Piątek, 31 marca 2023 r. to 102. rocznica śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca. Kronikarz klasztoru w Kalwarii Pacławskiej tak opisał ostatnie chwile życia i śmierć Sługi Bożego: Patrząc na życie śp. O. Wenantego w naszym konwencie, patrzyliśmy jak na świętego. Cierpliwość Jego i zgadzanie się z wolą Bożą w znoszeniu ciężkiej i przykrej choroby była nad podziw. Przez ten czas spowiadał się co tygodnia, a codziennie przyjmował Komunię św. o godzinie 6.30. Podczas całej choroby, miał zawsze wypogodzone oblicze, chociaż wiedział, że życie jego gaśnie. Pacierze kanoniczne odmawiał codziennie, chociaż z trudnością – codziennie odmawiał różaniec i odprawiał medytacye, a gdy już i tego nie mógł, prosił Przełożonego, by Mu braciszek czytał Pismo św. Zasnął w Panu dnia 31 marca o godz. 6 wieczorem. Ks. Boczar, jego katecheta Seminarium nauczycielskiego we Lwowie, gdy się dowiedział, że śp. O. Wenanty wstąpił do naszego zakonu powiedzaił: „spewnością będziecie mieli świętego”. Co daj Boże, i jak najprędzej dla chwały naszego Zakonu.

Kronika Konwentu oo. Franciszkanów w Kalwaryi Pacławskiej 1902-1944