Gebed op voorspraak van Dienaar Gods
pater Wenanty Katarzyńiec

Geprezen zijt Gij, God in de Heilige Drievuldigheid
voor alle goeds, dat U uw dienaar Wenanty
verleent heeft.
Doordat hij leefde volgens de evangelische adviezen
en door zijn ijverige priesterlijke dienstbaarheid in de kerk
werd hij een voorbeeld voor uw gelovigen.
Verhef Heer, uw dienaar op uw altaren
zodat wij U beter kunnen dienen.
En geef me de genade…..waar ik U nederig om vraag.
Wij vragen dit door Christus onze Heer. Amen

Onze Vader … Wees gegroet Maria … Glorie zij de Vader en de Zoon …


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl