł z Ducha Świętego”.

Anioł nie mówi jednak do Maryi: „Oto Duch Święty pocznie w tobie”, lecz mówi: „Oto poczniesz”.

Porodzisz Syna” – Jezus jest w pełni tego słowa „Synem Maryi”.
W momencie, w którym Jezus stał się Synem Maryi, Maryja stała się Matką całego stworzenia. To jest ten moment, w którym każdy z nas stał się prawdziwie Jej dzieckiem.

Przez akt całkowitego oddania się Maryi zgadzasz się w pełni na to, co sam Bóg ustanowił w akcie Wcielenia.

Całkowitym oddaniem się Matce Bożej żył też Ojciec Wenanty, a pierwszą książką, którą przeczytał, był traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.


Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO
„Maryja jest naszą Królową – mówił Ojciec Wenanty – jest bowiem Matką Boga, a więc po Bogu należy się Jej najwyższa cześć. Ta królewska cześć jest wymagana od Boga, żąda jej dla swojej Matki ukochanej Pan Jezus, w tę cześć wierzy Kościół święty od najdawniejszych czasów po całej ziemi. Cześć ta jest wreszcie bardzo korzystna dla nas: Bowiem kto miłuje Maryję – jak mówił św. Bernard – jest szczególnym znakiem wybrania Bożego. Jak dworzanie mają we czci imię swojej królowej, tak my ze czcią często mamy wymawiać Imię Maryi. Pozdrawiaj więc często swoją Niebieska Królową, bo jeśli człowiek pobożnie pozdrawia Maryję, to i Ona go pozdrawia najczulszą miłością”.

WEZWANIE DNIA:
Pan Jezus pragnie dać ci udział w swojej Miłości do Maryi.

Zrób dziś następujące ćwiczenie duchowe:
Znajdź spokojne miejsce oraz kilka minut, aby się całkowicie wyciszyć.
Módl się w rytm swojego oddechu:
Przy wdechu mów w sercu: „Jezu, przyjmuję całą Twoją miłość do Maryi”.
Przy wydechu mów w sercu: „Maryjo, kocham Cię miłością Jezusa”.
W ten sposób ODDYCHAJ MIŁOŚCIĄ Jezusa do Maryi.

ŚWIADECTWO: Całkowicie się KOMUŚ oddać? A co z moimi planami na życie?
Akt Zawierzenia Matce Bożej wpadł w moje ręce kilka razy, ale nigdy nie przyjęłam tego zaproszenia z nieba. Kiedy w internecie wyświetliła się informacja o rekolekcjach pomyślałam, że tyle przypadków to nie przypadek. Tak naprawdę po ludzku się bałam.
Całkowicie się KOMUŚ oddać? A co z moimi planami na życie? Co jeśli ten KTOŚ ma całkowicie inny dla mnie scenariusz?
Z jednej strony pragnienie bycia blisko Boga, a z drugiej strony lęk przed przyjęciem tego, co ma dla mnie. Wewnętrzna szarpanina. Z pomocą przyszedł mój znajomy ksiądz, spowiednik. „To najlepsze co możesz dla siebie zrobić” – przeczytałam w wiadomości od niego. Stwierdziłam, że rozpocznę rekolekcje, a jak poczuję, że to dla mnie za duży „skok na głęboką wodę” to przerwę. Wtedy otrzymałam wiadomość od znajomego kapłana: „ Jak będziesz chciała zrezygnować, to masz do mnie napisać!” To dało mi poczucie bezpieczeństwa. Ważne, by mieć taką osobę podczas tych 33 dni, do której zawsze można się zwrócić o duchową pomoc.
Zaczęłam poznawać Matkę Bożą. Myślę, że wcześniej nie miałam z Nią prawdziwej relacji. Maryja jest ze mną każdego dnia w codziennych czynnościach np. podczas sprzątania. Wyobrażam sobie, że 2 tys. lat temu Ona też miała podobne obowiązki do mnie i staram się Ją naśladować. To mobilizuje mnie do robienia projektów na studia. Staram się oddać Jej siebie we wszystkim co robię. Już od pierwszego dnia rekolekcji trzymam się mocno słów: „Nawet cienia pewności siebie nie powinnaś mieć, a całą nadzieję pokładać we Mnie” .
Uczę się od Maryi miłości do Jezusa. Ona jest dla mnie wzorem kobiecości. Ona uczy mnie także przyjmować Pana Jezusa podczas Komunii Świętej. Dostrzegam uśmiech Maryi u spotykanych osób. Każdego dnia staram się wybaczać bliskim z którymi mam trudne, raniące relacje. Jestem zachwycona Maryją i chcę Ją poznawać!
A strach przed planem Bożym w moim życiu, o którym pisałam na początku opuścił mnie już na początku rekolekcji. Moje „Ja” odstawiłam na drugi plan. Teraz jestem o wiele spokojniejsza. Dajcie Maryi szansę!
Karolina

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA CIEBIE I MOC NAJWYŻSZEGO OSŁONI CIĘ” (Łk 1,35)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:
Obietnica, którą Bóg daje Maryi w słowach: „Duch Święty zstąpi na ciebie i Moc Najwyższego osłoni cię”, jest też obietnicą dla nas.

W sposób szczególny jest to obietnica dla każdego, kto „wejdzie” do Niepokalanego Serca Maryi przez akt całkowitego oddania.

Święty Ludwik de Montfort pisze, że Duch Święty zstąpi z całą obfitością swoich darów na duszę, w której dostrzeże odbicie Maryi.

Zdaniem de Montforta nie ma niczego, co by mogło przynieść nam więcej Ducha Świętego niż oddanie się Maryi.

Niepokalane Serce Maryi jest duchowym wieczernikiem, do którego wchodzimy, aby przygotować się na przyjęcie daru Nowej Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego.

Do tego duchowego wieczernika wchodzimy poprzez akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO
Podczas studiów w Krakowie Wenanty czytał dużo książek, z których robił obszerne notatki. Prawie wszystkie zachowały się w oryginale i są przechowywane w archiwum franciszkanów w Krakowie. Można zatem, na ich podstawie, wyrobić sobie dokładny pogląd o jego osobistych zainteresowaniach. Łatwo można też spostrzec, że na początku pierwszego roku studiów nie kierował się Wenanty jakąś myślą przewodnią. Niemniej – i to jest bardzo interesujące – pierwszą książką, jaką przeczytał w Krakowie był traktat św. Ludwika Marii Grignona de Monfort O zaofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję. Nie był to zwykły przypadek. Już w nowicjacie poznał dokładnie, że najprostszą drogą dotarcia do Jezusa jest Maryja. Jej również, uważał Wenanty, można najpewniej powierzyć wszystkie trudne sprawy, z którymi człowiek może się zmagać, rozpoczynając tak ważny odcinek życia, jakim są studia filozoficzno-teologiczne.

WEZWANIE DNIA:
„Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Duch Święty może zstąpić w twoją nędzę. Trzeba ją tylko UZNAĆ i ODDAĆ.

Oddaj dziś Maryi to, co masz w sobie najciemniejszego.
Oddaj to, co jest cieniem, grzechem, niebezpieczeństwem lub potencjalnym źródłem zła.
Uczyń to własnymi słowami lub użyj poniższej modlitwy:

Maryjo, która przychodzisz, aby ratować, ocalać i chronić,
poświęcam Twojemu Niepokalanemu Sercu najciemniejsze zakamarki mojej duszy,
oddaję Ci moje grzechy, moje nieczyste intencje, mój egoizm, pychę oraz nieuporządkowaną miłość własną.
Oddaję Ci na własność to wszystko, co jest moim grzesznym przywiązaniem oraz zniewoleniem. Oddaję Ci całą moją ciemność oraz całą moją nędzę.
Złóż to wszystko pod stopy swojego Syna, aby w całym moim życiu zwyciężyła Miłość Jezusa.

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ PRZEZ POTĘŻNE WSTAWIENNICTWO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY.

Maryjo, niech przez Twoje wstawiennictwo zstąpi na mnie Duch Święty,
niech przez Twoje Niepokalane Serce osłoni mnie Moc Najwyższego! Amen.

ŚWIADECTWO: Smutek nie chciał mnie opuścić…
Smutek, smutek, smutek… który nie chciał mnie opuścić, odkąd sięgam pamięcią. Stany depresyjne. Wcale nie było mi dobrze z tym usposobieniem, które prowadziło do pustki, strachu, mroku. Dzięki tym rekolekcjom dojrzałam i zrozumiałam, że ten smutek to mur, który oddzielał mnie od miłości, miłosierdzia, nadziei i światła płynącego od Boga przez Maryję. Światło płynące z Ewangelii, mądre słowa przekazane nam przez świętych, błogosławionych i pełnych wiary ludzi, otwierały moje serce na bezmiar Bożej i Maryjnej miłości. Światełka Nadziei, że mogę żyć w radości, nadziei, zaufaniu i bez strachu, kiedy oddam się cała Matce Bożej i Jej Synowi.
Modlę się, abym w końcu, mając już 50 lat, zaczęła żyć w pełni, będąc dzieckiem Bożym w rękach Maryi. W tym miejscu i czasie. Wśród tych ludzi, którzy idą razem ze mną przez życie.
Tota Tua!
Liliana

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO” (Łk 1,38)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Niezwykłe jest to, jak wiele zależy od jednego „TAK” wypowiedzianego Bogu. Niewyobrażalne jest to, że Bóg uzależnia cały swój plan zbawienia człowieka od jednego „TAK”. Jeden akt woli może zmienić wszystko.

Jedno „Tak” sprawia, że zstępuje Duch Święty i Moc Najwyższego osłania Maryję.
Jedno „Tak” sprawia, że Słowo staje się Ciałem.
Jedno „Tak” sprawia, że Maryja staje się Matką Boga i Matką moją.

Tym jest właśnie akt osobistego oddania się Matce Bożej.
Jednym „TAK”, które zmienia wszystko.
Jest aktem oddania całego życia po to, aby CAŁE ŻYCIE było jednym wielkim „TAK” dla Woli Ojca Niebieskiego. Takie życie jest spełnionym marzeniem Boga.

Ojciec Wenanty dobrze wiedział, że świętość do której zostaliśmy powołani składa się z niezliczonej liczby tych drobnych i małych rzeczy, w których mówimy Bogu nasze “Tak”.
Niech Ojciec Wenanty prowadzi nas do takiej właśnie wierności w małych rzeczach.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO

Bardzo wyraźnym rysem u wielkich franciszkanów w historii zakonu było wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Maryja była zawsze punktem centralnym, wokół którego skupiało się życie zakonu św. Franciszka z Asyżu. Brat Wenanty zapragnął stanąć w jednym szeregu z tymi, na których pracach i modlitwach, wiedzy i życiu wyryte było świetlane znamię Niepokalanej. Takie postanowienie nie wymagało od Wenantego nadzwyczajnego wysiłku, Maryja bowiem już od dawna stała się dla niego najdroższą po Bogu istotą, najserdeczniejszą Matką.

Zainteresowanie postacią Matki Bożej było wewnętrzną potrzebą i nieodpartym pragnieniem młodzieńczych zapałów Wenantego. W tym też celu rozpoczął samodzielnie naukę języka włoskiego, aby rozczytywać się w opracowaniach o Matce Bożej, które w tamtym czasie nie były jeszcze dostępne w języku polskim, jedynie w języku włoskim.

W taki to sposób młody student franciszkański Wenanty, rozpoczął zgłębiać kolejne opracowania o Matce Bożej i zgłębiać swoją maryjną duchowość z najistotniejszym pragnieniem swego życia: zbliżeniem się do Boga.”

WEZWANIE DNIA:

Jest tylko jeden warunek konieczny do tego, aby oddać się całkowicie Bogu przez Maryję:
CHCIEĆ. Powiedzieć: „TAK”.

JEŚLI CHCESZ – możesz to uczynić.
Maryja przyjmie twoje serce takim, jakie ono jest.

Jeśli masz w sobie już dzisiaj tę gotowość – wypowiedz to już dziś:
„MARYJO, CHCĘ BYĆ CAŁY TWÓJ!”, „MARYJO, CHCĘ BYĆ CAŁA TWOJA!”.
Powtarzaj to wiele razy i dziękuj Bogu, bo ta gotowość jest owocem łaski Bożej.

Jeśli jednak nie ma dziś w twoim sercu takiego pragnienia – oddaj to Bogu i pozwól Mu działać. Zachowaj spokój. Pozwól Mu cię przekonać.
Nasze pragnienia są owocem Ducha Świętego. Zaproś Go do serca. Możesz to zrobić słowami modlitwy:

Panie Boże, oddaję Ci dzisiaj moje serce takim, jakie ono jest.
Oddaję Ci moje rany, opory, lęki i wątpliwości.
Oddaję Ci dzisiaj wszystko to, co jest we mnie „na NIE”
dla Twojej Woli i Twojej Miłości,
Ty sam działaj w moim sercu.
Przyjdź, Duchu Święty, i przygotuj moje serce na powiedzenie „TAK” Bogu.
Na wszystko.
Przez Maryję i tak jak Maryja.
AMEN.

ŚWIADECTWO: Chciałam oczyścić swoje serce…

Czas rekolekcji, przygotowujących do aktu zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, był dla mnie okazją do refleksji nad swoją kondycją duchową, czasem rachunku sumienia, określeniem priorytetów. Słowa rozważań i modlitwa różańcowa, na której trwałam, nosząc niemowlę w ramionach, w niezwykle dosadny sposób pokazywały mi, czym może być dziecięctwo duchowe. Chciałam z podobnym zaufaniem, jakim darzyło mnie w tych momentach moje dziecko, przylgnąć do Maryi. Zawierzyć jej wszystko, wiedząc że Ona chce się zatroszczyć o każdy aspekt mojego życia i zna moje potrzeby lepiej ode mnie. Maryja uczyła mnie dziecięctwa duchowego, poprzez mojego małego niemowlaka. Zachęciłam do odbycia rekolekcji Męża, w wyniku czego zawierzyliśmy się razem. Pierwszym i najważniejszym owocem naszego oddania jest modlitwa. Codzienny różaniec. A wszystko zaczyna się od modlitwy, od zaufania, od milczenia i trwania w Jej Niepokalanym Sercu.
Aleksandra

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM” (J 1,14)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Być chrześcijaninem to znaczy NAŚLADOWAĆ JEZUSA.
Jezus wszedł do łona Maryi i ja mam do niego wejść.

„Wejść do łona” to znaczy zdecydować się na wejście w NAJŚCIŚLEJSZĄ ZALEŻNOŚĆ, jaka jest możliwa.

„Wejść do łona Maryi” to znaczy zdecydować się żyć tym podwójnym oddaniem:
Oddać się w pełni Maryi, tak jak uczynił to Jezus, oraz oddać się w pełni Jezusowi, tak jak uczyniła to Maryja.

W Maryi biją Dwa Serca.
Te Dwa Serca są naszym Schronieniem.
Wchodzimy do niego poprzez akt CAŁKOWITEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ.

Ojcze Wenanty – ucz nas kochać Jezusa i Maryję tak, jak ty ich kochałeś!

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO

Kto jest silniejszy od nas, gdy mamy w sobie Boga wszechmocnego? Codziennie uderzają na nas pokusy, co chwila nadarza się nam okazja do grzechu, nieraz tak nam trudno, że nie wiemy, co z sobą robić, aby się ustrzec złego. Ale gdy się nakarmimy tym „Chlebem mocnych”, wtedy nic szatan nie zaszkodzi. Jakże bowiem odważy się do nas przystąpić, jeśli nosimy w sobie samego Syna Bożego. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”.

WEZWANIE DNIA:

Znajdź dziś troszkę czasu, aby w zupełnej ciszy rozkoszować się słowem Bożym z psalmu 131. Niech jego słowa wnikną głęboko do twojej duszy, rodząc pokój i wielką ufność:

Psalm 131
„Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza [podkr. A.P.]
Izraelu, złóż w Panu nadzieję
odtąd i aż na wieki!” (Ps 131,1-3)

ŚWIADECTWO: Cierpię na potężną nerwicę lękową

Jestem niecierpliwą choleryczką, cierpiącą na potężną nerwicę lękową, która nie ufa właściwie nikomu, nawet sobie. Boję się zawsze, wszystkiego i o wszystkich, a jak nie mam powodu do obaw, to boję się tego, że się nie boję. Ponieważ nie ufam nikomu, więc wszystko robię sama i liczę tylko na siebie. Jestem niecierpliwa, więc efekty muszę widzieć już i natychmiast. Nie kontroluję swoich emocji, po czym mam potężne wyrzuty sumienia. Bałam się oddać Niepokalanemu Sercu Maryi, bo to oznaczałoby, że w zaufaniu miałabym przyjąć to co od Boga otrzymam, miałabym przestać robić wszystko po swojemu. Ja? Nie wiem jakim cudem się zdecydowałam. Rekolekcje uświadomiły mi, że krzyż zawsze był, jest i będzie w moim życiu. I że to właśnie moja natura, niecierpliwość i nieufność czyni go jeszcze cięższym, że dlatego nie daję rady, bo niosę go sama. Zadałam sobie pytanie, czy nie lepiej zaufać Matce Bożej i oddać się Jej? Poprosić, żeby uwolniła mnie od moich „kajdan”? Nawet jeśli mój krzyż stanie się większy, to przecież będzie lżejszy, gdy Jezus i Maryja pomogą mi go nieść. A Bóg nie ześle ciężaru, którego nie dam rady udźwignąć. Uczę się odczytywać znaki Boże. Do tej pory zawsze się dręczyłam, czy na pewno pochodzą od Boga, czy może szatan mnie zwodzi. Uczę się zaufania do Jezusa i Maryi. Uczę się postawy „Jezu, Ty się tym zajmij”. I już widzę, że to działa. Nie miałam śmiałości nawiązać z Bogiem relacji. Ja, taki nikt będę Mu głowę zawracać. Inni mają większe problemy, oni są ważniejsi. Rekolekcje sprawiły, że zbliżając się do Maryi zbliżyłam się również do Trójcy Świętej- to stało się automatycznie. Maryja zawsze była gotowa mi pomóc, to ja nie widziałam Jej gotowości i miłości. „Co chcesz, abym ci uczynił? (…) Panie, żebym przejrzał”.
Uczestniczka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„PRZYSZŁO DO SWOJEJ WŁASNOŚCI” (J 1,11)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

„Do swojej własności”
Jestem własnością Boga.
W pierwszym rzędzie przez to, że Bóg mnie stworzył.
A jeszcze bardziej przez chrzest, w którym Bóg naznaczył mnie pieczęcią, która mówi, że należę do Niego.
Pieczęć jest czymś nienaruszalnym.

Pięknie tę rzeczywistość wyraża słowo „OD-DANIE”. Oddać mogę tylko coś, co nie należy do mnie. Przez akt całkowitego oddania się – składam w ręce Maryi całe moje życie, aby Ona oddała je Bogu, do Którego ono od początku należy.

„Przyszło”
Jezus do nas nieustannie przychodzi.

W najbardziej konkretny sposób ma to miejsce podczas każdej Eucharystii.
Niech słowa Ojca Wenantego uczą nas jak owocnie i godnie przyjąć dar obecności Boga w Najświętszym Sakramencie.

ROZWAŻANIA Z OJCEM WENANTYM KATARZYŃCEM: Z KAZANIA O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
Najmilsi w Chrystusie Panu!
Pan Jezus jest przyjacielem naszym – a przyjaciel chciałby jak najdłużej z przyjacielem zostawać – więc zostaje Pan Jezus z nami długo, bo aż do skończenia świata. Pan Jezus jest ojcem naszym, a przecież żaden Ojciec nie chce rozstawać [się] ze swymi dziećmi – otóż i Pan Jezus nie zostawił nas sierotami. Rodzice muszą umrzeć kiedyś, a po śmierci dalej z dziećmi swymi nie będą – Pan Jezus umarł, zmartwychwstał i przebywa z nami dalej.
A jeżeli Pan Jezus tak dobry jest dla nas, iż w kościołach naszych jest ustawicznie obecnym, jakąż czcią i miłością mamy się dla Niego przejmować. Toteż pierwszą naszą myślą, gdy do kościoła wejdziemy, powinno być: „Tutaj w tabernakulum przebywa żywy Pan Jezus”. (…)
Kiedy więc przyjdziesz do kościoła, odezwij się do swego Pana: „Jezu! ratuj mnie, bom nędzny, ulecz mnie, podźwignij mnie z grzechu!”. Nie masz żadnych potrzeb sam – módl się za drugich, za opuszczonych, za świat cały – a tak nie będzie ci się nudziło w kościele i Pan Jezus zadowolony będzie z twojej obecności. “ (Z Tomu I od str 207)

WEZWANIE DNIA:

Jezus nieustannie przychodzi do „swojej własności”. Czyni to w sposób szczególny poprzez słowo Boże, które otrzymujemy codziennie w czytaniach dnia.

Przeczytaj dzisiejsze czytania i poszukaj w nich światła, które kryje się tam specjalnie dla ciebie.

ŚWIADECTWO: Potajemnie odsłuchiwałam rozważań…

O oddaniu życia Maryi słyszałam już jakiś czas temu. Z niecierpliwością czekałam na rozpoczęcie rekolekcji. Musiałam niesamowicie walczyć o ten czas spędzony z Maryją. Mam czwórkę dzieci, z czego najstarszy osiemnastoletni syn drwi z mojej religijności, podobnie jak mój mąż. W pracy potajemnie odsłuchiwałam rozważań, a w domu chowałam się po kątach, niekiedy zamykając się po prostu w łazience w ucieczce przed uszczypliwościami rodziny. Doceniałam wszystkie wyszarpywane dla Maryi chwile. Medytacje były dla mnie czasem wielkiej radości i doświadczenia Jej czułej obecności.
Zaprosiłam do udziału kilku znajomych, z czego jedna osoba odpowiedziała z radością – kolejna duszyczka oddana Mamie.
Głębia rozważań sprawiła, że nie czuję już, abym była z tego świata, ja chyba po prostu tęsknię za domem, tęsknię za niebem…
Ewa

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„PRZYSZŁO DO SWOJEJ WŁASNOŚCI” (J 1,11)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Słowa, które wyrzekła kiedyś święta Tereska od Dzieciątka Jezus, odnoszą się w sposób jeszcze pełniejszy do Maryi: „Moją jedyną ambicją jest czynić Jezusa znanym i kochanym”.

Ta, która w całej pełni przyjęła Jezusa, sprawi, że i my przyjmiemy Go w pełni.
Kiedy oddamy Maryi nasze serca, Ona sprawi, że będziemy kochać Jezusa tak jak Ona.

Delikatnie, ale z wielką mocą poprowadzi nas drogą dziecięctwa duchowego.

Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, pozwalamy Bożej Matce, aby nas chroniła i ocalała. Maryja chroni nas przed wszelkim złem, a szczególnie przed grzechem.

Niech nauczanie Ojca Wenantego pomoże nam wyrobić w sobie wstręt do każdego grzechu, również powszedniego.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO – O GRZECHU POWSZEDNIM

Złość grzechu powszedniego tym większą się okazuje, gdy zważymy, że łatwo go uniknąć. Bo przecież dla uniknięcia grzechu powszedniego nie trzeba wielkiej ofiary ponosić; [wystarczy] małej przyjemności sobie odmó- wić, słabą pokusę odrzucić – zwyciężyć ciekawość, powstrzymać [się] od słówka złośliwego – i nie byłoby grzechu – ale my nie chcemy takiej drobnej ofiary dla Boga uczynić. Czyż to mała obraza Jego majestatu?
Nie może uchodzić grzech powszedni za drobnostkę, bo jest największym złem po grzechu śmiertelnym. I gdybyśmy za cenę grzechu jednego mogli uzyskać największe bogactwa, gdybyśmy mogli stanąć na szczycie chwały, nie wolno nam popełnić grzechu. Albowiem grzech powszedni nawet jest złem, które niczym się nie da powetować, jest to szkoda dla duszy naszej – jest to krzywda Bogu wyrządzona – a ze szkodą duszy żaden zysk materialny porównany być nie może, z krzywdą Bogu uczynioną żadna korzyść wyrównać nie zdoła, „bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”.

WEZWANIE DNIA:

Jeśli chcemy „przyjmować” Jezusa, który do nas przychodzi – ważne jest, abyśmy uczyli się żyć chwilą obecną. Potrzeba, abyśmy nawrócili się do życia teraźniejszością, czyli do życia łaską, jaką Bóg nam daje w danej chwili. Jest to postawa, do której wzywa uczniów Jezus, mówiąc: „Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13,37).

Przez cały następny dzień ćwicz życie chwilą obecną. Rób tylko to, co robisz w danej chwili. Nie wybiegaj myślami wstecz ani do przodu. Skupiaj się tylko na tej czynności, którą właśnie wykonujesz.

ŚWIADECTWO: Czułam się jak sierota, odrzucona, niekochana, nikomu niepotrzebna
Moje dotychczasowe życie naznaczone było wszechogarniającym poczuciem krzywdy, smutku, bezsilności i łez. Tato dużo pił. Przemoc fizyczna, psychiczna i niewiele okazywanej miłości. Mama wciąż pracowała, nie miała dla mnie czasu. Czułam się jak sierota, odrzucona, niekochana, nikomu niepotrzebna. Przez wiele lat towarzyszył mi lęk, smutek, niepewność, chciałam wszystko kontrolować. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci. Mąż i ja, jakby z innych światów – poraniliśmy się bardzo, nasze chore serca nie były gotowe do wspólnej drogi. Mąż uciekł w pracę, ja zostałam w domu z dziećmi. Pojawiły się myśli o separacji, o rozwodzie.
Zapragnęłam z całych sił dotknąć Jezusa, przez Maryję. Rozpoczęłam Rekolekcje „Oddanie 33”. Moje dotychczasowe życie przypominało jakąś maskaradę. Nie widziałam, że mam kilka masek, że jestem jak faryzeusz. Nie widziałam ile razy odrzucałam pomocną dłoń Boga, a na dnie serca ukryte było gnojowisko grzechu. Pragnęłam zmiany. Pragnęłam naprawić relacje małżeńskie. Nie wiedziałam jednak, jak mam to osiągnąć. Zaczęłam szukać pomocy u Maryi. Wcześniej myślałam, że się modlę, myślałam, że znam Maryję, że znam Boga. Stanęłam w prawdzie o sobie. Jak można wynosząc się nad innych i gardząc ludźmi uważać się za wierzącą osobę? Egoistyczne patrzenie na życie, kłótnie, brak przebaczenia, gniew, zazdrość, chciwość, osądy… Moje serce było jak kamień, zatwardziałe, lodowate, pozamykane. Maryja przyszła z pomocą. To Ona, waleczna, piękna i delikatna walczyła w mojej bezsilności. Maryja prowadzi mnie krok po kroku. Już nie mam serca strachliwego ale mężne, nie zatwardziałe a wrażliwe, nie lękliwe ale odważne, pełne pokoju i radości. Stare życie oddałam w konfesjonale Bożemu Miłosierdziu. Codzienna Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Doświadczyłam, że Maryja nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Wzór wszelkich cnót. Wszyłam się w jej suknię jak mały koralik. Mama dokonuje rzeczy absolutnie niemożliwych.
Marzena

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„WSZYSTKIM TYM JEDNAK, KTÓRZY JE PRZYJĘLI,
DAŁO MOC, ABY SIĘ STALI DZIEĆMI BOŻYMI” (J 1,12)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Przyjmując Słowo, otrzymuję Moc, abym STAŁ SIĘ DZIECKIEM BOŻYM.
Dziecko Boże, którym się staję, jest NOWYM STWORZENIEM.
Jest to całkowicie nowy styl życia, który jest w całości i tylko ŁASKĄ.
Jest doskonałą i pełną realizacją łaski Chrztu Świętego, który dał nam UCZESTNICTWO w życiu Boga.

Wszystko to ma się dokonać W MARYI. W Jej Sercu. W Jej Łonie.
Jezus stał się Dzieckiem „W MARYI” i my mamy stać się dziećmi „W MARYI”.
Naszym powołaniem jest dziecięca miłość do Maryi – na wzór Jezusa.
Oddać się Maryi to znaczy wejść z Nią w tę samą relację, jaką miał z Nią Jezus.

Oddanie się Maryi i życie tym oddaniem jest wejściem w PEŁNIĘ DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO.

Takim dziecięctwem duchowym żył także Ojciec Wenanty, który naukę duchową czerpał z dziecięctwa Pana Jezusa.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: Z KAZANIA O PONIŻENIU CHRYSTUSOWYM W JEGO NARODZENIU

“Patrzcie! Pan Jezus z miłości do ludzi chciał do stanu niemowlęcia się poniżyć. Mówi Ewangelia święta (Łk 2,10), iż pasterze przyszli „kwapiąc się; i znaleźli Maryję i Józefa, i niemowlątko położone w żłobie”.
Przyglądajmy się, Najmilsi, okiem wiary temu Dziecięciu Bożemu, dziękujmy Mu, że się dla nas narodziło, i naśladujmy Je. Powiedział Pan Jezus: „Jeśli się nie staniecie jako dziatki, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Dlaczego dzieci małe sposobne są do nieba? Dla swej niewinności. Dla tej niewinności w szczególniejszy sposób Bóg się dziećmi opiekuje, a choć każdy ma przy sobie Anioła Stróża – to dzieci małych Aniołowie strzegą jak oka w głowie.

WEZWANIE DNIA:

Przypatrz się dziś obrazowi „Całując oblicze Boga” (znajdziesz go w internecie, wpisując jego nazwę). Oddaje on głębię tej relacji z Maryją, do której jesteśmy zaproszeni.
Przypatrz się dziecku. Czy jest bezpieczne? Szczęśliwe? Gdzie ono patrzy? Jakie światło odbija się na jego twarzy?
Jakie są ramiona Maryi? Czy widzisz w Niej czułość? A siłę?
Ten obraz to ikona Dziecięctwa.
Być może czasami odczujesz pragnienie, aby przywołać ten obraz lub go kontemplować. A może zechcesz mieć go w swoim domu… Najważniejsze jednak, aby był w twoim sercu.

ŚWIADECTWO: To ogromna dawka miłości…
Czas rekolekcji zmienił moje życie i zmienia je nadal. Już nie ja jestem sama, ale z Jezusem i Maryją. Dopiero teraz mam świadomość, co oznacza przyjęcie komunii św. To nie tylko kawałek białego opłatka, a dużo, dużo więcej. To ogromna dawka miłości. Oddanie się Jezusowi i zaproszenie Go do swojego serca. Powierzenie Jemu swoich spraw, wszystkich radości i smutków. To najszczęśliwsze, co może wydarzyć się człowiekowi. To zaspokojenie potrzeb, których świat nie jest w stanie zaspokoić.
Maryjo, Matko moja, chcę być
zawsze przy Tobie.
Pozwól położyć się u Twych stóp,
Jak ten maleńki kamyczek.
Przy Tobie zawsze znajdę pokój.
Nie muszę nic mówić,
wystarczy, że będę trwać.
O, Matko moja kochana, Ty wstawiasz się ciągle za nami.
Ty z nami płaczesz, gdy dzieje się krzywda.
Pocieszasz w smutku i leczysz nasze rany.
O, Matko radosna, Ty dajesz nam
miłość przez Twojego Syna.
Chcę być dla Ciebie maleńkim kamyczkiem

Uczestniczka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„WPROWADZAM NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY CIEBIE A NIEWIASTĘ, MIĘDZY POTOMSTWO TWOJE, A POTOMSTWO JEJ: ONO ZMIAŻDŻY CI GŁOWĘ, A TY ZMIAŻDŻYSZ MU PIĘTĘ” (Rdz 3,15)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Od samego początku Bóg zapowiada zwycięstwo Maryi oraz Jej potomstwa nad wszelkim złem.

Kiedy Maryja wypowiada w Fatimie słowa: Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży – nie mówi nic nowego: Bóg już to powiedział w Księdze Rodzaju.

Słowo z Księgi Rodzaju nie tylko zapowiada zwycięstwo. To słowo OBJAWIA WALKĘ.

Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonało się w Jezusie, który nas odkupił na krzyżu.

Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonuje się w każdym, kto poświęca się Jej Niepokalanemu Sercu.

„Wchodząc” do Serca Maryi, stajesz się dziedzicem obietnicy Jej zwycięstwa.
Jednocześnie wchodzisz w sam środek WIELKIEJ WALKI.

TOTUS TUUS! TOTA TUA! (CAŁY TWÓJ! CAŁA TWOJA!) – to zawołanie potomstwa Niewiasty, które ma zapewnione zwycięstwo.

Dobrze to rozumiał Ojciec Wenanty, który swoją modlitwą oraz ofiarnym życiem wspierał Ojca Maksymiliana i jego rycerzy Niepokalanej.

Z ŻYCIA I NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: MARYJA ZWYCIĘSKA

W notatkach Wenantego, które skrupulatnie robił na podstawie przeczytanych książek, bardzo często pojawia się termin „Maryja Zwycięska”. Niepokalana, która przez swą godność macierzyństwa Bożego zwyciężyła węża, wroga świętości człowieka, jest zwycięska po dzień dzisiejszy i do końca wieków. „Maryja pokonała grzech, zło, słabość, zwyciężyła na drodze posłuszeństwa Bogu przez swą cnotę i świętość. Kto z Maryją żyje, przechodzi zwycięsko przez burze życia, ten zwyciężą zło i grzech i dopływa do portu zbawienia, ponieważ Zwycięska Matka Boga prowadzi go wytrwale i z siłą łaski Bożej po drodze wierności i cnoty” – zapisał w swoich notatkach kleryk Wenanty.

WEZWANIE DNIA:

Rozważ dziś w sposób szczególny te słowa Pana Jezusa: „Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży”.
Wyobraź sobie Jezusa wypowiadającego te słowa do ciebie. Zobacz, z jaką mocą i spokojem to czyni. Zaczerpnij od Jezusa mocy i spokoju, płynących z całkowitego zaufania Maryi, której udzielona została obietnica całkowitego zwycięstwa. „Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży” – zachowaj te słowa w swoim sercu. Nie pozwól ich sobie wyrwać. Nawet jeśli nad światem zapadnie zmrok, który wprowadzi nas w doświadczenie ciemności – te słowa będą naszym światłem i nadzieją, która nas ocali.

ŚWIADECTWO: Od Kościoła trzymałam się z daleka…
Od Kościoła trzymałam się z daleka… Ja… Rozwiedziona kobieta z dwójką dzieci, do niedawna zachwycona radiestezją, bioenergoterapią, szukająca sensu życia w rozmaitych religiach i filozofiach. Od Kościoła katolickiego trzymałam się z daleka. Odeszłam od wiary po rozwodzie, kiedy poczułam, jakbym była odrzucona, wyklęta poprzez zerwanie przysięgi sprzed ołtarza.
Kiedy wprowadziłam się do starego domu, na strychu znalazłam stos „Rycerzy Niepokalanej”. Czytałam i czytałam, zwłaszcza świadectwa. Czułam, że moje serce jest dotykane z ogromną czułością.
Lawirowałam pomiędzy Bogiem, a dalszym praktykowaniem wróżb i bioenergoterapii. Wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w takim rozdwojeniu. Wyspowiadałam się, przyjęłam Ciało Chrystusa. Skontaktowałam się z księdzem egzorcystą, podczas rozmowy z którym wyrzekłam się całego zła, któremu dałam dostęp do swojego serca.
Kiedy umierała moja mama, czas jej odchodzenia był czasem życiowych rekolekcji. Porządkując dom po jej odejściu w ręce wpadł mi obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, ze skróconym aktem oddania na odwrocie. Powtarzałam ten akt codziennie, ale bez prawdziwego zaufania recytowanym słowom.
Pewnego dnia pojawiła się informacja o trzydziestotrzydniowych rekolekcjach prowadzących do oddania Maryi swojego życia. Postanowiłam się w to zaangażować. Czas Rekolekcji owocuje odkryciem, że za kurtyną moich codziennych spraw jest sufler – Maryja, która stoi schowana, cicha, pokorna i pełna miłości. Nie zależy Jej na byciu na scenie, zależy Jej na tym, żebym to ja dobrze wypadła na egzaminie z miłości.
Moi bliscy żyją bez sakramentów, plują na kościół, część z nich dokonała apostazji. Maryja uczy mnie kochać ich i wierzyć, że Bóg nadal w nich mieszka. Chcę mieć dla nich wiele cierpliwości, podobnie jak Bóg i Maryja byli cierpliwi wobec mnie.
Maria Magdalena

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„I ZOSTAŁ STRĄCONY WIELKI SMOK, WĄŻ STARODAWNY, KTÓRY SIĘ ZWIE DIABEŁ I SZATAN, ZWODZĄCY CAŁĄ ZAMIESZKAŁĄ ZIEMIĘ” (Ap 12,9)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Nowy Testament przedstawia szatana jako przeciwnika Bożych planów realizowanych przez Jezusa Chrystusa.

Aktywne działanie szatana sprawia, że jest on nazywany w Ewangelii „władcą tego świata”.

Za pomocą przypowieści Jezus uczy, że działalność szatana polega na wyrywaniu słowa Bożego z serc ludzkich, „aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni” (Łk 8,12).

Walka szatana z Chrystusem znajduje swe przedłużenie w walce z Kościołem. Święty Piotr pisze: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5,8-9).

Maryja jest naszą PEŁNĄ ZBROJĄ BOŻĄ. Jej Niepokalane Serce jest dla szatana twierdzą niezdobytą. 

Chronimy się w Niej poprzez akt poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

Ojcze Wenanty, wypraszaj nam oraz duszom, które tego najbardziej potrzebują – wszelkie łaski potrzebne do tego, abyśmy osiągnęli łaskę wiecznego zbawienia!

ROZWAŻANIA Z OJCEM WENANTYM KATARZYŃCEM: Z NAUKI O PIEKLE

Z miłością wielką Bóg nas zaprasza do służby swojej, nagrodę obiecuje – a jednak ludzie są głusi na to wszystko. I Bóg nieskończony w miłosierdziu swoim czuje się zmuszony grozić karą straszną, wiekuistą, czuje się zmuszony groźbę tę wykonać, aby przynaglić leniwych i złośliwych do dążenia ku swemu celowi. I zapalił Bóg ogień wieczny, przygotował kutusze straszne, aby nimi odpędzić nas od grzechu. Rozważmy karę potępionych, bo i nam nieraz pokusa tak się przymilać będzie, tak ciągnąć, że tylko pamięć na ogień piekielny będzie mogła powstrzymać [nas] od grzechu.  (…)

Błagaj Pana Boga o żywą bojaźń [wobec] mąk piekielnych, ażeby wówczas, gdybyś, broń Boże, zatarł w sercu swym uczucie miłości Bożej, przynajmniej bojaźń męki powstrzymała cię od grzechu. (…)

WEZWANIE DNIA:

Aby dobrze zrozumieć trudne prawdy dotyczące walki duchowej, istnienia szatana oraz piekła – musimy je ZAWSZE ODCZYTYWAĆ W ŚWIETLE NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI BOGA. Dlatego też dziś, w ramach zadania dnia – przyjmij do serca słowa, które Pan Jezus przekazał nam w słowie Bożym: “Do końca ich umiłował”. Powtarzaj sobie te słowa i rozważaj.

ŚWIADECTWO: Dotknęło mojego serca do głębi…

Szczęść Boże,

Wiele poruszanych w rozważaniach tematów dotknęło mojego serca do głębi. W sposób szczególny przeżyłam rozważania na temat wizji piekła. Przejęła mnie myśl o tym, że istnieje możliwość zatracenia duszy i świadomość, że nie ma kto się za te dusze modlić. Tylu ludzi nie wierzy w istnienie tego miejsca. Przytoczone wizje fatimskich dzieci, czy św. Faustyny poruszyły mnie w sposób zadziwiający. Sposób, który odczytałam, jako szczególne zaproszenie do włączenia się w gorliwą modlitwę za grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące. Ofiarowane intencje Komunii Świętej, modlitwa, post… Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!
Poza tym mam poczucie nieustannego przebywania w obecności Maryi. W domu zaczął panować spokój, możemy rozmawiać bez krzyków. Módlmy się za dusze czyśćcowe, bardzo potrzebują naszej pomocy. Dziękuję za rekolekcje.
Zofia

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„POTEM WIELKI ZNAK SIĘ UKAZAŁ NA NIEBIE: NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE I KSIĘŻYC POD JEJ STOPAMI, A NA JEJ GŁOWIE WIENIEC Z GWIAZD DWUNASTU” (Ap 12,1)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Księga Rodzaju, Ewangelia świętego Jana oraz Apokalipsa.

W każdej z tych ksiąg słowa Bożego pojawia się postać Niewiasty.

W Księdze Rodzaju otrzymuje Ona obietnicę zwycięstwa nad szatanem.

W Ewangelii świętego Jana Jezus na krzyżu oddaje Jej swojego ucznia, który symbolizuje cały Kościół i każdego człowieka.

W Apokalipsie Jej postać ukazuje się jako „Niewiasta obleczona w słońce”.

Warto tu przytoczyć piękne i budzące wielką nadzieję słowa papieża Benedykta XVI:

Takie jest pierwsze znaczenie obrazu Niewiasty, którą stała się Maryja. „Niewiasta obleczona w słońce” jest wielkim znakiem zwycięstwa miłości, zwycięstwa dobra, zwycięstwa Boga. Wielkim znakiem pocieszenia.

Niech nauka Ojca Wenantego pomoże nam dziś wzrastać w cnocie nadziei!

ROZWAŻANIA Z OJCEM WENANTYM KATARZYŃCEM: Z KAZANIA O NADZIEI

Mieć nadzieję w Bogu, to znaczy spodziewać się, że otrzymamy to, co nam Pan Bóg obiecał. A cóż Pan Bóg nam obiecał? Niebo, szczęście wieczne po śmierci, a tutaj obiecał nam Bóg odpuszczenie grzechów i łaskę swoją. Otóż wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy spodziewać się, że będziemy kiedyś w niebie, mamy spodziewać [się] w każdej pokusie łaski Bożej tak, iż niepodobna, abyśmy zgrzeszyli, jeśli tylko zgrzeszyć nie chcemy. Pan Bóg – jak mówi Pismo Święte – „wierny jest i nie dopuści kusić nas nad to, co możemy” (1Kor 10,18). Nadto nadzieja chrześcijańska każe nam spodziewać się pomocy Bożej w sprawach doczesnych. Zwłaszcza jeśli modlimy się o co do Boga, ufajmy niezachwianie, że to otrzymamy.

WEZWANIE DNIA:

Wyjaśniając Łucji sens pięciu sobót wynagradzających, Pan Jezus wspomniał o pięciu głównych rodzajach zniewag przeciwko Sercu Maryi.

Wymyśl dzisiaj pięć sposobów, przez które możesz sprawić Maryi radość.

Zapisz je na kartce. Przy każdym pomyśle spróbuj dopisać – kiedy możesz go zrealizować.

Miłość jest pomysłowa i konkretna.

ŚWIADECTWO: Stwierdzono u mnie raka mózgu i stwardnienie rozsiane…

Mija właśnie czwarta rocznica zawierzenia Jezusowi przez Maryję i czwarta rocznica nowego życia.
To właśnie Maryja uratowała mnie przed utratą małżeństwa, dzieci i życia. 
Stwierdzono u mnie raka mózgu i stwardnienie rozsiane. Ponad rok czasu przebywania na szpitalnych oddziałach z dala od rodziny. Był to jeszcze czas, kiedy nie potrafiłam się modlić. Zdawało mi się, że w życiu osiągnęłam już wszystko: mąż, dwoje dzieci, duży dom, przynosząca ogromne zyski własna działalność, luksusowy samochód… Dziesięć lat młodszy kochanek… Myślałam, że mam wszystko ale to „wszystko”  nie potrafiło mnie zadowolić… Ciągła pustka. Szpitalna sala była dobrym miejscem, by przemyśleć swoje życie i wykorzystać ostatnie tygodnie życia. Tak… myślałam, że moje trzydziestotrzyletnie życie dobiega końca.
Wypisałam się na własne żądanie, poczułam, że chcę być z rodziną. Utraty przytomności, ataki epilepsji. Nie wiem dlaczego mąż zadzwonił po księdza, przecież nasz kontakt z Kościołem ograniczał się do sporadycznego udziału w pasterce. 
Pamiętam płacz mojego męża i jego słowa: ,,Ona umiera, zabierzcie dzieci” i widok leżącego krzyżem kapłana, wypowiadającego słowa: ,,Wyrzekam się Szatana… Jezus Chrystus jest moim Panem”. Doświadczyłam wtedy uczucia niesamowitej, niemożliwej do opisania słowami MIŁOŚCI. Zostałam uzdrowiona. Mina lekarza.: „Czy te wyniki na pewno należą do Pani?”
Na mojej drodze, dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęli pojawiać się niesamowici ludzie, którzy uczyli mnie modlitwy, rozważania Pisma Świętego. Czułam, że chodzę w świetle, pragnęłam całkowicie zmienić swoje życie. Kiedy przygotowywałam się do spowiedzi generalnej otrzymałam w prezencie małą niebieską książeczkę z napisem ,,Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP”.
Wszystko się zmieniło!
Mąż mi wybaczył, majątek przepadł, a ja rozpoczęłam pracę z wykluczonymi społecznie i dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Nauczyłam się modlitwy różańcowej i pokochałam ją. Założyłam Róże Różańcowe gromadzące 10 tys. ludzi.   
W maju, o godzinie 12:00 urodziłam trzecie dziecko, córeczkę, której z wdzięczności Maryi dałam na imię Maria.
MARYJO dziękuję Tobie! 
Dziękuję Ci, że wyprosiłaś nawrócenie i przylgnięcie do Ciebie mojej rodziny.
Dziękuję za wszystkich ludzi których stawiasz na mojej drodze.
Dziękuję że nauczyłam się modlić za swoich wrogów.
Dziękuję za każdy dzień, w którym swoim sposobem życia mogę głosić Ewangelię i pełną świadomością powiedzieć: ,,Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”.
Monika

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„BÓG CHCE USTANOWIĆ NA ŚWIECIE NABOŻEŃSTWO DO MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi kieruje nas ku trzem przestrzeniom:
Pierwszą przestrzenią jest przestrzeń RELACJI. Jest to zaproszenie do wejścia w szczególną bliskość z Maryją – na wzór Jezusa i tak jak Jezus. 
Drugą przestrzenią jest CAŁKOWITE ODDANIE, czyli poświęcenie – akt oraz idąca za nim postawa całkowitej przynależności i zależności od Boga – przez Maryję. 
Trzecią przestrzenią są pewne praktyki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które są wyrazem oraz owocem oddania oraz relacji bliskości z Maryją.
Maryja kieruje nas z kolei ku Eucharystii, skłaniając nasze serca do adoracji Najświętszego Sakramentu.
Niech przez nauczanie oraz wstawiennictwo Ojca Wenantego nasze życie wyda owoce miłości Bożej.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O MIŁOŚCI BOŻEJ

“Bóg w swej miłości chce być mi bliskim. Miłość zbliża ku sobie umiłowanych, stąd odwiedziny. Bóg nas odwiedza. Jest wszędzie obecny, w całej przyrodzie. Ale by się zbliżyć jeszcze bardziej, Syn Boży zstępuje na ziemię:
„Słowo stało się ciałem…”. Aby zaś Swoje odwiedziny uwiecznić, ustanowił Przenajświętszy Sakrament i wszędzie jest, gdzie tylko kilkoro wiernych się zbiera. Jest tu dniem i nocą i czeka na nasze przybycie. (…)
Takie zniżenie się Boga ku nam niech wznieci miłość. Okażmy Bogu miłość przez pamięć o Nim, jak dzieci na obczyźnie myślą o rodzicach swoich; przez nawiedzenia Pana Jezusa w tabernakulum. (…) 
O tak, muszę miłować Boga z całego serca – i prosić będę Go, by mi dopomógł do tego: „Panie, obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, abym Cię kochał, a sobą gardził”. Amen.”

WEZWANIE DNIA:

Istotą nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jest osobista relacja i codzienna bliskość. Aby kogoś lepiej poznać – trzeba mu przede wszystkim POŚWIĘCAĆ CZAS.
Jezus pragnie, abyśmy Maryję lepiej poznali i bardziej pokochali.
Jeśli chcemy spełnić pragnienie Jezusa – naszym pierwszym krokiem powinna być decyzja, że będziemy: CODZIENNIE POŚWIĘCAĆ KONKRETNY CZAS NA PRZEBYWANIE Z MARYJĄ.

ŚWIADECTWO: W myślach przytulam się do Niej…

Po oddaniu życia Maryi, czuję pragnienie, aby pogłębiać z Nią relację. W myślach przytulam się do Niej i chowam się w Jej sercu zawsze wtedy, kiedy przychodzą pokusy czy zniechęcenia, a efekt jest natychmiastowy. Od razu jest mi lżej, a złe myśli odchodzą. Maryja zawsze była ważna w moim życiu, ale nigdy nie miałam z Nią takiej relacji jak teraz, takiej ciepłej i serdecznej. Dostrzegłam w sobie duże pragnienie pomagania innym. Maryja dała mi nowe serce. Przemienia mnie dzień po dniu, ale z taką delikatnością, że nawet nie zauważam tego (efekty widzę później w swoim zachowaniu). Śmieję się czasem, że podmienia mi myśli, bo mam ochotę robić coś, co wcześniej w danej chwili nie przyszłoby mi do głowy, np. jakaś bezinteresowna pomoc, uśmiech, czy powiedzenie przepraszam. Widzę też, jak dobrze wpływa to na moje otoczenie. 
Zauważyłam, że potrafię znieść więcej cierpienia niż wcześniej, np. kiedy wstaję piąty raz do chorego dziecka w nocy, to w myślach ofiarowuje ten trud Maryi i naprawdę jest mi lżej.  Zazwyczaj byłam mocno zdenerwowana takimi sytuacjami, a moją złość wyczuwało dziecko, będąc przy tym jeszcze bardziej płaczliwe i  rozdrażnione. Pozornie to szczegóły, ale z nich się życie składa i czuję, że to dopiero początek naszej wspólnej drogi. Bóg zapłać za te rekolekcje!
Anonimowa uczestniczka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„KIEDYŚ PROSIŁEM O POŚWIĘCENIE RODZAJU LUDZKIEGO MOJEMU BOSKIEMU SERCU. DZIŚ PROSZĘ O POŚWIĘCENIE ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI”
(słowa Pana Jezusa skierowane do Alexandriny Marii da Costa)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Dzięki życiu i misji błogosławionej Alexandriny Marii da Costa – Bóg pozwala nam zrozumieć, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tych Dwóch Sercach jest nasze OCALENIE.
Jezus prowadzi nas do Maryi, a Maryja prowadzi nas do Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Doświadczył tego również Ojciec Wenanty, który w swoim nauczaniu sporo miejsca poświęcił tajemnicy Eucharystii.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

a) Pierwszym warunkiem do skorzystania z drzewa eucharystycznego jest wiara żywa: Sakrament Najświętszy jest pełen najgłębszych tajemnic. Żywy Bóg – a milczący, nieruchomy. Potężny – a słaby, mocny – a tak pokorny. Wszystko to uznaj i przystąp do Komunii świętej.
b) Lecz z pokorą. Tutaj sam Bóg uniżony, aby człowiek nauczył się pokory. W żłóbku i na krzyżu miał Pan Jezus oznaki Swej chwały obok poniżenia. W Eucharystii nie masz żadnego znaku.
c) Z miłością. Do Przyjaciela, Ojca swego przystępujesz. „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Odejdź również z miłością, abyś już nie żył sobie, ale Temu, który za ciebie umarł. Odchodząc od ołtarza, umrzyj światu, ciału i szatanowi.
O mój Jezu, jeżeli nie czuję w sobie skutków Komunii świętej, moja w tym wina. Nie przystępuję z wiarą i miłością – [ale] z małym uszanowaniem dla Twego majestatu – i tym przeszkadzam, byś łask zdroje na mnie zlewał. Ożyw, o Panie, we mnie nabożeństwo, spraw, żeby serce moje pałało tylko dla Ciebie, Boskiego Dobroczyńcy mego.”

WEZWANIE DNIA:

Odmów dziś sercem tę piękną modlitwę poświęcenia Dwóm Najświętszym Sercom:

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie,
wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.
Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny
i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
(…)
Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca
nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom
i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas,
i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój.
O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,
tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc,
aby rozpalić nasze serca.
Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.
Pozostańcie w nas, a my w Was,
abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc
znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.

ŚWIADECTWO: Pozornie nie zmienia się nic, a tak naprawdę zmienia się wszystko…

Szczęść Boże,

Oddanie się Najświętszej Maryi dało mi ogromne poczucie bezpieczeństwa duchowego. To doświadczenie niesamowitej opieki. Codzienność niby ta sama, ale zupełnie inna. To, co do tej pory zdawało się mnie przerastać (mimo, że sytuacja zewnętrzna nie zmieniła się) już mnie nie przytłacza, ponieważ jakaś wewnętrzna siła sprawia, że „brzemię jest lekkie”. 
Traci na wadze, kiedy oddaję trudności, kiedy przestaję działać po swojemu, bo wtedy tracę energię, a z moich wysiłków i tak nic by nie wyszło. Nie wyobrażam sobie już dnia bez Jezusa i Maryi. Na bieżąco opróżniam swoje serce oddając im wszystko – trudy i radości. Trudno było mi uwierzyć, że Ktoś tak czysty może kochać takiego grzesznika jak ja.
Tymczasem doświadczyłem miłości, która nie ocenia, nie potępia, tylko jest mimo wszystko, bo właśnie taka jest miłość. Ufam Ci Maryjo, wyciągając ręce ku Tobie. Jesteś moim ratunkiem. 
Zachęcam każdego do udziału w rekolekcjach. Zauważysz jak pozornie nie zmienia się nic, a tak naprawdę zmienia się wszystko.
Uczestnik

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

ŚWIAT ODDANY. ŚWIAT POŚWIĘCONY. ŚWIAT W NIEPOKALANYM SERCU MARYI.

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Pierwszym i najważniejszym poświęceniem świata Niepokalanemu Sercu Maryi było Wcielenie Jezusa.
W Jezusie – w łonie Maryi zostało wtedy zamknięte całe stworzenie.
To poświęcenie zostało przez Jezusa uroczyście ogłoszone na Krzyżu w słowach:

„Oto syn twój” – „Oto Matka twoja”.

To poświęcenie odnawia się w każdej MSZY ŚWIĘTEJ.

Okrzyk radości

Chwała! Chwała! Chwała Jezusowi! Cześć i chwała Maryi! Serce Ojca Świętego, złote serce, zdecydowało o poświęceniu świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Jakie szczęście, jaka radość dla świata z bycia poświęconym, z przynależności bardziej niż kiedykolwiek dotąd do Matki Jezusa! ŚWIAT NALEŻY JUŻ DO BOSKIEGO SERCA JEZUSA, A TERAZ BĘDZIE NALEŻAŁ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI! 
Taki okrzyk radości wydobył się z ust błogosławionej Alexandriny Marii da Costa – 22 maja 1942 roku, kiedy to otrzymała wewnętrzne światło o tym, że papież Pius XII podjął już decyzję o poświęceniu świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O MSZY ŚWIĘTEJ

Jeżeli chcemy otrzymać łaski i dary Boże płynące z Ofiary Mszy świętej, powinniśmy przede wszystkim uważać na to, co się dzieje na ołtarzu. Dobrze jest rozważać Mękę Pańską: tak czyniło wielu Świętych. Św. Henryk, cesarz niemiecki, szedł zawsze do kościoła na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej, klękał przed krucyfiksem i nie odwracając oczu od Zbawiciela, rozmyślał nad Jego gorzką męką. Nieraz mawiał: „Widok krzyża jest najlepszym przygotowaniem do Ofiary Mszy”. I my tak postępujmy, a wtedy słuchanie Mszy świętej przysłuży się nam według modlitwy Kościoła do zbawienia na żywot wieczny. Amen.”

WEZWANIE DNIA:

Zapraszamy cię dziś do zrobienia kilku prostych rzeczy, aby od tego roku – świadomie i zgodnie z wolą Bożą przeżywać święto Maryi Królowej:

  1. Weź swój kalendarz oraz telefon i zapisz w nim tę datę: 22 SIERPNIA. 
  2. Zapisz przy tej dacie słowa papieża Piusa XII, które są dla nas wyrazem woli Bożej: Równocześnie ZARZĄDZAMY, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
  3. Postanów sobie, aby w tym roku przeżyć ten dzień w pełni świadomie.
  4. Zaproś kapłanów, aby tego dnia: 22 sierpnia – odnawiać w parafiach poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest bardzo wielu kapłanów, którzy kochają Matkę Bożą, a nie odnawiają tego poświęcenia tylko dlatego, że o tym nie wiedzą. Do takiego odnowienia można użyć aktu Piusa XII lub np. aktu Jana Pawła II czy Benedykta XVI.

ŚWIADECTWO: Jesteśmy małżeństwem usilnie walczącym o potomstwo…

Mam na imię Maciek i wraz z moją żoną Anią od 8 lat jesteśmy małżeństwem, usilnie walczącym o potomstwo. Mieliśmy jechać na wakacje, a w przeddzień wyjazdu żona zrobiła rutynowy test ciążowy. Nie wiązaliśmy z tym testem żadnych nadziei. Naszym oczom objawiły się dwie kreski. Po powrocie do domu obwieściliśmy wieści najbliższej rodzinie, choć była w tym jeszcze spora doza niepewności i lęku. Znaliśmy już bowiem gorzki smak poronienia. W tym czasie usłyszeliśmy o 33-dniowych rekolekcjach. Obejrzeliśmy z żoną „Dzień 1”. Żona zasnęła, a ja pogrążyłem się w modlitwie, która była inna niż zawsze. Pełna emocji, od płaczu do ukojenia, od smutku do radości. Oglądaliśmy Was codziennie, rozważając przedstawiane prawdy.
Dziecko, które już na samym początku ofiarowaliśmy Maryi żyje, rozwija się, ma świetne wyniki, serduszko bije, a dziś po raz pierwszy pomachało rączką na USG. Co najciekawsze dzieciątko wzrastało równomiernie z numeracją filmów. Gdy oglądaliśmy „Dzień 16” mierzyło 1,6cm. Gdy oglądaliśmy „Dzień 21” miało już 2,1cm. Wczoraj skończyliśmy oglądać, a dziś dzidzia mierzy 3,4cm. No jeśli to nie jest cud, to ja już nie wiem co mogłoby nim być.
Rekolekcje  nauczyły mnie jak modlić się z Maryją. Z bólem muszę przyznać się, że nigdy nie interesowałem się Matką Bożą. Maryja zawsze stała gdzieś z boku, w cieniu. Dzięki Waszym rekolekcjom to się zmieniło. Jeszcze raz z całego serca serdecznie Wam dziękujemy i czekamy na kolejne inicjatywy.
Maciek i Ania

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

POŚWIĘCENIE POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. NARÓD TOTUS TUUS.

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Królowa Polski

Maryja została ogłoszona oficjalnie Królową Polski poprzez śluby złożone 1 kwietnia 1656 roku przez króla Jana Kazimierza. 

Przyczyniło się do tego widzenie Matki Bożej, które otrzymał włoski jezuita, sługa Boży ks. Giulio Mancinelli. Miało to miejsce 14 sierpnia 1608 roku. Podczas żarliwej modlitwy Matka Boża ukazała się zakonnikowi, mówiąc:

Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną.

Ojciec Giulio zwrócił się wtedy do Polaków z następującym apelem:

Maryja was uratuje. To Pani Polski. Jej się poświęćcie. Jej oficjalnie się ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała.

Tak też uczyniliśmy.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO:

“Od Boga zależą losy narodu, więc naród winien być świętym, aby pozyskać łaskę i błogosławieństwo Boże. Miłować mamy Ojczyznę, bo Pan Jezus tak rozkazał: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus, Bóg i Pan nasz, zostawić nam swoim testamentem raczył: jedno, abyśmy się spólnie miłowali; drugie, aby- śmy pokój między sobą i zgodę świętą zachowali: jedno z drugiego pochodzi i płynie. Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłości być nie może. Miłość ku bliźnim im jest szersza, tym jest lepsza.”

WEZWANIE DNIA:

Wszystko to, co niebo mówi nam o Maryi, można by ująć w słowach Pana Jezusa:

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”

(J 15,11).

Czy Maryja może stać się dla nas, Polaków, w sposób realny i konkretny Przyczyną naszej radości? Czy może stać się dla Ciebie Przyczyną radości?

Jako naród słyniemy raczej z narzekania.

Czy przez miłość do Maryi – możemy to zmienić i zacząć słynąć z pogody ducha i radości, która jest radością dzieci kochających swoją Matkę?

Jeśli chcesz – postanów dziś sobie w sercu: pielęgnować radość z bycia dzieckiem Bożym. Radość z bycia dzieckiem Maryi. Radość z bycia katolikiem i radość z bycia Polakiem.

Uciesz się dzisiaj z tego, kim jesteś. I niech ta radość ogarnia cię coraz bardziej.

Niech promieniuje. Niech zaraża. Niech zdobywa dusze.

Niech dzieje się tak tym bardziej, im bardziej świat wokół ciebie pogrąża się w ciemności i smutku.

Niech twoja radość rozświetli rozpacz świata.

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4)

ŚWIADECTWO: Jestem bardzo szczęśliwa…

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tych 33-dniowych rekolekcjach. W ubiegłym roku oddałam się Jezusowi przez Maryję w podobnych rekolekcjach na podstawie  „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.” Zauważyłam, że ich owocem jest wewnętrzne oczyszczanie i ukazywanie mi przez Matkę Bożą rożnych sfer mojego życia, które wymagają nawrócenia. Nie rozumiałam, jak żyć oddaniem na co dzień. Na pomoc przyszła moja Mama Maryja, i natchnęła Was do przygotowania ogólnopolskich rekolekcji, w których znalazłam wszystko, czego szukałam. Patriotyzm mocno wybrzmiewa w moim sercu, bardzo kocham naszą Polskę, więc ucieszyłam się, że w treściach rekolekcji, znalazły się też teksty o miłości Maryi do naszej Ojczyzny, o tym, że chce być naszą Królową. Dziękuję za przypomnienie treści Jasnogórskich Ślubów Narodów. Zapisałam sobie to, co przyrzekaliśmy Matce Bożej, aby do tego wracać i te śluby wypełniać. 
Ilość uczestników tych 33-dniowych Rekolekcji mówi sama za siebie – moim zdaniem to jest iskra, która rozpala naszą Ojczyznę.
Arka była w Biblii schronieniem, a  kto się w niej schronił został uratowany. W obecnym czasie taką Arką jest dla nas Maryja, a całkowite oddanie się jest wstąpieniem do Arki.
Jeszcze raz gratuluję, dziękuję i zostańcie z Bogiem. Bóg Wam zapłać za wszystko.
Aga

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„BŁOGOSŁAWIONY OWOC TWOJEGO ŁONA, JEZUS” (Łk 1,42)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Święta Elżbieta, napełniona Duchem Świętym pod wpływem pozdrowienia Maryi, woła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i BŁOGOSŁAWIONY JEST OWOC TWOJEGO ŁONA” (Łk 1,42)

Duch Święty nazywa Jezusa OWOCEM łona Maryi.

Ileż światła się kryje w tych słowach! Czyż możemy to zgłębić…?

Możemy powiedzieć, że oddanie się Maryi przynosi wiele owoców i będzie to prawdą.

Możemy też powiedzieć, że oddanie się Maryi przynosi Jeden Owoc i również będzie to prawdą. Wszystkie owoce kryją się bowiem w tym Jednym i Jedynym Owocu łona Maryi, którym jest JEZUS.

To jedyny Owoc, który Maryja wydała i który wydaje Ona do dzisiaj we wszystkich duszach, które Jej na to pozwolą.

Z tego Jednego Owocu rodzą się wszystkie pozostałe.

Ojcze Wenanty – ucz nas codziennego obumierania, aby w naszych sercach każdego dnia pomnażały się owoce łaski Bożej!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O POMNAŻANIU SIĘ W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ

Musimy być w stanie łaski uświęcającej, by nasze uczynki ją pomnożyły, bo gdy jej nie mamy, cóż powiększymy? Ażeby ktoś mógł powiększać swoje mienie, musi coś posiadać – jeżeli nie ma nic, ani grosza przy duszy, od cze- goż weźmie procent! Musimy najpierw z Bogiem się pojednać, otrzymać od tego miłosiernego Ojca łaskę – ten kapitał zakładowy – a później dopiero przez dobre uczynki ów kapitał będzie wzrastał.

O tę łaskę starajmy się, Drodzy moi! Środki już znamy do powiększenia łaski: Sakramenty, szczególniej Sakrament Ołtarza, sakramentalia, jako to woda święcona, błogosławieństwo kapłańskie, wreszcie dobre uczynki: modlitwa, akty zaparcia się [siebie], dopomaganie bliźnim. Używajmy tych środków zbawiennych – a nigdy nie stracimy. W przedsiębiorstwach, w handlu można łatwo zbankrutować, ale tu, jeśli tylko grzechów ciężkich na sumieniu mieć nie będziemy, jeśli z czystą pobudką sprawy nasze pełnić będziemy – zysk nasz niechybny – wzbogacimy się w tym nowym roku. A gdy życie nasze do kresu się zbliży, gdy staniemy przed Bogiem na sąd, mając ręce pełne zasług – będziemy przyjęci do wiecznych przybytków. Amen.

WEZWANIE DNIA:

Pomyśl dziś o osobach, które weszły w szczególną bliskość z Maryją.
Przypatrz się im i zobacz, jaki ich życie wydało owoc…
Pomyśl o świętym Józefie – świeckim, nieznanym za życia człowieku, który żył w ukryciu i cieniu Jezusa i Maryi. Przez swoją cichą i wierną służbę wykonywaną w szarości codziennych dni stał się przybranym ojcem Syna Bożego, oblubieńcem Maryi i patronem Kościoła Świętego. Kiedyś – nieznany przez nikogo. Dziś wzywany na pomoc przez wszystkie dzieci Kościoła.
Pomyśl o św. Janie Bosko, który przyprowadził do Boga niezliczone rzesze młodych, zagubionych dusz.
Pomyśl o Maksymilianie Kolbe, który dokonywał przez Maryję rzeczy niemożliwych, a na końcu oddał życie, aby ratować rodzinę, która mogła stracić ojca…
Pomyśl o ojcu Wenantym, który za swego życia tak cichy i pokorny – dziś wyprasza czcicielom Matki Bożej morze łask i cudów…
Pomyśl o Janie Pawle II, o ojcu Pio czy ojcu Dolindo – jak wiele dusz przyprowadzili do Boga dzięki temu, że czynili wszystko z Maryją i przez Maryję.
Na koniec pomyśl o sobie – jak piękny możesz wydać owoc, jeśli złożysz swoje życie w ręce Maryi…

ŚWIADECTWO: Zrozumiałem jak złym człowiekiem byłem…

Mówiłem, że jestem wierzący, na podstawie tego, że bywałem w niedzielę w kościele. Właśnie: ja tam po prostu byłem i nic więcej. Przez wiele lat świętokradzko przyjmowałem Komunię Świętą, nie spowiadając się z grzechów ciężkich lecz tając je celowo. Moje sumienie było jak głaz. Nie miałem poczucia, że obrażam i ranię Boga swoim postępowaniem. Przełom zaczął się w wieku 33 lat. Zacząłem czuć ogromny ciężar na sercu, zrozumiałem jak złym człowiekiem byłem. Kiedy zdecydowałem się przystąpić do spowiedzi generalnej miałem nogi jak z waty i oczy pełne łez. Po otrzymaniu rozgrzeszenia, doświadczyłem lekkości i miłości. Czułem się kochany. Nie oceniony, naznaczony piętnem grzesznika, tylko po prostu kochany. Czas 33-dniowych rekolekcji był czasem, kiedy pokochałem Chrystusa jeszcze bardziej. To Maryja uczyła mnie tego wszystkiego. Jej Niepokalane Serce uczyło moje serce jak kochać. Rozważania dotyczyły w dużej mierze Matki Bożej, ale ja miałem wrażenie, że Ona kieruje moje myśli na Jezusa – Ostateczny Cel. Nie chcę już żyć po swojemu. Doświadczam w swoim życiu wielu trudności, ale droga z Bogiem sprawia, że wiem, po co nią idę i wiem Kogo wybrałem i Komu zaufałem.
Uczestnik

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„MÓJ SYN PRAGNIE, ABYM BYŁA BARDZIEJ ZNANA I WIĘCEJ KOCHANA”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Jezus PRAGNIE, abyśmy głębiej poznali i bardziej pokochali Maryję.
Taka jest Wola SYNA MARYI.

Aby kogoś lepiej poznać, trzeba z nim wejść W RELACJĘ.
Pokochać można tylko kogoś, kogo się dobrze zna.
Oddać można się tylko komuś, kogo się kocha.

Miłość sama z siebie dąży do oddania.
Miłość jest oddaniem.

Kiedy zbliżymy się do Serca Jezusa przez modlitwę – nasz Pan da nam udział w swojej miłości do Maryi. 
Wsłuchajmy się w słowa o. Wenantego, który zachęca nas do takiej właśnie szczerej i pobożnej modlitwy.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: “CZY MODLITWA JEST POTRZEBNA?”

“Nieraz się zdarza, że człowiek uczyniłby coś dobrego, stanąłby w obronie prawdy Bożej, ale cóż, słaby jest, wzgląd ludzki go zwycięża. Jeżeli zaś czujemy naszą słabość, jeżeli krzyż Chrystusowy przypomina nam ją, jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w cnocie silniejsi niż Apostołowie, jakże nie uciekać się nam z prośbą o pomoc do Tego, który nas skutecznie wesprzeć może? Czyż więc niesłuszną jest rzeczą w życiu duchowym, gdzie jesteśmy słabymi dziećmi, udawać się z prośbą o pomoc do potężnego a kochającego nas Ojca, który jest w niebie? Lecz i w rzeczach doczesnych od kogo możemy spodziewać się lepszego wsparcia niż od Boga, w którego ręku spoczywają rządy całego świata? (…) 

Bóg, widząc ludzi modlących się, chętnie ich wysłuchuje, nie pamięta ich przeszłych win, przebacza im i łaskami hojnymi obdarza.

WEZWANIE DNIA:

Wyobraź sobie dzisiaj, że słowa objawione w Fatimie, Maryja wypowiada o Tobie:
Jeśli jesteś mężczyzną, Maryja mówi o Tobie: „Mój syn pragnie, abym była bardziej znana i bardziej kochana”.
Jeśli jesteś kobietą, Maryja mówi o Tobie: „Moja córka pragnie, abym była bardziej znana i bardziej kochana”.
Wyobraź sobie dokładnie, jak Maryja to mówi. Zamknij oczy. Zobacz Ją w duchu. Dostrzeż Jej uśmiech, dumę i radość płynącą z tego, że Jej dziecko pragnie, aby była kochana.

A teraz pomyśl, że to wyobrażenie w bardzo prosty sposób może stać się rzeczywistością.
A może już się stało.

Taki jest właśnie cel tych rekolekcji: aby było w Tobie to samo pragnienie, które jest w Jezusie. Czyż to nie jest piękne?

ŚWIADECTWO: Nie dawało mi to spokoju…

Kiedy dowiedziałam się o tych 33-dniowych rekolekcjach, odsunęłam to natchnienie, tłumacząc się sama przed sobą, że przecież już oddałam Maryi swoje życie, a poza tym cierpię na chroniczny brak czasu – praca, dom i milion innych obowiązków. Mimo tego nie dawało mi spokoju wewnętrzne przynaglenie, by podjąć wyzwanie 33-dniowych rekolekcji. Zupełnie tak, jakbym czuła, że to Bóg pragnie, abym kochała Maryję. Myślałam, że Ją kocham, że staram się dzielić z Nią codzienność, zawierzałam Jej siebie i innych. Towarzyszyło mi niesamowicie silne poczucie, że Jezus mówi: kochaj Maryję. Czyżbym Jej nie kochała? Nie dawało mi to spokoju. Te rekolekcje – a raczej Bóg przez nie – pokazywał mi, jak bardziej kochać, jak pozwolić Jezusowi i Maryi działać we mnie i przeze mnie. Przez 33-dniowe Rekolekcje zostało mi pokazane, że to nie ja Ją kocham, a Jezus we mnie i że mam przyjmować Jego miłość do Jego Mamy – wtedy ta miłość będzie większa, pełniejsza. Bóg pragnie we mnie postawy dziecięctwa wobec Maryi, ale dziecięctwa Jezusowego. Już od dawna odkrywałam Miriam jako Mamę, tylko teraz jest to zaproszenie do innego wymiaru tego dziecięctwa: patrzeć na miłość Jezusa do Mamy i wprowadzać taką miłość do swojego życia. Trudne i „raczkujące” to wezwanie we mnie, ale pragnę by tak się stało. Ufam, że skoro to jest pragnieniem Boga, to udzieli tej łaski. Ogromnie dziękuję Zespołowi, który przygotował te rekolekcje. Dziękuję Bogu, że Was wezwał, natchnął, dał łaskę i poprowadził ten czas. Jemu chwała przez Maryję :)
Monika

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„ABY ICH RATOWAĆ”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Całkowite oddanie się Maryi ma między innymi takie dwa ważne skutki:

  • Po pierwsze Maryja staje się gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jest to gwarancja pewna i niezawodna, ponieważ gwarancja Maryi opiera się na Bogu i jego Słowie.
  • Drugim skutkiem naszego całkowitego oddania się Matce Bożej jest to, że stajemy się tak jak Ona narzędziami ratowania dusz.

Dlaczego całkowite oddanie jest aż tak ważne?

Ponieważ Maryja może w pełni ochronić i otoczyć opieką TYLKO TO, CO ZOSTAŁO JEJ ODDANE. Tak działa Miłość – nic nie dzieje się pod przymusem.

Wszechmocny, kochający Ojciec Niebieski pragnie uratować wszystkich, i czyni to przez Maryję, oraz tych, którzy Jej się całkowicie oddali.

Czy można sobie wyobrazić coś piękniejszego niż zaproszenie, abyśmy stali się uczestnikami Bożego planu ratowania dusz naszych braci i sióstr?

Weźmy udział w tej walce, biorąc przykład z Ojca Wenantego, który był gotów zrobić wszystko, aby ratować dusze ludzkie.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O WARTOŚCI DUSZY LUDZKIEJ

Obyśmy, Drodzy Bracia i Siostry, nigdy nie tracili z pamięci tej prawdy, że dusza nasza nieśmiertelna, że ze śmiercią ciała istnienie nasze się nie kończy, żeśmy dla wieczności stworzeni, że krótkie cierpienia doczesne w porównaniu z nieśmiertelną chwałą po zgonie są niczym.

Jeżeliśmy dotychczas mało cenili tę duszę swoją, jeżeliśmy się narażali na jej utratę i zgubę wieczną, od dzisiaj niech będzie inaczej. Pamiętajmy, że krwią Chrystusową jest odkupiona.

A kiedy widzimy bliźnich swoich w grzechach, w niewoli szatana zostają- cych, miejmy współczucie i starajmy się, o ile to leży w mocy naszej, wyrwać dusze ich, ten drogi skarb, z rąk szatana, starajmy się zwrócić ten klejnot właścicielowi jego – Bogu.” (Z Tomu 1, od str. 363)

WEZWANIE DNIA:

Bóg ratuje dusze przez Maryję, a Maryja może się najpełniej posługiwać tymi, którzy Jej się oddadzą. Wśród nich szczególnie ważną rolę pełnią kapłani. Przez kapłana, który jest Jej oddany – Maryja uratuje najwięcej dusz. Jeśli tego nie rozumiesz, przypomnij sobie św. ojca Pio, św. Jana Bosko, Maksymiliana Kolbe czy Jana Pawła II.

Dlatego szczególnie ważna jest modlitwa w tej intencji, aby kapłani oddawali się całkowicie Panu Jezusowi – przez Maryję. 

Odmów dziś tę krótką modlitwę, wstawiając w miejsce imienia – imię kapłana, którego znasz:

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie

wstawiania się za kapłanem ………………………………….

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,

pokornie proszę dla Niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej.

Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję.

Spójrz, Maryj,o łaskawie na księdza……………………………………..,

by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie.

Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Ojcze nasz x1, Zdrowaś Maryjo x1, Chwała Ojcu x1.

Dziś o wielu kapłanach można powiedzieć to samo, co powiedziała Matka Boża o grzesznikach: „Nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarowywał”.

Jednak razem możemy to zmienić.

ŚWIADECTWO: W moim życiu toczyła się walka duchowa…

Szczęść Boże!

Już od jakiegoś czasu czułam wewnętrzne zaproszenie do oddania swojego życia Matce Bożej. W moim życiu toczyła się walka duchowa, na tyle trudna, że zwróciłam się z prośbą o pomoc do księdza egzorcysty. Odbycie tych 33 dniowych rekolekcji pozwoliło mi odnaleźć światło dla swojej życiowej drogi. Miałam bardzo głębokie przeświadczenie, że Maryja scala całą moją historię i wszystkim kieruje. Kiedy kilka lat temu przeżywałam swoje nawrócenie, Pan Jezus ukazał mi walkę ze złym duchem o ludzi. Po zakończeniu rekolekcji rozeznałam, że Chrystus zaprasza mnie, abym walczyła o te dusze zatracone, modliła się i ofiarowała umartwienia w intencji grzeszników. Być może przynaglenie jest tak silne, bo sama doświadczyłam działania złego ducha w swoim życiu w sposób namacalny. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników!

Droga przez 33 Dni Oddania napełniła mnie głębokim pokojem, radością i miłością. Teraz wiem, że moja najukochańsza Mama trzyma mnie w swoich ramionach i żadne zło mi nie zagraża. Teraz należę już do Maryi i to Ona będzie kierowała moim życiem.

Tota Tua Maryja!
Małgorzata

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„GDYBYŚCIE WIEDZIELI. JAK BARDZO MARYJA WAS KOCHA…”:
BOLESNE SERCE MARYI

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Nic nie objawia miłości bardziej niż cierpienie przyjęte z miłości dla osoby, którą się kocha.

Rozważając mękę Jezusa, poznajemy najgłębiej Jego miłość ku nam.
Rozważając współcierpienie i ból Maryi, możemy najgłębiej poznać Jej miłość do nas.

NAJWIĘKSZYM objawieniem miłości Maryi jest cena, jaką zapłaciła za to, aby nas przyjąć za swoje dzieci: męka i śmierć jedynego Syna.

Maryja ODDAŁA ŻYCIE SWEGO SYNA, aby ocalić twoje życie.
Oddała Jezusa, aby Jezus mógł dać Jej ciebie.

Czy rozumiesz teraz wielkość ofiary Maryi?
Rozumiesz teraz Jej miłość do Ciebie?

Ona nie mogła oddać za Ciebie więcej niż Jezusa, ponieważ On był dla Niej WSZYSTKIM.
Oddała swoje WSZYSTKO, aby ocalić twoje nic.

Jak odpowiedzieć na miłość Maryi?
Pierwszą odpowiedzią na miłość jest ufność.
Bezgraniczna miłość domaga się bezgranicznej ufności.
To tak, jakby powiedzieć Maryi: „Kochasz mnie całkowicie, więc ufam Ci całkowicie”.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O WARTOŚCI DUSZY LUDZKIEJ

„Jedno dążenie i pragnienie – mówił Ojciec Wenanty na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – ciągnie się jak złota nić przez całe życie Matki Najświętszej, a mianowicie w każdej i najdrobniejszej rzeczy wypełniać wolę Bożą, we wszystkim kierować się upodobaniem Pana Boga. Boski Syn Maryi powiedział o sobie: Moim pokarmem jest, abym pełnił wolę Tego, który mnie posłał, i zawsze czynię to, co Jemu się podoba. Te słowa były także regułą życia Najświętszej Maryi Panny. 
Po kilku latach życia zakonnego Ojciec Wenanty napisze: „Cierpienie dziecka bardziej dotyka serce matki, niż gdyby sama je ponosiła. Maryja doznała takiego bólu, że gdyby moc Boża Jej nie utrzymała, byłaby niewątpliwie padła bez życia. Chciała Matka Najświętsza zbliżyć się do Jezusa, ale kaci Ją odpychali. Wtedy niosła krzyż swój i postępowała za Jezusem, aby razem z Nim ponieść boleści ukrzyżowania”.

WEZWANIE DNIA:

Zamknij oczy i wpatruj się w duchu w Maryję, która płacze.
Zobacz Maryję, która – jak w La Salette – siedzi z głową zatopioną w rękach i wylewa łzy…
Zobacz dziś łzy Maryi i zachowaj je w sercu oraz w pamięci.

Jeśli tak uczynisz – łzy twojej Matki staną się dla ciebie wielką duchową siłą – tak jak stało się to w przypadku dzieci z Fatimy.

ŚWIADECTWO: Czas łez i kruszenia pancerza na sercu

Moim osobistym krzyżem jest ciężar siedmiokrotnego poronienia. Ogromny ból utraty kolejnych dzieci, sprawił, że najzwyczajniej w świecie pogniewałam się na Matkę Bożą. Nie potrafiłam uwierzyć, że pokładając w Niej całą swoja dziecięcą ufność – Ona najzwyczajniej w świecie zawiodła i pozwoliła, bym tyle razy cierpiała… Jako dziecko zostałam ofiarowana Matce Bożej przez moją babcię. Czułam się więc przez Maryję zdradzona, porzucona, zapomniana. Ten nienazwany po imieniu gniew był ze mną przez 3 lata… po prostu przestałam do Maryi mówić…  

Kilka miesięcy temu zdałam sobie sprawę, że Matka Boża upomina się o moje serce. Wyszłam Jej na spotkanie poprzez Nowennę Pompejańską i czas 33-dniowych rekolekcji. Czas łez i kruszenia pancerza na sercu. Powrót do Mamy, przyjaciółki i powierniczki, z którą wieki nie rozmawiałam. 

Czuję się kochana, czuję że dla Niej się liczę, uczę się zaufania. Takiego pełnego, spokojnego, nic nie oczekującego. Mimo krzyża utraty dziecka, który Ona dobrze rozumie.
Uczestniczka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„MARYJO, KTÓRA CAŁA JESTEŚ CZUŁOŚCIĄ BOGA DLA MNIE…”
Bóg kocha przez Maryję.

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Jest taka piękna modlitwa, w której znajdują się słowa: „Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie…”.

Każdy tytuł Matki Bożej to nowy sposób, w jaki Bóg kocha Maryję, i nowy sposób, w jaki Bóg chce nas kochać – PRZEZ MARYJĘ.
Każdy tytuł Maryi głosi wielką Miłość Boga.

Maryja ma Niepokalane Serce.
Czyż objawienie Niepokalanego Serca Maryi nie mówi nam o wielkim marzeniu Trójcy Świętej? Czyż nie mówi nam o marzeniu Boga, które spełniło się w Maryi i które może spełnić się w naszym życiu?

Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, zaczynamy spełniać marzenie Boga.

Niech Ojciec Wenanty pomaga nam dostrzegać i wielbić w Maryi wielkość Boga i Jego miłości do nas!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O WIELKOŚCI BOGA

Na ziemi nie ma większej miłości nad miłość macierzyńską. A przecież Bóg jeszcze więcej nas kocha niż matka rodzona. Sam bowiem odzywa się do nas przez usta proroka, mówiąc: „Czy może matka zapomnieć niemowlęcia swego, aby się nie ulitowała nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, wszakże Ja nie zapomnę ciebie” (Iz 49,15). I któż nas, Bracia, miłuje [bardziej] jak Bóg?

Wszyscy ludzie po grzechu pierworodnym byli skazani na śmierć wieczną, na potępienie. Wszyscy byliśmy w niewoli szatana. Mieliśmy zginąć na zawsze. Ale Bóg wielki nas miłuje i co czyni, aby nas uratować? Syna swego zsyła na ziemię. A Syn Boży przez 33 lata cierpi tutaj, na tym padole płaczu, i śmiercią krzyżową [umiera]. I czy potrzeba było Bogu tego do szczęścia, żebyśmy byli zbawieni? Nie. To  tylko „Bóg nas tak umiłował”, nas nędznych, „że Syna swego Jednorodzonego dał”. Słusznie tedy mówi Jan św.: „Bóg jest miłością”.

WEZWANIE DNIA:

Bóg nadał Maryi wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedy stał się człowiekiem, to sam najczęściej mówił do Niej po prostu: „Mamo, mamusiu…”.

Czy nie pragniesz uczynić tak, jak uczynił Bóg?
Czy wyobrażasz sobie radość Maryi, do której powiesz wreszcie: „Mamo…”?

Ojciec Dolindo modlił się często do Maryi: „Mamusiu, jestem osłem. Prowadź mnie!”.
Ty też możesz mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi.

Moment, w którym przyjmiesz Maryję w głębi swego serca za swoją Mamę, będzie początkiem wielkiej przygody Miłości.
Ona poprowadzi cię prosto do nieba. Przez Krzyż.
Dzięki temu staniesz przed Bogiem z gronem braci i sióstr, których Ona uratuje. posługując się tobą.

AKT ODDANIA:

P.S. Napisz dziś na przygotowanej kartce słowa:
„Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie! 
Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko! 
Pośredniczko wszelkich łask, Królowo Polski i świata”

ŚWIADECTWO: Eucharystia daje mi do tego siłę…

Szczęść Boże,

Te rekolekcje pomogły mi poznać Maryję jako moją Mamę. Moja historia życia jest trudna. Nie miałam więzi z moją mamą, stąd w moim sercu był dystans do Matki Bożej. Moja mama była bardzo surowa i wymagająca, nie zaznałam z jej strony czułości ani wsparcia, a jej słowa bardzo często negowały moją wartość.  Jak ogromnym wzruszeniem było dla mnie odkrycie, że Maryja jest czułością Boga dla mnie. Nie wiedziałam czym jest czułość matki. Uczę się tego. Te rekolekcje sprawiły, że Bóg przyszedł do mnie przez Maryję z czułością i miłością i pokazał mi, że mam Mamę. Prawdziwą Mamę. Kolejnym owocem, który dostrzegam jest odkrywanie Maryi w różańcu i Jezusa w Eucharystii. Uczę się od Niej być kochającą żoną i mamą. To jest dla mnie przerabianie hymnu o miłości w praktyce, a Eucharystia daje mi do tego siłę. Maryja pomaga mi kochać rodziców. Przebaczyłam im krzywdy już wcześniej, ale nie umiałam budować z nimi relacji. Teraz to zaczyna się zmieniać. Potrafię powiedzieć im, że ich kocham. Dowiedziałam się, że w dniu, kiedy przyszłam na świat, a moje życie było zagrożone, moja mama zawierzyła mnie Maryi. Rekolekcje pokazały mi, że Bóg nie wymaga ode mnie rzeczy, które przerastają moje siły, co więcej, że właśnie moc w słabości się doskonali. Uczę się jeszcze bardziej doceniać dar Sakramentu Pokuty i Pojednania, częściej z niego korzystam, widzę jak Duch Święty działa przez kapłana, dostaję konkretne wskazówki od Boga. Widzę, jak jest cierpliwy wobec mnie i co więcej, we wszystkim współdziała dla mojego dobra. Nawet z upadków potrafi wyprowadzić coś pozytywnego. Odkrywam, że jestem naprawdę małym dzieckiem, które dopiero uczy się chodzić. Zostałam uwolniona od lęku o przyszłość.. Zaczynam rozumieć, jak ważna jest rola Matki Bożej, relacja z Nią sprawia, że moja więź z Bogiem jeszcze bardziej się zacieśniła.
Karolina

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„UZNAJĄC SWOJĄ SŁABOŚĆ I GRZESZNOŚĆ”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Stanąć w prawdzie, czyli uznać swoją słabość i grzeszność – to warunek i konieczny krok we współpracy z Bożą łaską.

Pan Jezus mówi do swoich uczniów: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”.

Dlatego w akcie całkowitego oddania się Matce Bożej, oprócz uznania swojej słabości i grzeszności, mówimy do Maryi takie oto słowa: „Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest Wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz”.

Droga do świętości to nie jest droga, w której JA WSTĘPUJĘ na wyżyny cnót.
Droga do świętości to jest droga, w której BÓG ZSTĘPUJE do mojej nędzy i daje mi swoją świętość.

Święta Tereska od Dzieciątka Jezus wołała: „MIŁOŚĆ, aby być w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień”.

Kiedy oddam moje słabości Bogu, przez ręce Maryi – będę mógł przestać się bać.
Doświadczę ukojenia, ponieważ Maryja nawet moje słabości wykorzysta dla chwały Bożej i dla mojego dobra. W tym tkwi geniusz Matki.

Czy to przypadek, że pierwszym świętym Kościoła jest łotr, zwany dziś „Dobrym Łotrem”?
Przestępca i wielki grzesznik, który stał się święty, ponieważ uznał swoją nędzę i taki, jakim był – oddał się Bogu poprzez prosty akt skruchy i ufności. Idziemy tą błogosławioną drogą za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O POKUCIE

Spowiedź to sakrament uposażony łaskami przez Zbawiciela. Jak można go sobie lekceważyć?

Spowiedź to kąpiel, w której obmywamy duszę z grzechów swoich. Człowiek z natury chce się podobać, wstydzi się stanąć powalany przed bliźnimi, myje się codziennie. Grzechy są plamami, które nas szpecą przed Bogiem i aniołami. Cieszmy się przeto, że w tak łatwy sposób z wielkich brudów naszych obmyć się możemy.

Spowiedź z żalem odprawiona przynosi zranionemu sercu spokój. Doświadczenie to okazuje. Ojcowie święci czynią w tym względzie takie porównanie: Jak złe soki sprawiają ból, gdy są nagromadzone we wrzodzie, i jak ból ustaje, gdy wrzód się otworzy – tak dusza uzyskuje spokój, gdy sumienie swoje na spowiedzi otworzy.

Spowiedź jest najodpowiedniejszym zadośćuczynieniem Bogu za grzechy nasze. Grzech każdy zawiera w sobie pychę i nieposłuszeństwo. Za pychę wynagradza się pokorą w spowiedzi, w wyznaniu winy; za nieposłuszeństwo – posłuszeństwem wyrokowi spowiednika.

WEZWANIE DNIA:

Spróbuj nazwać po imieniu, w obecności Jezusa i Maryi, te słabości, grzechy i wady, które Duch Święty pozwolił ci zobaczyć, i oddaj je wszystkie Jezusowi przez Maryję.

Teraz możesz już odetchnąć z ulgą. Wszystko to, co oddajesz, nie ma już nad tobą mocy.
Nie masz już powodu do lęku. Twoje słabości są w ramionach Jezusa.

AKT ODDANIA:

Napisz dziś na swojej kartce słowa:

„Ja, ……………………….. (imię)

uznaję swoją słabość i grzeszność”.

ŚWIADECTWO: To są rekolekcje życia!
Bez jakiejkolwiek przesady mogę powiedzieć, że to są rekolekcje życia, gdyż nie dają jedynie krótkotrwałego uniesienia, uczucia chwilowej świętości, a zupełnie nowe spojrzenie na wiarę i jej spełnianie w życiu. Wszechstronny program uświęcenia na całe życie. Jakże prawdziwe są słowa św. Ludwika, mówiące o tym, że oddanie Maryi pozwala czynić większe postępy, niż lata polegania na sobie! Dopiero teraz ujrzałam pełnię swojej marności, nieudolności i niedostatek wiary. Uważałam się za osobę wierzącą „od zawsze”, której wiara była dojrzalsza od wiary innych. Jakże kaleka była to wiara, pełna skrupulanctwa, małostkowości, skupienia na sobie, oderwana od uczynków miłości. Prawda tych rekolekcji uderzyła mnie z siłą wodospadu. Tamy zahamowań dręczących mnie od lat, puściły. Oddałam ster swojego życia i popłynęłam łodzią Najukochańszej Matki. Depresja, lęki, napięcia psychiczne, natręctwa, wady charakteru, smutek, gorycz i żal ustępują, gdy tylko zawierzam Jej wszystko szczerze i z ufnością dziecka. Trudne relacje w rodzinie uległy poprawie, dostałam również piękną łaskę modlitwy uniżenia i miłości wobec zmarłego członka rodziny, z którym łączyły mnie trudne relacje i  do czego byłam niezdolna, w chwili jego śmierci. Wiem, że doskonała Matka i Królowa naszych serc czuwa. Chwała Panu! Oby wszystkim dane było odbyć te cudowne rekolekcje.
Aleksandra

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„ODNAWIAM I POTWIERDZAM PRZYMIERZE CHRZTU ŚWIĘTEGO”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Przymierze Chrztu Świętego jest objawieniem Miłości, która kocha do końca.
W Chrzcie Świętym Bóg dał nam WSZYSTKO, czyli CAŁEGO SIEBIE.
Chrzest „konsekruje ochrzczonego”, a to oznacza, że od tej chwili należymy do Boga w sposób pełny, całkowity, totalny.
Do każdej ochrzczonej osoby Bóg mówi: „JESTEŚ CAŁY MÓJ. JESTEŚ CAŁA MOJA”, wyciskając na duszy ludzkiej niezatarte znamię. Pieczęć miłości.
Jednak to nie wszystko. W chrzcie świętym Bóg mówi do każdego jeszcze inne, potężne w skutki słowo: „JESTEM CAŁY TWÓJ”.
Chrzest daje nam uczestnictwo w życiu Boga.
Żyć pełnią łaski chrztu oznacza zostać przebóstwionym, czyli całkowicie zjednoczonym z Bogiem.

„Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego” – to znaczy powiedzieć:
„Boże – PRZYJMUJĘ CIEBIE i zgadzam się należeć całkowicie do Ciebie. Zgadzam się być CAŁY TWÓJ, zgadzam się być CAŁA TWOJA”.

Módlmy się dziś za przyczyną Ojca Wenantego, abyśmy łaska Chrztu Świętego wydała w nas stukrotny owoc!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O POMNAŻANIU SIĘ W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ

Łaska uświęcająca to dar Boży – my sami własnymi siłami ani odrobiny jej sobie powiększyć nie możemy. Ale Bóg dobry pozwala, że my nasze dobre uczynki skłaniamy, by nam łaski swej udzielił. Dobre uczynki są tedy nowym środkiem do pomnożenia łaski. A jak one liczne, ileż to sposobności mamy codziennie, by jakiś dobry uczynek wypełnić.

To ogromne mnóstwo dobrych uczynków można na trzy części rozdzielić: uczynki pobożności, czyli modlitwa, post, albo uczynki zaparcia się – i jałmużna, albo uczynki miłosierne.
a) Modlitwa, jako że [jest] aktem skierowanym wprost do Boga, uzyskuje nam u Niego łaskę przed wszystkimi innymi uczynkami. 
b) Uczynki umartwienia, zaparcia się, [to] nowy sposób powiększania łaski. I na tym polu wielkie plony codziennie zbierać możemy (…) Cierpmy dla Boga, jako uczniowie Ukrzyżowanego – a zyskamy powiększenie łaski.
c) Korzystajmy, pobożni słuchacze, z tej pobożności czyńmy dobrze bliźnim naszym, wspomagajmy ich czynnie, gdy możemy – jeśli nie można czynem, to przynajmniej słowem dobrym, wzrokiem przyjaznym ulgę im przynośmy. O, jakie to szczęście dobrze czynić bliźnim! O zaprawdę spełniają się tu w całej pełni słowa Pana Jezusa, że „lepiej jest dawać niźli brać”.

WEZWANIE DNIA:

Autor Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik – nosił nazwisko Grignion. Dodał jednak do niego: „de Montfort”. Czy wiesz dlaczego?

Montfort to nazwa miejscowości, w której św. Ludwik został ochrzczony. Chrzest był dla niego tak ważny, że nazwę miejscowości, w której przyjął chrzest – włączył do swojego nazwiska. Wiedział, że przez chrzest stał się Nowym Stworzeniem i chciał to godnie uczcić.

Zapraszamy cię dziś, aby zapisać w kalendarzu datę swojego Chrztu Świętego i od tego roku świętować ten dzień jako najważniejsze, osobiste święto w roku – dzień twoich nowych narodzin.

Zacznij już dziś planować i spisywać pomysły na to, w jaki sposób możesz uczcić dzień rocznicy swojego Chrztu Świętego.

AKT ODDANIA: 

Zapisz dziś na swojej kartce – jako pieczęć tego dnia rekolekcji – kolejne słowa: „Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego”.

ŚWIADECTWO: Relacji z Bogiem nie miałam żadnej…
Jestem mężatką i mamą czwórki dzieci. Wychowałam się w tradycyjnej rodzinie, w letniej katolickiej wierze – Chrzest, Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa, ale relacji z Bogiem nie miałam żadnej. 
Nie wiem skąd zaczęły pojawiać się myśli o Maryi. Były to sprzeczne odczucia. Z jednej strony coś na wzór tęsknoty, z drugiej strony negowanie tych myśli, uznanie ich za niedorzeczność. Dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam na pewną maryjną konferencję, w której kapłan w tak niesamowity sposób opowiadał o Matce Boga, że nie mogłam przestać o Niej myśleć. Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji było momentem, kiedy doświadczyłam, że Maryja jest moją Mamą. Narodziłam się na nowo. Jej miłość otwierała moje nieczułe serce. Zaczęłam rozmyślać o sakramencie Chrztu Świętego, przecież to wtedy oficjalnie i uroczyście stałam się dzieckiem Boga. Odszukałam dokumenty potwierdzające tak ważne w moim życiu daty – Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Wszystkie te wydarzenia, włącznie z sakramentem małżeństwa działy się jakby poza mną, bez świadomości ich ogromnej wagi.
Aleksandra

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„WYRZEKAM SIĘ NA ZAWSZE GRZECHU, SZATANA I WSZYSTKICH JEGO DZIEŁ”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Chrzest ukazał nam naszą PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ.
Jestem dzieckiem Boga. Jego synem. Jego córką.
Dziecko stworzone, zrodzone z Miłości i dla Miłości.
Jestem uczestnikiem Bożej natury i dziedzicem Bożego królestwa.

DLATEGO wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.
Wyrzekam się wszystkiego, co odcina mnie od Boga, który jest moim Najlepszym Ojcem.
Noszę w sercu wielką godność dziecka Bożego i chcę odrzucić wszystko, co mogłoby ją zniszczyć.

Akt wyrzeczenia się grzechu i szatana to tylko pierwszy krok.
Człowiek sam z siebie NIE JEST ZDOLNY UWOLNIĆ SIĘ OD ZŁA.
Tylko Bóg może to uczynić.

Dlatego najdoskonalszym i najpełniejszym wyrzeczeniem się grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł jest życie duchem dziecięctwa.

Ojcze Wenanty! Wypraszaj nam łaskę życia dziecięctwem duchowym oraz wolności od każdego grzechu!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O GRZECHU

“Uciekać trzeba przed grzechem – bo grzech nas ogałaca z największych [cnót]. Grzech to rozbójnik straszny. Pan Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie opowiada, że pewnego człowieka idącego z Jeruzalem do Jerycha napadli zbójcy. Złupili, zabrali pieniądze, jakie miał przy sobie, poranili – i na pół żywego zostawiwszy, odeszli. Oto obraz człowieka, który popadł w grzechy. Grzech odziera duszę z pięknej szaty niewinności, grzech rabuje skarb zasług, grzech ubezwładnia duszę tak, iż do niczego zasługującego na zbawienie nie jest zdolna.

Człowiek po otrzymaniu chrztu świętego lub po godnie odprawionej spowiedzi świętej jest dzieckiem Bożym – jest dziedzicem królestwa niebieskiego. Już nie potrzeba, aby to Królestwo odziedziczył – jak tylko umrze, wchodzi do nieba, aby odpocząć na łonie Ojca najlepszego, Boga. Człowiek zaś grzeszny nosi na sobie piętno potępieńca – jest wrogiem Bożym i tylko nieskończonemu miłosierdziu Boga zawdzięcza, iż śmierć nań nie przycho- dzi i nie zatapia go w ognistej otchłani piekła.

WEZWANIE DNIA:

Tym, co w sposób szczególny uwalnia nasze serce, jest WDZIĘCZNOŚĆ I PRZEBACZENIE. 
Dlatego dziś odmówmy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba, abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serce.

Modlitwa wdzięczności i przebaczenia:
Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, coś nam dał w ciągu całego życia, wraz z istnieniem. Dziękujemy Ci też za nieustające Twoje przebaczanie nam naszych win i uchybień.
O to samo prosimy dla tych wszystkich naszych bliźnich – a Twoich ukochanych dzieci – którzy kiedykolwiek nas skrzywdzili lub krzywdzą.
Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nich i błagamy, aby Twoje przebaczenie objęło nas i ich wspólnie – pragniemy bowiem jako Twoje dzieci postępować tak, jak Ty postępujesz względem nas.
Pozwól, Ojcze, aby nigdy nie powracał do nas żal lub rozgoryczenie z powodu uczynków innych ludzi, tak samo słabych i chwiejnych jak my.
Jeszcze raz dzięki Ci składamy za Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka. Pozwól nam, Ojcze, naśladować ją w ciągu całego życia.

AKT ODDANIA:
Dopisz dziś na swojej kartce słowa: 
„Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł”.

ŚWIADECTWO: Wtedy coś we mnie pękło…
Po 36 latach bycia letnim katolikiem, trafiłem na filmik księdza egzorcysty, który opowiada, że Szatan najbardziej boi się Maryi. Wtedy coś we mnie pękło, zrozumiałem jak bardzo jestem uwikłany w różnego rodzaju uzależnienia i ciężkiego kalibru grzechy. Poza tym dotarło do mnie, że tak naprawdę nie znam Maryi. Ze łzami w oczach modląc się, powiedziałem: „Przepraszam, ale Maryjo, ja cię nie znam…”. Zupełnie jakbym poprzez proste słowa wyciągnął ku niej dłoń, a Ona odpowiedziała na ten gest. Od tego momentu zaczęło się moje nawrócenie, o które walczę każdego dnia. Odbyłem spowiedź z całego życia, oddałem się w opiekę Maryi, a Ona uczy mnie wszystkiego krok po kroku, pociesza i prowadzi.

Maryja nauczyła mnie szacunku do Mszy Świętej, pragnienia Eucharystii i codziennej modlitwy różańcowej. Zrozumiałem, że jestem prochem mizernym i nic w życiu bez udziału Jezusa i Maryi nie jestem w stanie zrobić… dosłownie nic… wszystko zawierzyłem Maryi która prowadzi mnie do poznania Jezusa Chrystusa.
Michał

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„W TWOJEJ OBECNOŚCI, MARYJO, WYZNAJĘ DZIŚ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, MOJEGO JEDYNEGO PANA I ZBAWICIELA”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Przez akt całkowitego oddania się otrzymujemy dar nieustannej obecności Maryi.
Ten, kto Jej wszystko oddaje – pozwala Jej być obecną – WE WSZYSTKIM.
Maryja jest ODTĄD zawsze przy tobie. 
Tak jak była obecna przy Jezusie. Tak jak była obecna przy świętym Janie i przy apostołach.

Mamy prawo mieć pełną ufność, że w obecności Maryi i z Maryją u boku nasza wiara w Jezusa przetrwa wszystkie próby – nawet te najcięższe.

Ojcze Wenanty – wypraszaj nam łaskę wiary żywej i wiernej, którą ty sam nosiłeś w swoim sercu!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O WIERZE

„Ufaj, wiara twoja ciebie uzdrowiła” – powiedział Pan Jezus do chorej niewiasty. I nas wiara może uzdrowić i zbawić. Wiara jest prawdziwą pociechą w cierpieniach, wiara ludzi powstrzymuje od złego i sprawia, że żyją między sobą jak bracia, wiara daje nam żywot wieczny. Uczmy się tedy i przejmujmy się tą wiarą, a przede wszystkim [żyjmy] według naszej świętej katolickiej wiary.

Prośmy o tę wiarę żywą a silną i głęboką Pana Jezusa. Mówmy do Niego z Apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary”, spraw, abyśmy wiarą naszą osiągnęli żywot wieczny. Amen.

WEZWANIE DNIA:

Święty Jan Paweł II przez całe swoje życie prowadził notatnik. Nazwał go: „JESTEM BARDZO W RĘKACH BOŻYCH”.

Święta Tereska od Dzieciątka Jezus otrzymała tytuł Doktora Kościoła jako podkreślenie wagi i geniuszu ukazanej w jej pismach i życiu – drogi dziecięctwa duchowego.

Św. Tereska pisze: Jezus z upodobaniem pokazał mi jedyną drogę, która prowadzi w sam Boski Żar, a tą drogą jest ufność małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach Ojca…

Spróbuj dziś wieczorem zasnąć w ramionach Ojca.

Zamknij oczy i ufaj, że Bóg Ojciec jest przy tobie i przytula cię swoją kochającą Obecnością.
Jeśli jest to dla ciebie trudne – poproś Maryję o pomoc.
Ona nawet w najtrudniejszych i najbardziej bolesnych chwilach swojego życia wierzyła, że jest w ramionach Ojca.
Do Teresy Wielkiej Pan Jezus powiedział: „Wtedy, kiedy wydawało ci się, że Mnie nie ma przy tobie – ja byłem najbliżej ciebie”.

Jeżeli chcesz kroczyć królewską drogą dziecięctwa – postanów sobie, aby każdego dnia zasypiać z większą ufnością w miłość Ojca, w którego ramionach jesteś.
Bóg Ojciec marzy o twojej całkowitej ufności.

AKT ODDANIA:
Napisz dziś na swojej kartce: 
„W Twojej obecności, Maryjo – wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa – mojego jedynego Pana i Zbawiciela”.

ŚWIADECTWO: Kilka lat temu zdiagnozowano u mnie depresję…
Przez te ostatnie 33 dni tak wiele niecodziennych sytuacji miało miejsce w moim życiu, że musiałabym być ślepa, aby nie zauważyć ingerencji siły wyższej.

Chociaż pochodzę z rodziny katolickiej, kilkanaście lat temu zaczęłam oddalać się od Kościoła. Na studiach przestałam uczęszczać na Mszę Świętą i modlić się. Z sakramentów korzystałam “od święta”. Postawiłam na rozwój naukowy i osobisty oraz podróżowanie. Przez wiele lat mieszkałam w kraju, w którym nawet nie było Kościoła katolickiego. Kilka lat temu zdiagnozowano u mnie depresję i nerwicę – konsekwencje kilku traumatycznych zdarzeń. 

Byłam tak daleko od Boga i Kościoła przez wiele lat. Dziś rano, dokładnie po 33 dniach, kiedy miałam dokonać zawierzenia, idąc do pracy znalazłam na chodniku medalik Matki Boskiej. Sprawdziłam, czym on jest, bo nigdy nie nosiłam medalików ani krzyżyka; nawet nie mam krzyża u siebie w domu – jedynie Pismo Święte. Teraz jest również i ten medalik :)
Wiem, że to dopiero początek mojej drogi. Bóg zapłać za modlitwę i za te rekolekcje.
Ilona

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„UZNAJĄC TESTAMENT Z KRZYŻA: „OTO MATKA TWOJA”,
PRZYJMUJĘ DZIŚ CIEBIE, MARYJO, ZA MOJĄ MATKĘ I KRÓLOWĄ”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

„OTO MATKA TWOJA” – w tych słowach Jezus ofiaruje mi Dwa Wielkie Dary.
Dwa Dary, w których jest Wszystko: oddaje mi swoją Matkę i oddaje mi całą swoją Miłość do Maryi.

Dlatego Jezus mówi do Maryi: „Oto syn twój”: w sercu młodego Jana żyje już bowiem miłość Jezusa – SYNA MARYI.

„OTO MATKA TWOJA” – przez te słowa Jezus mówi do mnie:
Oddaję ci Maryję. 
Do tej godziny była cała moja.
Od tej godziny jest CAŁA TWOJA.
TOTA TUA.

Oddaję ci całą Moją Miłość do Maryi.
Od tej godziny możesz kochać Maryję Moją Miłością”.

Jezus mówi też do Maryi: „OTO SYN TWÓJ”.
Przez te słowa mówi do Matki:
„Oddaję ci mojego ucznia.
Do tej godziny był cały mój.
Od tej godziny jest CAŁY TWÓJ.
TOTUS TUUS”.

Słowo Boże mówi: „I OD TEJ GODZINY, UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE” (J 19,27).

Droga całkowitego oddania zrodziła się na Krzyżu. W Sercu Jezusa.

CO TO ZNACZY PRZYJĄĆ TESTAMENT JEZUSA?
Oznacza to potrójną zgodę.
Przyjąć testament z krzyża – oznacza powiedzieć trzy razy: „TAK”:

„TAK, Panie Jezu – zgadzam się przyjąć Maryję. Przyjmuję całą Maryję – całym sobą.
Maryjo – jesteś cała moja.
TAK, Panie Jezu – zgadzam się przyjąć całą Twoją Miłość do Maryi.
Maryjo, chcę Cię kochać miłością Jezusa.
TAK, Panie Jezu – zgadzam się należeć cały do Maryi.
Maryjo – jestem CAŁY TWÓJ”.

Ojcze Wenanty, pomagaj nam każdego dnia przyjmować Maryję za Matkę i służyć Jej planom z otwartymi sercami!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: ONA OPIEKUJE SIĘ KOŚCIOŁEM

„Matka Boża – podsumował całe swoje rozważanie nowicjusz Wenanty – jest tym dla Kościoła, czym była dla Pana Jezusa: jest Matką. Dogmat o Maryi zawiera i ochrania w sobie dogmat o Jezusie, jak niegdyś Maryja piastowała Jezusa. Ona opiekuje się Kościołem, a Pan nasz nigdy nie działa w jakichś ważniejszych sprawach bez okazania wpływu i potęgi Maryi.

WEZWANIE DNIA:

Objawienia w Guadalupe rzucają szczególne światło na rozważaną dziś tajemnicę. Maryja ukazała się Juanowi Diego, który był ostatnim w hierarchii członkiem swojego plemienia. Był on osobą lekceważoną, wyśmiewaną i nic po ludzku nie znaczącą.
Tym bardziej niezwykłe jest to, co czyni Maryja, która zwraca się do niego słowami:
„Mój najmłodszy i NAJDROŻSZY SYNU…”. Nie tylko nazywa go „synem”, ale używa formuły, którą mieszkańcy tamtych rejonów zwracali się tylko do… Króla!
NIESAMOWITE. Ona przyjęła do serca słowa Jezusa DOSŁOWNIE. Jesteś Jej „synem”. Jej Jezusem.

Przyjmij dziś do serca tę prawdę: JESTEŚ SYNEM MARYI. JESTEŚ CÓRKĄ MARYI.
To nie jest wymysł człowieka ani pomysł redaktorów tych materiałów.
To są SŁOWA JEZUSA. „Oto Syn Twój”. „Oto Matka twoja”. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, to, co wypowiada, się wydarza. To się staje rzeczywistością.

Powtarzaj sobie często te słowa – jak refren ulubionej piosenki:
„Jestem SYNEM MARYI” czy też: „Jestem CÓRKĄ MARYI”.

Wyobraź sobie taką scenę Sądu Bożego: przychodzisz przed Boże oblicze. Aniołowie pytają: Kim jesteś? Na to podchodzi Maryja, kładzie ci rękę na ramieniu i mówi z miłością i dumą: „TO JEST MÓJ SYN”, „TO JEST MOJA CÓRKA”…Życzmy sobie takiego sądu Bożego.

P.S. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: „Uznając testament z Krzyża: »Oto Matka twoja« – przyjmuję dziś Ciebie, Maryjo, za moją Matkę i Królową”.

ŚWIADECTWO: Poznałam swoją MATKĘ…
Na początku drogi nawrócenia, kiedy zwróciłam się do Jezusa, doświadczyłam Go jako Boga żywego. Zrobił pozytywną rewolucję w moim życiu, ale w tym wszystkim brakowało mi Maryi. Nie czułam do Niej  miłości, nawet nie mogłam doszukać się Jej obecności w moim życiu, mimo że modliłam się na różańcu. 
W końcu przyszedł czas na 33-dniowe rekolekcje, podczas których wiele się zmieniło. Każdego dnia, gdy słuchałam rozważań, działo się ze mną coś dziwnego: płacz, płacz i płacz.  Nie wiem dlaczego, ale łzy same spływały mi po policzku. Maryja przeprowadzała mnie przez te dni z ogromną czułością. Najpiękniejsze jest to, że poznałam Swoją MATKĘ. Jej cnoty, wartość, miłość. Kim był dla Niej Jezus – kim ja jestem dla Niej. Z moją biologiczną mamą nie mamy ze sobą dobrych relacji. Brakuje mi mamy z którą usiądę, porozmawiam, czy pożalę się. Teraz wiem, że to nie prawda. Mam Matkę, która mnie zna, słucha, nie krytykuje i kocha bezgranicznie. Nawet nie wiedziałam, że tak mi Matki brakowało. 
Dzięki temu zawierzeniu, oddaniu się  Jej, całkowicie zmienił się mój stosunek do całego życia. Od ostatniego dnia, kiedy oddałam Jej swoje serce, a wzięłam Jej Serce, czuję się szczęśliwa.  Mam duży pokój serca, bo wiem że Ona jest przy mnie. Doświadczam, że przymnożyła mi cierpliwości. Odrabianie lekcji z dziećmi nie sprawia mi już problemu. Mam w sobie Jej miłość i czuję się naprawdę bezpieczna. Nie pamiętam kiedy czułam się tak spokojna. Wiem, że z łaską trzeba współpracować i będę się starać. 
Maryjo, Najświętsza Matko Boga i moja, dziękuję Ci za ten wspólny czas. Dziękuję, że nie zrezygnowałaś ze mnie. Chwała Panu!
Ilona

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„W ZJEDNOCZENIU Z SERCEM JEZUSA I MOCĄ JEGO MIŁOŚCI”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi to nie jest mój indywidualny, prywatny akt.
Łączę się z Sercem Jezusa i poświęcam się Maryi mocą Jego Miłości.

W zjednoczeniu z Sercem Jezusa to znaczy: w zjednoczeniu z Eucharystią.
Serce Jezusa bije w Eucharystii.
Eucharystia jest tajemnicą CAŁKOWITEGO ODDANIA.

Przez Komunię Świętą Jezus mówi do mnie: „CAŁY JESTEM TWÓJ”.

Ojcze Wenanty, który prowadziłeś życie ukryte na wzór Jezusa i Maryi, wypraszaj nam łaskę życia w pokorze i cichości!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O ŻYCIU UKRYTYM JEZUSA

Postaw się myślą w obecności Jezusa Chrystusa, tak jak gdybyś Go oglądał oczyma swymi… Przypatruj się wszystkim [etapom] tego prostego żywota… badaj wszystkie cnoty rozwijające się w Nim z wiekiem.
Pokorę, która sprawia, że Chrystus przedkłada życie skromne, ukryte w zakątku rzemieślniczego warsztatu, nad żywot apostolski pełen chwały.
Oderwanie, przy którym tak radośnie ponosi najdotkliwszy niedostatek co do pokarmu, odzieży, mieszkania, słowem – całą nędzę ludzi ubogich.
Miłość, która serce Jego przejmuje litością nad nędzą człowieka i napeł- nia płomienistą gorliwością o zbawienie jego duszy.
Skromność, która w sposób przedziwny kieruje każdym spojrzeniem Jego, każdym słowem, każdym poruszeniem, każdym krokiem.

Skupienie, które wpośród rozmowy i pracy, i spoczynku trzyma najświętszą Duszę Jego nieustannie podniesioną do Boga i nieustannie z Nim połączoną. 
Pamiętaj, że świętość życia naszego polega na czynach zwyczajnych; że doskonałe wykonywanie zwykłych spraw zbliża nas do celu naszego, a niedoskonałe oddala. Biorąc wzór z Chrystusa Pana, ucz się czynić dobrze, cokolwiek czynisz.

WEZWANIE DNIA:

Zapraszamy cię dziś do tego, aby dać świadectwo.

Może zechcesz dać dziś świadectwo swojego przeżywania tych rekolekcji?

Jeśli chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, napisz świadectwo twojego przeżycia tych rekolekcji i wyślij na nasz adres: adrian.totustuus@gmail.com 

To bardzo ważne. Dzięki temu twoje świadectwo będzie mogło dotrzeć do większej liczby osób, pozostając anonimowym, ponieważ w świadectwach wspominamy tylko imię osoby. Nasze świadectwa są tym, co ma największą siłę, aby zachęcić kolejne osoby do przeżycia tych rekolekcji. 

Dlatego zachęcamy cię i prosimy – jeśli doświadczyłeś lub doświadczyłaś w tych rekolekcjach Bożych łask – daj świadectwo i napisz o tym na adres: adrian.totustuus@gmail.com

AKT ODDANIA
Dopisz dziś na swojej kartce słowa: 
„W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego miłości”.

ŚWIADECTWO: Spotkanie, które przewartościowało wszystko
Oddałem swoje życie w ręce Maryi piętnaście lat temu, na początku mojej drogi nawrócenia. Moja historia to wiele lat hedonistycznego życia, w które wkroczył Bóg i Najświętsza Panienka. Spotkanie, które przewartościowało wszystko. Dziś, kończąc 33-dniowe rekolekcje uzmysławiam sobie, jak inna jest moja wiara i relacja z Bogiem dziś, w porównaniu do tej sprzed piętnastu lat. Wtedy byłem żyjącym duchowymi uniesieniami neofitą. Nastawiałem się na emocje i uczucia, czyli na takie momenty, kiedy Bóg jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Po kilkunastu latach już nie jest tak emocjonalnie, jest inaczej. Czasem trudniej trwać, trudniej być wiernym, kiedy się Boga aż tak „nie czuje”. Jest czas doświadczania własnej marności i słabości. Potrzeba pokuty. To słowo dopiero od niedawna jest w moim słowniku. Nabożeństwo 1-szych sobót miesiąca tak, spowiedź tak, różaniec tak, rozważanie tak, Eucharystia tak, ale pokuta, no właśnie… Czy to o odklepanie modlitwy po zakończonej spowiedzi chodzi? 
Z dnia na dzień treści rozważań wciągały mnie coraz głębiej i zmuszały do stawania w prawdzie… że nie jest ze mną dobrze. Klapki spadły mi z oczu. Moja nędza… Maryjo ratuj! Czas rekolekcji tyle obnażył, tyle trudnych rzeczy mi pokazałaś Maryjo, to teraz pomóż mi coś z tym zrobić, naprawić… Wiecie co? Ona jest. Naprawdę pomaga sprzątać moje serce. 
Zostańcie z Bogiem i Maryją,
Jacek

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„POŚWIĘCAM SIĘ CAŁKOWICIE TWOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Słowo „poświęcenie” pochodzi od łacińskiego słowa consecratio, które tłumaczymy także jako „konsekracja”. 

Słowa: „poświęcać” i „konsekrować” znaczą tyle co: „uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu”.

„Poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu” to znaczy: „Konsekruję się Twojemu Niepokalanemu Sercu”. 

Chcąc oddać coś z tej rzeczywistości, wielu świętych i mistyków nazywało całkowite oddanie się Maryi aktem: „wymiany serc”. Jednym z nich był św. Jan Eudes.

Co to oznacza? To bardzo proste:
Ja oddaję Maryi moje serce, a Ona oddaje mi swoje Niepokalane Serce.

Św. Ludwik Grignion de Montfort pisze: Dusza Najświętszej Dziewicy odda się tobie, by wielbić Pana, Jej duch zajmie miejsce twojego, by radować się w Bogu, swoim Zbawcy (Traktat, nr 217).

Niech przykład życia oraz nauczanie Ojca Wenantego pomogą nam żyć naszym oddaniem się Jezusowi i Maryi w pełni, całym sercem, całą wolą i całym życiem!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O TRZECH RODZAJACH LUDZI

“W sprawie zbawienia bywa tak nieraz, jak w sprawie zdrowia cielesnego. Są chorzy, którzy w zapamiętałości jakiejś niewytłumaczonej odrzucają wszelkie lekarstwa; są inni, co pewnych leków zażywają; są wreszcie tacy, którzy wszystko przyjmują, co tylko do uzdrowienia przysłużyć się może.

Podobnie wśród chrześcijan:
1) znajdują się tacy, którzy ofiarują Bogu same tylko pragnienia;
2) są inni, co Mu ofiarują niektóre czyny;
3) są i tacy, którzy Mu oddają całą istotę swoją.

Nad tym zastanówmy się, by poznać, jakie jest zwrócenie się nasze do Boga, czy rzeczywiste, szczere? (…)
Rozważ swoje usposobienie pod tym względem. Chcesz się zbawić, uświątobliwić, lecz do tego trzeba koniecznie pracy, modlitwy, uczęszczania do sakramentów świętych, unikania okazji, poskramiania namiętności. Pragniesz li tego wszystkiego?

WEZWANIE DNIA:

Pomódl się dzisiaj przez wstawiennictwo świętych Franciszka i Hiacynty – o łaskę dziecięcego serca, które oddaje się całkowicie i natychmiast, serca, które z całych sił – przyjmuje Boże wezwania.

Zaproszenie do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi jest Bożym wezwaniem, które możesz przyjąć całym sercem dziś, tu i teraz. Jak dziecko. 

Jeśli chcesz to uczynić, powiedz dziś Maryi: „Maryjo, chcę się Tobie poświęcić i chcę prowadzić innych do takiego poświęcenia”.

AKT ODDANIA
Dopisz dziś na swojej kartce: 
„Poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu”.

ŚWIADECTWO: Jestem nowym stworzeniem…
Przez 33 dni przygotowań odkryłam na nowo samą siebie, swój potencjał i swoją wartość jako umiłowanego Bożego dziecka, dziecka Maryi. Pragnę odwzajemnić miłość z nieba i dać z siebie jak najwięcej. Już w pierwszym tygodniu działy się dziwne rzeczy, które najwidoczniej miały na celu rozproszyć mnie i odciągnąć od trwania na modlitewnym skupieniu. Mimo to, czułam na ramieniu Jej niesamowitą matczyną rękę i pewność, że jest obok. 
Przeżyłam spowiedź z całego życia, do której przygotowywałam się sumiennie przez kilka dni i która przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jestem nowym stworzeniem. 
Po zawierzeniu nic nie jest już takie samo. Zawierzeniem po prostu się żyje, ono zostaje w sercu i wyznacza kierunek. Choć nie brakuje mi trosk codziennego życia, mam tą ciężko wytłumaczalną pewność, że Ona jest obok. Mama, mamusia! Jej obecność jest tak odczuwalna, że nie boję się przyszłości. Ufam. Gdy upadam, ona mnie podnosi. Prowadzi do Swojego Syna. Nie modlę się już w swoich intencjach, bo wiem, że Ona wszystkim się zajmie.
Wszystkie modlitwy oddaję Jej, aby rozdzieliła je dla tych, którzy potrzebują ich w tym momencie najbardziej. Pokochałam różaniec, który wcześniej wydawał mi się długi i nudny. Teraz jadąc do pracy i z pracy codziennie towarzyszy mi ta modlitwa. Oddałam Maryi całą swoją rodzinę i swoje małżeństwo.
Spokój i radość, którą odczuwam w sercu jest nie do opisania. To po prostu trzeba odczuć samemu. Maryja postawiła na mojej drodze osoby, które zaprosiłam do podjęcia aktu zawierzenia, czego też dokonały.  
Uważam, że Maryja sama wybiera osoby, które chce zaprosić do szczególnej współpracy, bez względu na to, jak bardzo czujemy się czasami niegodni. Skoro czytasz to świadectwo, może to znaczyć, że Ona wybrała właśnie Ciebie. NIE ODMAWIAJ JEJ.
Agnieszka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„ODDAJĘ CI WSZYSTKO: TOTUS TUUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA SUNT”
(„Cały jestem Twój i wszystko, co moje, Twoim jest”)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Jedyną ważną rzeczą jest to, abyśmy POZWOLILI MARYI KSZTAŁTOWAĆ W NAS JEZUSA.

Akt całkowitego oddania się jest taką właśnie zgodą – pozwoleniem, aby Maryja mogła swobodnie działać w naszym sercu oraz życiu.

Przez akt całkowitego oddania – dajesz Maryi klucze do „mieszkania twojego życia” i zapraszasz, aby przyszła i zamieszkała razem z tobą.

Dlaczego oddaję Maryi moje oczy?
Aby patrzeć tak jak Ona.
Dlaczego oddaję Maryi moje myśli?
Aby myśleć tak jak Ona.
Dlaczego oddaję Maryi moje uczucia?
Aby odczuwać tak jak Ona.
Dlaczego oddaję Maryi moje serce?
Aby kochać tak jak Ona.

Wpatrujmy się w Jezusa i Maryję tak, jak wpatrywał się w nich Ojciec Wenanty. Lecz nie tylko się wpatrujmy. Naśladujmy życie świętej Rodziny!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O PONIŻENIU CHRYSTUSOWYM W JEGO NARODZENIU

„Już przy narodzeniu swym zaczyna Chrystus Pan nauczać, zanim jeszcze wypowiedział choćby jedno słowo” (Katechizm rzymski).
A naucza nas przede wszystkim pokory. Pan Jezus ukrył swój majestat, przy- chodzi na świat jak zwykły człowiek, pozbył się Swej chwały. – A my tymczasem tak pragniemy, aby nas chwalono, a gdy nikt nas nie chwali, to sami się chwalimy. Jeśli nas kto upomni, chociaż słusznie, nie chcemy tego przyjąć, usprawiedliwiamy się, wymawiamy. Gdy się zastanowimy i spytamy, co jest przyczyną, iż ludzie tak prędko się gniewają, kłócą i do nienawiści dochodzą, poznamy, że tam nie ma nic, jak brak pokory. Powie jeden drugiemu jedno słówko ubliżające – och! już się zagniewa na śmierć i trudno do niego przystąpić.
Dziś, kiedy duchem stoimy przed żłóbkiem Jezusowym, odpłaćmy się Bogu Wcielonemu za Jego miłość w ten sposób, że odtąd weźmiemy postanowienie naśladować cichość i pokorę Jego Serca.

WEZWANIE DNIA:

Zapraszamy cię dziś do dwóch praktycznych ćwiczeń:

1. Zacznij od krótkiego ćwiczenia, w którym wykorzystasz swój oddech.
Oddech to dar Boży, który wyraża istotę miłości.
Wdech to PRZYJMOWANIE. Wydech to ODDAWANIE.
Na tym polega miłość – nieustanna wymiana, w której przyjmujesz całą miłość i oddajesz całą miłość. Spróbuj dziś przez kilka minut modlić się swoim oddechem:
Przy wdechu mów w sercu: „Jezu, przyjmuję wszystko, co chcesz mi dać przez Maryję”, przy wydechu: „Jezu, oddaję ci wszystko – przez Maryję”.

2. Przez cały następny dzień ćwicz wewnętrznie modlitwę oddawania Maryi wszystkiego, co cię spotyka, oraz wszystkiego, co ci przychodzi do głowy. Oddawaj Jej konkretne myśli, oddawaj osoby, które spotykasz, i miejsca, które odwiedzisz. 

Postaraj się przenieść te praktyki do swojego codziennego życia.

AKT ODDANIA
Dopisz dziś na swojej kartce: 
„Oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i moją działalność, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra zewnętrzne i wewnętrzne, nawet wartość wszystkich moich dobrych uczynków, pozostawiając Ci zupełne prawo do rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, dla wypełnienia Woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych”.

ŚWIADECTWO: Mama nas prowadzi…
Byłem sceptyczny, gdy żona poinformowała mnie, że pragnie uczestniczyć w 33-dniowych rekolekcjach. Myślałem sobie, że jeszcze nie czas, że nie jestem gotowy do takich wyrzeczeń, poza tym mówienie o sobie „niewolnik Maryi” było dla mnie trudne. Wewnętrzna niechęć odciągała mnie od tego pomysłu, a przecież wydawało mi się, że kroczyliśmy drogą wiary, poprzez częsty udział w Eucharystii i modlitwę różańcową. Wciąż jednak było we mnie za dużo mojego „ja”, przez co nie chciałem wyzbyć się własnej woli nawet dla Najświętszej Panienki. Z pomocą nieba ukończyliśmy rekolekcje i oddaliśmy się w niewolę Maryi, co jest ogromną łaską i szczęściem. Mama nas prowadzi. Uczymy się oddawać Jej każdy lęk, tym bardziej w tych pełnych zamętu czasach. To ciągły proces, ponieważ wciąż dostrzegam jak wiele we mnie „starego człowieka”, który próbuje po swojemu. Nieustannie wracam myślami do aktu oddania. Mamo, jestem Twój.
Rafał

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„CHCĘ ODTĄD WSZYSTKO CZYNIĆ Z TOBĄ, PRZEZ CIEBIE I DLA CIEBIE”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

W postawie całkowitej zależności od Maryi kryje się pełnia łaski.

Jedno z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych zdań św. Ludwika de Montfort brzmi: Szybciej postępujemy w krótkim czasie poddania i zależności od Maryi niż przez długie lata własnej woli i polegania na sobie samym (Traktat…, nr 155). 

Do tego zdania odniósł się św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 maja 2000 roku, z okazji beatyfikacji pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty. Na końcu swojej przemowy papież zwrócił się do dzieci, mówiąc:
Poproście swoich rodziców i wychowawców, aby oddali was do „szkoły” Matki Bożej, aby nauczyła was być takimi, jak pastuszkowie, którzy starali się czynić wszystko, czego Ona od nich żądała. Zapewniam was, że „większy czyni się postęp przez krótki czas posłuszeństwa i uległości wobec Maryi, niż przez całe lata osobistych wysiłków, podejmowanych wyłącznie własnymi siłami”. 

Jan Paweł II w bardzo konkretny sposób praktykował to zawierzenie, oddając Maryi wszystko to, co czynił. Podobną czcią otaczał Maryję sam Ojciec Wenanty, który często przed kazaniem zawierzał swoje słowa Maryi poprzez krótką modlitwę.

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: Z KAZANIA NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Nikt ze stworzeń nie wypełnił lepiej woli Bożej niż Ona. Przez takie życie wyłącznie dla Boga musiała Matka Najświętsza prostą drogą dojść do Boga i najwyższe miejsce osiągnąć w niebie. Tak! Maryja najlepszą cząstkę obrała.

Spytajmy teraz, Drodzy Słuchacze, jak się [ma] rzecz ze służbą Bogu u nas? Czy dbamy o wewnętrzne usposobienie duszy? Iluż to ludzi jest, którzy wcale nie czuwają nad myślami i pożądaniami swymi. Na zewnątrz są układnymi, grzecznymi, wyglądają na uczciwych – tymczasem w duszy ich nurtuje pycha, gorycz, złość i niechęć ku bliźnim. Szemrają przeciw Bogu, a choć często mają na ustach te słowa: „Bądź wola Twoja, Boże”, tymczasem niech tylko coś się stanie inaczej, niż oni by pragnęli, zaraz się oburzają, gniewają, niecierpliwią. Taka służba Bogu jest obłudą – wtedy prawdziwie służymy Bogu, jeśli Go czcimy w duchu i w prawdzie.

WEZWANIE DNIA:

Święty Jan Paweł II prosił Maryję: „Daj mi Twoje Serce” – i otrzymał: kochał nas Sercem Matki. 
Matka Teresa prosiła Maryję: „Użycz mi swojego Serca” – i otrzymała ten wielki dar w tak konkretny sposób, że aż nazywano ją „ucieleśnieniem Maryi na ziemi”.

Każdy, kto pragnie i prosi o ten dar – otrzyma go.
Na tym polega poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi – JEST TO SPOSÓB, W KTÓRY MARYJA MOŻE NAM UŻYCZAĆ SWOJEGO SERCA.Uczyń te słowa swoją własną, częstą i gorącą modlitwą: „Daj mi twoje Serce, Maryjo, w zamian za moje!”.

ŚWIADECTWO: Czuję się obdarowana, ważna, ukochana…
Te 33-dniowe Rekolekcje to czas łaski, ukojenia i przebaczenia. Już dawno temu chciałam oddać się Maryi, ale żyłam w grzechu. Ufam, że to dzięki Niej pokonałam swoje słabości. Na początku rekolekcji myślałam, że nie dotrwam do końca, że te 33 dni to przecież za długo, ale mój dojazd do pracy trwa około 45 minut, więc wykorzystałam go na codzienne słuchanie nagrań. Moje dni w pracy stały się lepsze, choć wokół nic się nie zmieniło, ale we mnie zmieniało się bardzo wiele. Czułam Boże błogosławieństwo, czułość i opiekę Maryi. W trakcie tych rekolekcji (poza wieloma wzruszeniami i niesamowitymi łaskami) odkryłam, jak modlić się dziękczynieniem. Jeśli proszę o coś, to już wtedy czuję się obdarowana, ważna, ukochana i to jest niesamowite. Uwierzyłam, że Bóg ma moc, żeby przemienić moje małżeństwo, że wspólna modlitwa jest możliwa, podobnie jak wychowanie synów w katolickiej wierze. Kolejny dar to odkrycie niesamowitego wstawiennictwa i opieki św. Józefa. Jemu powierzyłam czystość naszego małżeństwa. Zaczęłam doświadczać mocy Bożej, kiedy wreszcie udało mi się przebaczyć mojemu mężowi wiele krzywd, jakie wyrządził naszej rodzinie. Ta rana w moim sercu została z czułością opatrzona. Tym rekolekcjom zawdzięczam również powrót do wspólnoty modlitewnej. Zostawiłam wszystkie wymówki i postanowiłam zawalczyć o czas na wyjście z domu i spotkanie z Bogiem w gronie zaprzyjaźnionych osób. To był cudowny, przepełniony miłością czas odkrywania, jak ważna jestem dla Boga Ojca, jak Maryja prowadzi najpewniejszą drogą do Jezusa, jak można żyć w pełni, być wolnym i już teraz cieszyć się obecnością Trójcy Świętej w naszym życiu na wzór najprawdziwszej Mamy, Maryi.
Uczestniczka

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

„ABY MOJE SERCE, MOJA RODZINA, PARAFIA, OJCZYZNA I CAŁY ŚWIAT:
STAŁY SIĘ RZECZYWISTYM KRÓLESTWEM TWOJEGO SYNA I TWOIM. AMEN!”

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Co mam zrobić, aby moje serce stało się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi?
Poświęcić się tym Sercom i żyć tym poświęceniem.
Codziennie odnawiać akt poświęcenia. Raz w roku odbywać 33-dniowe rekolekcje odnawiające i pogłębiające moje oddanie. Żyć Ewangelią i wezwaniem Fatimy, które mówią jednym głosem: „Módl się, pokutuj, wynagradzaj, składaj ofiary, przyjmuj to, co Bóg ci zechce zesłać, i ratuj dusze swych bliźnich”.

Królestwo Jezusa i Maryi jest królestwem Miłości, a miłość rozwija się przez RELACJĘ.
Dlatego moim najważniejszym zadaniem jest pielęgnowanie bliskości z Jezusem i Maryją.

Serca płonące miłością do Jezusa i Maryi ocalą ten świat.
Tak, ponieważ TYLKO MIŁOŚĆ OCALA.

Jeśli oddamy Maryi nasze serca, to Ona je napełni miłością do Jezusa.
Ona sprawi, że Jezus będzie znany i kochany.
Ona sprawi, że wszyscy odkryjemy w Bogu kochającego Ojca.
Ona sprawi, że będziemy otwarci i posłuszni Duchowi Świętemu.
Ona sprawi, że będziemy się wzajemnie miłować, tak jak się miłują bracia i siostry Jednego Ojca i jednej Mamy.

Niech tak się stanie, przez wstawiennictwo Ojca Wenantego!

Z NAUCZANIA OJCA WENANTEGO: O KRÓLESTWIE CHRYSTUSOWYM

Zastanówmy się i zrozumiejmy, że nie ofiarować Chrystusowi Panu ochoczo, bezzwłocznie istoty swojej byłoby szaleństwem. Poznajmy i to, że naśladując Chrystusa Pana, mamy obowiązek nie tylko naśladować Go w pracy fizycznej, ale nadto powinniśmy pełnić przy Nim służbę szlachetniejszą, mamy walczyć i zwyciężać ciało, zmysły, miłość świata, miłość własną…
Do czego nas Pan powołuje? Do sprawy najszlachetniejszej, przewyższającej wszystkie inne, bo w tej sprawie wszystko wielkie jest.
Nieprzyjaciółmi w tej sprawie są: złe duchy, świat, złe skłonności nasze.

Bronią jest wiara… modlitwa… pokora… cierpliwość… zaparcie się… miłość… żarliwość.
Poświęć się wspaniałomyślnie na służbę tak potężnego i wielkiego Pana i powiedz (św. Ignacy): „Monarcho najwyższy całego świata, wyznaję, żem niegodzien iść za Tobą, lecz pełen ufności w łaskę i opiekę Twoją poświęcam się Tobie.” 
Od dzisiaj przeto, rozumiejąc wartość królestwa Jezusowego, starajmy się, aby Pan Jezus w nas królował na ziemi, a zasłużymy sobie, że będziemy z Nim wiecznie królowali w niebie. Amen. (Z Tomu 1, str 78)

WEZWANIE DNIA:

Zapraszamy cię do zostania apostołem/apostołką rekolekcji ODDANIE33

Zjednoczmy się w miłości Jezusa i Maryi dla ratowania naszych braci i sióstr.
Jeśli będziemy działać RAZEM – BÓG uczyni przez nas wielkie rzeczy.

Od czego możesz zacząć?
Podaruj te rekolekcje swojej rodzinie, znajomym oraz przyjaciołom. Jeśli będzie w Tobie otwartość na Boże natchnienia – Duch Święty podpowie Ci w jaki sposób stać się apostołem lub apostołką Maryi. (możesz też zapytać swojego Księdza proboszcza, czy nie chciałby zorganizować takich rekolekcji w swojej parafii. Jeśli wyrazi zainteresowanie – napisz na adres: adrian.totustuus@gmail.com lub zadzwoń: 789 377 144)

ŚWIADECTWO: Radość moja jest wielka…
Radość moja jest wielka… Błogosławię wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tak Wielkiego Dzieła. Otworzyło mi ono oczy szerzej na miłość Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.
Owoce udziału w rekolekcjach są wyczuwalne na każdym kroku:
1)
Odbyłam spowiedź, dotyczącą spraw, które leżały mi na sercu wiele lat.
2)
Codziennie uwielbiam Boga w moim mężu, moich dzieciach, rodzeństwie, znajomych, szefostwie itd.
3)
Przestały mnie denerwować rzeczy i sytuacje, które wcześniej wytrącały mnie z równowagi.
4)
Inaczej podchodzę do spraw materialnych, przestały być tak ważne.
5)
Walczę z egoizmem, którego wcześniej nie widziałam.
6)
Patrzę inaczej na drugiego człowieka. Staram się nie komentować i nie oceniać – bo kim Ja jestem żeby to robić… 
7)
Częściej i z większą odwagą reaguję na Boże natchnienia.
8)
Planuję ofiarować Maryi 5 pierwszych sobót miesiąca.
9)
O drugim człowieku mówię albo dobrze albo wcale.
Najbardziej istotną rzeczą jest dla mnie to, żebym jak najwięcej ludzi rozkochała w Matce Bożej i Jej Synu Jezusie Chrystusie. W tym przedsięwzięciu liczę na pomoc Ducha Świętego.
Bożena

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

DWIE KOLUMNY: NASZ RATUNEK I NASZA MISJA (DAR I ZADANIE)

Wersja skrócona

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

WPROWADZENIE:

Najlepszym podsumowaniem rekolekcji ODDANIE33 wydaje się proroczy sen św. Jana Bosko o DWÓCH KOLUMNACH. Wszystko wskazuje na to, że treść i przesłanie tego snu realizują się właśnie w naszych czasach. 

W swoim śnie Ksiądz Bosko widział wielki statek, symbolizujący Kościół, targany i atakowany przez burzę oraz wrogie okręty nieprzyjaciół. Ratunkiem okazały się Dwie Kolumny, które wyłoniły się z morza. Po przycumowaniu do tych dwóch kolumn burza ustała, a okręty nieprzyjaciół zostały zniszczone. Statek oraz wszyscy, którzy na nim byli – cudownie ocaleli. 

Ksiądz Bosko tłumaczył swój sen następująco: „Okręty wrogów to prześladowania.
Nadchodzą dla Kościoła ciężkie czasy.
To co było do tej pory, jest niczym w porównaniu z tym, co ma nastąpić.
Pozostają jedynie dwa sposoby, aby uratować się z tego zamętu:
oddać się Przenajświętszej Pannie oraz odnowić nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii – poprzez adorację oraz częstą Komunię Świętą” Należy dołożyć maksymalnych wysiłków, by te dwie praktyki realizować wszędzie i w życiu wszystkich”. 

Przywiązać się do Eucharystii PRZEZ ADORACJĘ oraz do Maryi PRZEZ CAŁKOWITE ODDANIE. Oto  Boża strategia na czasy wielkiego zamętu i straszliwej duchowej walki.

PODSUMOWANIE:

Zapadła mi w pamięć pokrzepiająca obietnica Najświętszej Maryi Panny, która streszcza i wieńczy Jej przesłanie: „Moje Niepokalane Serce zwycięży” — napisał papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do książki Ostatni świadek objawień fatimskich — Moje rozmowy z siostrą Łucją kard. Tarcisia Bertone, sekretarza stanu.

Ta obietnica jest dla każdego, kto poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi. Maryja odniesie tryumf w życiu każdego dziecka Bożego, które Jej się całkowicie odda. Ale to nie wszystko.

Każdego, kto Jej się odda – „użyje w potężny sposób” – dla odniesienia swojego zwycięstwa.
Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, stajesz się częścią Jej zwycięskiego zastępu.

Zastępu małych i pokornych dzieci Bożych, które pod wodzą swojej Niebieskiej Mamy i Królowej staną się apostołami czasów ostatecznych.
Czy Dobry Bóg mógł nam udzielić większej łaski?

Im większa ciemność zapadać będzie nad światem, tym bardziej i mocniej oczekujmy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Jesteśmy wezwani, aby uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana, przez Maryję.
Jesteśmy wezwani, aby nigdy nie zwątpić w obietnicę zwycięstwa daną Maryi i Jej potomstwu.
Jesteśmy wezwani, aby z Maryją, w Maryi i przez Maryję – odnieść ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem.
Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją pobożnie i regularnie uczestniczyć we Mszy Świętej oraz często i godnie przyjmować Komunię Świętą.
Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją wiernie adorować Najświętszy Sakrament, oraz stawać się przy Jej boku – apostołami i apostołkami adoracji.
Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją królować poprzez SŁUŻBĘ Bogu, Kościołowi i naszym bliźnim.
Jesteśmy wezwani, aby czynić Maryję znaną i kochaną – po to, aby Jezus był znany i kochany.

Jesteśmy wezwani, aby wszelkimi możliwymi sposobami przyprowadzić wszystkich naszych braci i nasze siostry – do stóp Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz do Niepokalanego Serca Maryi – gdzie Bóg przygotował bezpieczne i niezawodne schronienie dla wszystkich swoich dzieci.

WEZWANIE DNIA:

Św. Ludwik de Montfort zachęca, aby w dniu oddania się Matce Bożej – złożyć Jej dodatkowy dar. Jaki jeszcze dar moglibyśmy Jej złożyć, skoro oddajemy Jej całych siebie?

Wiemy już, że Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Wiemy też, że Jezus pragnie, aby Maryja była bardziej znana i kochana, a pierwszym pragnieniem Maryi jest to, abyśmy kochali, słuchali i adorowali Jej Syna. Wiemy również to, że Maryja pragnie, aby każde Jej dziecko oddało Jej się całkowicie poprzez akt poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

Wiedząc to wszystko – ofiarujmy Bogu i Maryi to, czego najbardziej pragną:

1) Pomódl się o światło Ducha Świętego, pomyśl i postanów:
a) w jaki sposób możesz rozpowszechniać nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w swojej parafii? Co możesz robić, aby czynić Maryję coraz bardziej znaną i kochaną? Konkretnym zaproszeniem dla ciebie może być uczestnictwo oraz zaangażowanie w organizację nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.  Możesz też zapytać swojego Księdza Proboszcza, czy nie chciałby zaprosić wszystkich parafian do przejścia 33-dniowych rekolekcji oddania życia Matce Bożej
b)
ofiaruj Panu Jezusowi – jako owoc tych rekolekcji – jedną godzinę adoracji w tygodniu i zastanów się co możesz zrobić, aby zachęcać inne osoby do adoracji Najświętszego Sakramentu w waszej wspólnocie parafialnej? 
To będzie twoje przylgnięcie do drugiej Kolumny ofiarowanej nam przez Bożą Opatrzność.
Pielęgnowanie relacji z Maryją sprawi, że nigdy nie zgaśnie w tobie ogień miłości do Jezusa.

2) Swoje pomysły i refleksje zapisz na odwrocie swojego aktu oddania się. 

To będzie najwspanialszy dar, jaki możesz ofiarować Bogu i Maryi w dniu, w którym złożysz akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

ŚWIADECTWO: Przez Maryję Bóg czyni wszystko nowe w życiu moim i moich najbliższych
Nie mogę ugasić ognia, który zapłonął we mnie po rekolekcjach. W czasie ich trwania wypełniały się we mnie słowa: „Oto czynię wszystko nowe”.  Przez Maryję Bóg czyni wszystko nowe w życiu moim i moich najbliższych. 
Pragnę być dobrą mamą dla adoptowanych córeczek i dobrą żoną, a jednocześnie maksymalnie wykorzystać łaski od Boga, które za pośrednictwem Maryi od Niego otrzymuję. 
Największą łaską jest znalezienie stałego spowiednika i spowiedź podczas której wyznałam zalegające przez lata grzechy, które lekceważyłam. Zobaczyłam trudną prawdę o sobie, ale działo się to z wielką łagodnością i miłością. Przecież Słowo Boże mówi: „Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” oraz  „a moc w słabości się doskonali”.
Wierzę, że to właśnie Maryja prowadzi mnie dalej, szybciej i głębiej w relację ze Swoim Synem. Przez to zmienia się moje serce i moja relacja z samą sobą i innymi. Wszystko nowe zaczyna się każdego dnia.
Magdalena

Modlitwa Różańcowa

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SKRÓCONY KALWARYJSKI AKT ZAWIERZENIA

Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko, Maryjo, Pani Kalwaryjska!
pragnę być cały Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę.

Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości,
a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła.

Pani Niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA

Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,
Ja………………………………….,
uznając swoją słabość i grzeszność,
odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego.
Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę
w Jezusa Chrystusa – mojego jedynego Pana i bawiciela.
Uznając testament z Krzyża: „Oto Matka twoja”,
przyjmuję dziś Ciebie, Maryjo, za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości –
poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:
oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,
moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,
całe moje życie i moją działalność,
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat – stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Maryjo, moja Matko i Królowo – chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.

 

 

Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę
Podarki Wenantego
lub
Wydawnictwo Bratni Zew