Od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. będzie można uzyskać odpust zupełny, nawiedzając dowolny kościół obsługiwany przez franciszkanów gdziekolwiek na świecie i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem. O dar ten i przywilej zabiegała rodzina franciszkańska u Ojca Świętego Franciszka z okazji przypadającej w tym roku 800. rocznicy żywej szopki, wystawionej przez św. Franciszka z Asyżu w Greccio.

Aby uzyskać odpust wierni muszą wypełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., odmówić modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, wezwać wstawiennictwa Świętej Rodziny i św. Franciszka z Asyżu oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca świętego. Odpust zupełny można ofiarować za siebie lub za dusze wiernych przebywających w czyśćcu. Taki odpust mogą również uzyskać osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie są w stanie wyjść z domu, a w sposób duchowy przyłączą się do obchodów jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, boleści lub dolegliwości własnego życia.

Odpust zupełny można zatem uzyskać także w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, modląc się przy ołtarzy św. Franciszka z Asyżu, gdzie wystawiony jest żłóbek betlejemski.  

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Można go ofiarować za siebie albo za zmarłego.

oes/franciszkanie.pl