Sluga Božiji
Pater Wenanty Katarzyniec
franjevac
(1889-1921)

Trojedini Bože,
budi obožavan za sva dobra,
kojima si napunio slugu Svoga Wenantega.
On je, živeći prema zakonima Evanđelja
i ispunjavajući gorljivu svećeničku službu u Crkvi,
postao uzor za Tvoje vjernike.
Uzdigni Gospodine, ovoga slugu Svoga na oltar
da bismo mogli Tebi bolje služiti,
a meni daruj milost, za koju Те pokorno molim,
uz njegov zagovor.
Po Kristu, Gospodinu našemu, аmen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Devetnicom treba se moliti 9 dana


O čudima koje nastale na uroku slugi Božijega
p. Wenantega Katarzyńca molimo obavijestiti:

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44
Tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl