wszystkie prezentowane publikacje (również obrazki, litanię, broszurki)
można zamawiać pisząc na adres:
Klasztor Franciszkanów (o. Edward), 37-743 Kalwaria Pacławska 40
lub mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com