W środę, 02 czerwca 2021 r., w klasztorze franciszkanów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 4, odbędzie się sympozjum naukowe o życiu i duchowości Czcigodnego Sługi Bożego O. Wenantego Katarzyńca (1889-1921). Miejsce i dzień tego wydarzenia nie są przypadkowe. W krakowskim klasztorze bowiem, Ojciec Wenanty odbył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1909-1914, przygotowujące go do kapłaństwa, i tutaj właśnie otrzymał sakrament kapłaństwa dnia 2 czerwca 1914 r. z rąk bpa Anatola Nowaka w kaplicy Matki Bożej Bolesnej, Smętnej Dobrodziejki Krakowa. Sympozjum wpisuje się w obchody Roku Ojca Wenantego (1921-2021), którego 100. rocznicę śmierci krakowska prowincja franciszkanów pragnie uroczyście celebrować. Sympozjum rozpocznie się Mszą świętą o godz. 10:00 w bazylice franciszkańskiej w Krakowie, której przewodniczyć będzie abp Adam Szal, metropolita przemyski, a słowo Boże wygłosi O. Marian Gołąb, prowincjał franciszkanów z Krakowa. Po Mszy świętej, o godz. 11:30, w auli bł. Jakuba Strzemię (wejście od Plant), rozpocznie się sesja naukowa. Wśród prelegentów będą profesorowie i wykładowcy uczelni zagranicznych i polskich, m.in. z Rzymu, Opla, Warszawy, Krakowa. Moderatorem sympozjum naukowego będzie O. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas, postulator generalny zakonu franciszkanów z Rzymu. Organizatorami sympozjum są: Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie. Sympozjum dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

 oes