W „Pochodni serafickiej”

Artykuły o Słudze Bożym o. Wenantym Katarzyńcu w „Pochodni Serafickiej”