„9-Day Novena through Intercession of the Servant of God Father Venance” and „La Novena in ricordo del Servo di Dio p. Venanzio Katarzyniec” – to nowe propozycje franciszkańskiego Wydawnictwa Bratni Zew z Krakowa związane z Czcigodnym Sługą Bożym Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Books can be ordered: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, Poland;  or email: wenanty.katarzyniec@gmail.com or call phone: +48 532 076 902. Price: 4 $ USA or 3 €.