Szczęść Boże, chciałabym podzielić się łaskami, jakie otrzymałam za wstawiennictwem Sługi Bożego ojca Wenantego. Pewnego dnia otrzymałam od Ks. Proboszcza książkę o ojcu Wenantym, przeczytałam ją i byłam dogłębnie wzruszona osobą ojca Wenantego. Zaciekawiona osobą ojca Wenantego weszłam na Internet i znalazłam stronę, na której zamieszczona jest Litania, zaczęłam prosić ojca Wenantego o sprzedaż domu, co do którego były przesłanki, że być może nigdy go nie sprzedam. Dom sprzedałam pomimo trudności, chociażby epidemii. Zaczęłam prosić o zlecenia dla swojej firmy i otrzymałam je. Odczuwam wyraźną pomoc ojca Wenantego każdego dnia. Ostatnio poprosiłam o to, by podesłał mi dobrych ludzi do pracy i by ktoś mi pomógł w moich sprawach prywatnych – takie osoby znalazły się natychmiast. Miałam bardzo poważną trudność związaną ze spowiedzią, ojciec Wenanty dokonał cudu w moim życiu, gdyż od kratek konfesjonału odeszłam szczęśliwa jak nigdy dotąd. Będę modliła się nadal i dziękuję Bogu Ojcu za to, że przez mojego Ks. Proboszcza mogłam poznać ojca Wenantego, który niewątpliwie stał się moim Przyjacielem.

Patrycja