Kochani Bracia w Życiu Zakonnym! Bracia i Siostry! W mojej misjonarskiej posłudze, Ojciec Wenanty zajmuje szczególne i wyjątkowe miejsce. Mimo iż sam jestem zakonnikiem Zmartwychwstańcem, ten ubogi i niesamowicie mądry Sługa Boży jest wciąż dla mnie wzorem i inspiracją życia duchowego i zwykłego codziennego, prostego i skromnego posługiwania. Za wstawiennictwem Ojca Wenantego dokonały się wręcz cudowne rzeczy w misji, na której posługuje. Znajduje się ona w Tanzanii, we wschodniej Afryce. Posługuję najuboższym tego świata. Zgodnie z charyzmatem mojego zakonu, staram się pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. Przede wszystkim zmartwychwstaniem z biedy duchowej i moralnej, ale też życiowej i codziennej. Jedną z moich przedziałów posługi jest edukacja. Prowadzę w imieniu mojego zgromadzenia przedszkole i szkołę podstawową, która pomoże ludziom wyrwać się z biedy i dać szanse na lepsze jutro i poniekąd nowe życie. Pana Boga w cudowny sposób pomógł znaleźć materialne środki na budowę sali sportowej Imieniem Ojca Wenantego, a obecnie czyni cuda w budowie naszej szkoły średniej. Bogu niech będą dzięki za wielkie cuda i interwencję Najwyższego na naszej misji. Nie tylko przejawia się to w budowie, ale dzięki szkole wielu ludzi nawraca się i wraca do ołtarza Chrystusowego pozostawiając za sobą swoje dawne przyzwyczajenia, walcząc z pogaństwem, nałogami, czarami, z tym wszystkim co od Boga oddala.

Drogi Ojcze Wenanty. Wyproś u Boga łaskę i błogosław nam w wykończeniu naszej szkoły średniej, przysyłaj ciągle nowych dobroczyńców. Polecam Ci naszych dobroczyńców, błogosław i daj rozwój firmie Kapica. Rodzinom Kapica, Ochwat, Matysiak, Mioduszewski, Wróbel. Niech ich firmy rozwijają się i dają pracę wielu ludziom, aby nadal mogły pomagać nam i najuboższym tego świata. Wyproś im Ojcze łaskę zdrowia, daj umiejętność pięknej pracy, dobrych wizji w ich sprawach firmowych i rodzinnych, niech wszystko dzieje się zgodnie z Twoją wolą. Wszystkim dobroczyńcom hojnie błogosław. Proszę Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

W łączności i modlitwie, Maciej Braun CR

Buhemba, 11/10/2023

Tanzania, East Africa