Franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla zapraszają mężczyzn na rekolekcje przy grobie sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, które odbędą się w dniach 2 – 4 czerwca (piątek-niedziela). Temat rekolekcji: Trwanie w Bożej Obecności, wpisuje się w cykl weekendowych spotkań „Z Maryją w szkole Słowa”. Tym razem rekolekcyjne zaproszenie skierowane jest tylko do mężczyzn. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 781 985 289 (o.Dariusz). Zgłoszenia można również kierować na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com.