O Ojcu Wenantym dowiedziałam się w bardzo trudnym dla mnie okresie życia. Nieporozumienia rodzinne, problemy finansowe, śmierć mamy. Wytchnienie i pomoc czułam podczas modlitwy, powtarzałam sobie, że wiara czyni cuda. Prosiłam o wstawiennictwo Św. Ritę, Św. Józefa i wielu innych Orędowników u Boga. Pewnego dnia usłyszałam reportaż o Ojcu Wenantym – przeczytałam informację na jego temat i postanowiłam poprosić Go o pomoc w rozwiązaniu mojej trudnej sytuacji finansowej. Zaświadczam, iż w momencie kiedy poprosiłam Ojca Wenantego o pomoc, na każdym etapie spłaty mojego zadłużenia pieniądze pojawiały się z Nieba. Udało mi się spłacić zobowiązanie objęte egzekucją komorniczą i stopniowo ustabilizować moją sytuację finansową. Liczę na pomoc Ojca Wenantego w naprawie mojego życia rodzinnego i orędownictwo w wyprostowaniu dróg życiowych ludzi, których spotykam i którym również jest ciężko „na tym łez padole”. Wierzę, iż jego miłość do Matki Najświętszej i pokora życia, która Go cechowała (a ja o nią proszę ) pozwolą na wybłaganie dla nas biednych grzeszników Miłosierdzie Boże. Ojciec Wenanty jest bardzo skutecznym Orędownikiem i zasługuje na to by zostać Świętym – modlę się o to. Rzuca kola ratunkowe swojego Orędownictwa w sposób cudowny – po ludzku nie do pojęcia. Dziękuję Jezu, że pozostawiłeś nam Swoją Matkę, Świętych. Módlmy się, by Ojciec Wenanty za swoją opiekę i pomoc nam wszystkim również został wyniesiony w poczet Świętych. Nie traćcie Wiary i Nadziei. Ojciec Wenanty działa, a BÓG Błogosławi

Alicja