Pokój i Dobro. Rok temu, w listopadzie 2020 r. byliśmy przez tydzień w Kalwarii Pacławskiej, prosząc m.in. o dar rodzicielstwa. Polecił nas wtedy Ojciec Edward wspólnocie modlitewnej (Grupa Modlitewna Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca), która objęła nas modlitwą przez cały rok, a od Ojca usłyszeliśmy, że za rok przyjedziemy podziękować za dziecko. Te słowa okazały się prorocze – 27 grudnia 2021 r. przyszła na świat nasza córka, Sara. Pozdrawiamy w wielkiej radości! Pozdrawiamy serdecznie,

Tomasz i Katarzyna z Warszawy