Szczęść Boże. Pragnę z głębi serca podziękować Ojcu Wenantemu za wszelkie łaski jakie nam wyprosił u Dobrego Boga. Za jego wstawiennictwo w sprawie przepisania domu, które zostało sfinalizowane, za zlecenia i pracę, które otrzymywał. Modlę się o rychłe wyniesienie na ołtarze. Dziękuję i jednocześnie nadal proszę Cię Ojcze Wenanty o wstawiennictwo i pomoc w firmie męża, gdyż brakuje zleceń i mąż zostaje bez pracy.

Katarzyna