Na początku roku 2023 postanowiłam codziennie do końca stycznia odmawiać litanię do Ojca Wenantego Katarzyńca z prośbą o znalezienie pracy. Po 10 dniach modlitwy, otrzymałam niespodziewany telefon z informacją o wolnym stanowisku pracy w instytucji, do której CV wysłałam 6 miesięcy wcześniej i że moja kandydatura jest brana pod uwagę. Po 3 dniach zostałam zaproszona na rozmowę, a od 1 lutego oficjalnie jestem zatrudniona. Ojcze Wenanty, dziękuję Ci za twoją pomoc i wstawiennictwo!

Ania