Przed nami Rok Jubileuszowy 100. Rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca. Wdzięczni Bogu za dar Sługi Bożego, pragniemy coraz bardziej wgłębiać się w jego życie i duchowość, dlatego też na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej nowych publikacji. Ostatnio ukazała się książka „Prorok ze Lwowa”, która zasadniczo nie jest biografią Ojca Wenantego Katarzyńca, autor, O. Andrzej Sebastian Jasiński OFM, skupia się raczej na odmalowaniu wewnętrznego portretu Katarzyńca, szczególnego charyzmatu niedostrzeżonego proroka swojej epoki, który to charyzmat z ogromną mocą ujawnia się po blisko stu latach od śmierci Sługi Bożego. Publikacja oczywiście przybliża czytelnikom zarys podstawowych faktów z życia Ojca Wenantego Katarzyńca, jednak głównym zamierzeniem Autora jest ukazanie sylwetki Proroka – bo takim go Autor widzi – w kontekście profetycznym, ale również historycznym, kulturowym i społecznym, a przede wszystkim duchowym ziemi, z której on wyrósł.  Jakby uzupełnieniem tej publikacji jest „Bóg zadział w moim życiu…”, współczesne świadectwa osób, które doświadczyły niezwykłego orędownictwa Sługi Bożego. Dzisiaj, tak jak i dawniej, Ojciec Wenanty rozumie człowieka w jego biedzie, nędzy, osamotnieniu, czasem może depresji i frustracji. Rozumiał człowieka na każdym etapie jego życia – kiedy jako kilkunastoletni uczeń pomagał słabszym od siebie; jako młody kapłan wskazywał zagubionym drogę do Boga; jako wychowawca uczył, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu; jako współbrat spieszył z pomocą i nigdy nie odmawiał proszącemu, chociaż sam nigdy o nic nie prosił, oprócz przyjęcia do zakonu. Znał ludzką biedę od dzieciństwa, bo sam jej doświadczał, i wiedział co to znaczy, że brakuje chleba, czy drobnych pieniędzy na podróż do domu na spotkanie z ukochanymi rodzicami i siostrą. Znał ludzkie cierpienie, bo sam cierpiał i rozumiał co znaczy być pozostawionym samemu sobie. Warto sięgnąć po te wydawnictwa, pomogą nam one zrozumieć charyzmat życia, świętości i niezwykłego dzisiaj orędownictwa Ojca Wenantego Katarzyńca, a uzupełnieniem całości będzie Kalendarz Jubileuszowy na 2021 r. – Rok 100. Rocznicy śmierci Sługi Bożego. Wszystkie nowości można zamawiać pisząc na adres: Klasztor Franciszkanów (Ojciec Wenanty), 37-743 Kalwaria Pacławska 40; mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub w Wydawnictwie Bratni Zew w Krakowie.

oes