Podczas ostatniego weekendu, (piątek-niedziela, 11-13 lutego 2022 r.) odbyła się kolejna seria rekolekcji z Ojcem Wenantym tzw. „Weekend w ciszy…”. W rekolekcjach wzięło udział 31 osób z różnych stron Polski, m.in. z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i oczywiście podkarpackiego. Rekolekcje były przeżywane w całkowitym milczeniu, z nocną adoracją Najświętszego Sakramentu (z piątku na sobotę), Eucharystią, konferencjami, wspólną modlitwą oraz Słowem Bożym na „pustyni” i myślami Ojca Wenantego. „W rekolekcjach w ciszy z Ojcem Wenantym uczestniczyłam po raz czwarty – napisała Beata, jedna z uczestniczek – czas spędzony na Kalwaryjskim Wzgórzu u stóp Matki Bożej i przy grobie Sługi Bożego, stał się dla mnie okazją do głębokiej refleksji. Nad wszystkim czuwał Ojciec Wenanty, który jak za życia, tak i teraz, pragnie dzielić się najcenniejszą wartością – Panem Bogiem. Jako kapłan, zapalony miłością do Eucharystię, uczy mnie, że moje serce ma stać się mieszkaniem dla Boga. Stale czynię wysiłki, aby było jak najpiękniejsze. Nocny czas adoracji podczas rekolekcji uświadomił mi, że w białej Hostii Świętej bije prawdziwe Serce Jezusowe. Czas ze Słowem Bożym pozwolił mi w ciszy Kalwarii pochylić się nad Ewangelią i swoją ulubioną lekturą: ,,O naśladowaniu Chrystusa”. Ojciec Wenanty zatroszczył się także, aby Pan Bóg przemówił do mnie poprzez przyrodę. Mogłam podziwiać piękny wschód słońca, które świeci dla nas nieprzerwanie od stworzenia świata. Zrozumiałam, że temperatura rzędu milionów stopni Celsjusza panująca w tej ognistej kuli świadczy o potędze Bożej miłości. Przez dwa dni rozpościerał się nad nami mocny błękit bezchmurnego nieba, który przywoływał słowa Ojca Wenantego: ,,A jeśli niebo jest tak piękne, moje i tak bliskie, czyż się nie zapalę ogniem gorliwości, by je pozyskać? Wszak ludzie o marny grosz tyle zabiegów czynią”. Ojcze Wenanty, dziękuję Ci za Twój przykład pokornego znoszenia przeciwności życiowych, który pomaga mi w przyjmowaniu trudnych doświadczeń. Proszę Cię, niech ten czas rekolekcji pozostanie na trwałe w mojej pamięci i abym mogła do Ciebie jak najczęściej powracać. Dobry Boże, bądź uwielbiony za Sługę Bożego Ojca Wenantego i pozwól nam jak najszybciej cieszyć się darem jego beatyfikacji”.