Ojciec Wenanty patronem „Rycerza Niepokalanej”!

Wrześniowy numer miesięcznika założonego przez św. Maksymiliana M. Kolbe jest w całości poświęcony postaci ojca Wenantego Katarzyńca, jego przyjaciela i kandydata na ołtarze.

Współbrat z Zakonu miał pomagać swojemu przyjacielowi w wydawaniu „Rycerza”. Niestety ze względów zdrowotnych nie mógł tego uczynić i ostatecznie na dziesięć miesięcy przed wydaniem pierwszego numeru oddał Bogu ducha.

Gdy powstał zamiar wydania pisemka, jako organu M. I., śp. O. Wenanty natychmiast spieszy ze słowami zachęty i radzi nie zwlekać. Sam obowiązuje się skreślić słowo wstępne i przyrzeka współpracę – gdy wtem,  po ustawicznem pogarszaniu się zdrowia, śmierć przecięła pasmo jego wątłego życia…

(z I wydania „Rycerza Niepokalanej”, artykuł zatytułowany Ś. p. O. Wenanty Katarzyniec M. I.)

Miesięcznik niniejszy, miał wyjść półtora roku temu, ale trudności finansowe, a wreszcie śmierć poważnej siły redakcyjnej stanęły temu na przeszkodzie.

(ze wstępu I wydania „Rycerza Niepokalanej” )

Ojciec Maksymilian w artykule zatytułowanym Ś. p. O. Wenanty Katarzyniec M. I. zawierza pisemko wstawiennictwu ojca Wenantego, patrzącego już z perspektywy nieba, słowami:

Drogi współbracie w Zakonie i dzielny Szermierzu M. I.! Teraz, gdy już stoisz przed tronem Najwyższego i wstawiasz się za zbłąkanemi duszami, gdy słabość ciała nie stawia Ci zapory w intezywnej pracy – spojrzyj! Oto bracia Twoi urzeczywistniają Twe gorące zamiary: pisemko, któregoś tak wyczekiwał, powstaje, aby dusze dla Niepokalanej zdobywać i przez Jej najczystsze ręce składać w miłością gorejącym Sercu Jezusa. Spojrzyj i zajmij się nim szczerze: wymódl pomyślny rozwój i bądź mu Patronem!

O. M. K.

Zachęcamy do lektury tego wartościowego pisemka!

Na stronie rycerzniepokalanej.pl/prenumerata można zaprenumerować miesięcznik. Obecnie posiadamy w zbiorze klasztornym więcej egzemplarzy najnowszego „Rycerza Niepokalanej”.

Rycerz_Niepokalanej_Wenanty_spis_tresci1
Rycerz_Niepokalanej_Wenanty_spis_tresci2

Odwiedź stronę
„Rycerza Niepokalanej”

i przeczytaj wiele ciekawych artykułów!