Pochválený buď Ježiš Kristus, chcem vám len vydať svedectvo o pomoci otca Wenanteho. V júli som náhle prišla o prácu. Počas leta som mala veľký problém niečo si nájsť. Tak mi priateľ poradil, že existuje novéna k otcovi Wenantemu, ku ktorému som sa modlila novénu na úmysel novej práce. Prácu som našla úplne zázračne. Resp. práca si našla mňa samu. Mám veľmi požehnané pracovné prostredie, úžasné kolegyne, pokojné prostredie a dá sa pracovať v pokoji. Takže chcem nebeskému Ockovi poďakovať, že na príhovor otca Wenanteho mám úžasnú prácu. Nech je oslávený a zvelebený v každom čase a na každom mieste. S láskou. God´s Not Dead!!! He´s alive.

Alenka