Rozmowa ojca Edwarda Staniukiewicz OFMConv. z reporterką tygodnika “Nasz Dziennik”.

Skuteczny orędownik Co skłoniło Ojca do napisania biografii o współbracie Słudze Bożym Wenantym Katarzyńcu? – Papież Franciszek w 2016 roku zatwierdził dekret o heroiczności cnót o. Wenantego Katarzyńca, co z kolei skłoniło nas, franciszkanów, do rozpropagowania jego drogi do świętości. Zawsze powtarzam, że nie napisałem tego życiorysu, życiorys napisał sam… Continue reading