Pokój i Dobro! W szóstą rocznicę naszego ślubu – 1-ego sierpnia tego roku – byliśmy na Kalwarii, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której modliliśmy się przy grobie Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Zostawiłem na karteczce prośbę z modlitwą o mieszkanie dla nas, bo do tej pory okoliczności związane z pracą nie pozwoliły, by otrzymać kredyt. Od maja moja żona jest w ciąży i bardzo potrzebne nam było trochę więcej miejsca. Codziennie prosimy o wstawiennictwo o. Wenantego za naszą rodziną. W ostatnich dniach dostaliśmy dwie pozytywne decyzje kredytowe i w najbliższym czasie mamy nadzieję kupić mieszkanie. Chcielibyśmy, aby o. Katarzyniec był patronem tego mieszkania i by jego wizerunek był z nami. Czy jest możliwość przesłania do nas obrazu z jego wizerunkiem? Jeśli tak, to prześlę ofiarę na konto podane na stronie internetowej. Z Panem Bogiem

Maciej