„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,

wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.

Ta radosna aklamacja, którą wykonujemy zaraz po Przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa jako cała wspólnota, wyraża naszą wiarę w Zmartwychwstanie – Pana Jezusa i nasze – wierzymy, że na końcu czasów powstaniemy z martwych, a tu i teraz stoimy jeszcze między ziemią a niebem. Żyjemy w doczesności, a wiara pozwala nam już tu na ziemi przeżywać Niebo.

„Bo jeśli niebo jest tak piękne, moje, i tak bliskie, czyż się nie zapalę ogniem gorliwości, by je pozyskać?” – wołał Ojciec Wenanty Katarzyniec.

Drodzy Czciciele Ojca Wenantego, Przyjaciele i Pielgrzymi,

Przeżywając radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, najpiękniejszej tajemnicy naszej wiary, życzymy Wam, aby niebo, które przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa stało się nam jeszcze bliższe, nieustannie gościło w Waszym codzienny życiu. Pomimo nieraz czarnych chmur, które przysłaniają nam promienie słońca, jaśnieje Zmartwychwstały Chrystus – Słońce, które nie zna zachodu. I dlatego Jezus jest naszą Nadzieja, która pozwala nam na nowo przeżywać tajemnicę naszej wiary, bo gdyby – jak pisał św. Paweł w Liście do Koryntian – Chrystus nie zmartwychwstał, daremne było by nasze nauczanie, próżna była by także wasza wiara ( por. 1Kor 15,14).

Wesołego Alleluja!

Z błogosławieństwem i modlitwą przy grobie Ojca Wenantego Katarzyńca

o.Edward Staniukiewicz