Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące była ważnym elementem życia duchowego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. W jego Brewiarzu, który przechowywany jest w archiwum klasztoru franciszkanów w Krakowie, po dzień dzisiejszy znajduje się broszurka z modlitwami za dusze w czyśćcu cierpiące, które oparte są na prywatnych objawieniach bł. Taidy z IV w. Te właśnie modlitwy odmawiał codziennie sługa Boży. Abp Adam Szal zatwierdził 25 marca 2020 r., do prywatnego odmawiania, modlitwy dla Bractwa Dusz Czyśćcowych Ojca Wenantego Katarzyńca. Bractwo powstało z inicjatywy osób biorących udział w „Rekolekcjach w milczeniu… z Ojcem Wenantym”, które odbywają się na wiosnę i jesień w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Do Bractwa Dusz Czyśćcowych Ojca Wenantego Katarzyńca może należeć każdy, kto jeszcze intensywniej pragnie modlić się za zmarłych i przez ich wstawiennictwo wypraszać łaski. Nie ma szczególnych zasad przynależności do Bractwa. Wystarczy wpisać się do Księgi Bractwa Dusz Czyśćcowych Ojca Wenantego Katarzyńca, która znajduje się w kalwaryjskim sanktuarium i modlić się, w miarę możliwości, codziennie za dusze w czyśćcu cierpiące. Pomocą w tej modlitwie służy mała broszurka z modlitwami, którą przygotowali franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej. Tam też znajduje się deklaracja przynależności do bractwa. Broszurkę z modlitwami i deklaracją można zamówić w kalwaryjskim sanktuarium, pisząc na adres: Klasztor Franciszkanów (Bractwo Dusz Czyśćcowych), 37-743 Kalwaria Pacławska 40, lub mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com.

o.Edward Staniukieiwcz