Dzięki wstawiennictwu o. Wenantego Katarzyńska otrzymałam pracę i to wtedy,  kiedy już nie było nadziei.

Katarzyna