Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby formularza świadectw

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Kalwaria Pacławska 40 (dalej zwany Klasztor Franciszkanów), adres poczty elektronicznej: wenanty.katarzyniec@gmail.com
Cele przetwarzania
 • Publikacja świadectw na stronie Wenanty.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez Klasztor Franciszkanów prawnie uzasadniony interes.
Kategorie odbiorców danych  

 • Podmioty wspierające Klasztor Franciszkanów w podejmowaniu działań z zakresu utrzymania strony Wenanty.pl
 • Pracownicy i współpracownicy Klasztoru Franciszkanów
Okres przechowywania danych  

 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez Klasztoru Franciszkanów działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem  

 • Prawo do żądania od Klasztor Franciszkanów dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan poprzez kontakt za pomocą adresu e-mail: wenanty.katarzyniec@gmail.com
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, adres poczty elektronicznej: wenanty.katarzyniec@gmail.com

 

Informacje dodatkowe  

 • Podanie danych, imię i email przed wysłaniem świadectwa nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przyjęcia przez Klasztor Franciszkanów zgłoszenia świadectwa.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Klasztor Franciszkanów do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Klasztor Franciszkanów nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.