Drodzy Przyjaciele Ojca Wenantego Katarzyńca, przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok Pański 2023. Dziękujemy za Waszą przyjaźń z Ojcem Wenantym, za wszelkie dobra duchowe i materialne, za szerzenie kultu Czcigodnego Sługi Bożego i otaczamy Was naszą modlitwą w tym szczególnym czasie przy Żłóbku Dzieciątka Jezus oraz naszą modlitwą przy grobie Ojca Wenantego każdego dnia. Nasze życzenia pragniemy wzmocnić słowami samego Ojca Wenantego, które przekazał swoim słuchaczom w jednym z kazań na Boże Narodzenie w Głuchowicach i Czyżykowie w dniu 25 grudnia 1914 r.: Nie ma uroczystości, nie ma święta żadnego w całym roku tak miłego, tak pocieszającego, jak Boże Narodzenie. Dziś bowiem Kościół opowiada ludziom wesele wielkie, przyjścia Chrystusa Boga-Człowieka na świat. Jak niegdyś Anioł wezwał pasterzy do żłóbka Jezusa, aby Mu złożyli cześć, tak i nas Kościół święty zachęca, abyśmy poszli duchowo do stajenki betlejemskiej i przypatrzyli się Bożemu Dzieciątku. […] Patrzcie! I ten Bóg wielki chciał się tak poniżyć i stać się małym mizernym człowiekiem. Pan Jezus bowiem jest prawdziwym Bogiem, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej, a tak się upokarza, że przyjmuje na siebie naturę ludzką. I dlaczego to czyni? Z miłości dla nas, grzesznych ludzi: dlatego przyszedł z nieba na ziemię, aby nas ratować od zguby wiecznej, od piekła. […] Stawszy się człowiekiem, uniżywszy się tak bardzo, zamieszkał Syn Boży między ludźmi tak, że mogli patrzyć na Niego i zbliżać się, aby Mu cześć oddawać, aby Go naśladować. I naucza nas przede wszystkim pokory.

Drodzy Bracia i Siostry, odstępuję od utartej formy i nie życzę Wam zdrowia i pomyślności, lecz powtarzam słowa św. Pawła: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi, bo jeżeli Chrystus z łaską Swą będzie przy nas, jeżeli On nam błogosławić będzie, czegoż się mamy obawiać? Ludzie światowi takie najczęściej składają sobie życzenia: życzę ci zdrowia, szczęścia, powodzenia, długich lat – teraz dodają niektórzy: abyśmy doczekali końca wojny, aby zawitał pokój. Niekiedy znowu dadzą się usłyszeć słowa bardziej poetyckie, np. niech wszystkie dni tego roku będą dla ciebie słoneczne, niech żadna chmurka troski nie zasępi czoła twego, niechaj drogi, po których będziesz stąpać, uścielą się kwiatami. Kto życzy bliźnim swoim, krewnym, przyjaciołom, zdrowia i pomyślności – dobrze życzy – ale życzy za mało. W istocie gdyby ktoś posiadał żelazne zdrowie, ogromny majątek, gdyby mu wszystko szło jak z płatka, lecz gdyby przy tym był człowiekiem niegodziwym, utrapieniem dla innych – czy byłby to człowiek szczęśliwy? Wcale nie. Cóż z tego rodzicom, że mają dzieci zdrowe, urodziwe, gdy one im życie zatruwają? Cóż żonie po tym, iż ma męża w domu, a nie na polu walki, kiedy ten oddaje się nałogowi pijaństwa? Widzimy przeto, że oprócz zdrowia, długiego życia, pieniędzy – mamy sobie nawzajem życzyć łaski Bożej do życia cnotliwego, szlachetnego, do pilnego spełniania obowiązków swego stanu. Bo stokroć lepiej być ubogim człowiekiem, ale prawym, niż bogatym a niegodziwym. Nowo narodzony Jezus dla wszystkich przyszedł na świat, za wszystkich – nawet za naszych nieprzyjaciół – cierpiał i umarł na krzyżu – wszystkich chce zbawić – pragnie też to Dzieciątko Jezus, abyśmy my wszystkim dobrze życzyli, nawet i wrogom swoim. Wówczas życzenia nasze się spełnią, gdy za św. Pawłem mówić ze serca będziemy: Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Takie mają być życzenia chrześcijańskie, mamy w życzeniach swoich używać zawsze Pana Boga, a po wtóre, winniśmy oprócz dóbr doczesnych życzyć sobie nawzajem dóbr duchowych, to jest łaski do życia świątobliwego. […] Zacznijmy przeto ten rok, składając sobie nawzajem życzenia, ale nie takie suche, światowe – lecz gorące, połączone z modlitwą i prośbą do Boga. Życzmy i winszujmy sobie nie tylko zdrowia, powodzenia i innych darów doczesnych – ale nadto i przede wszystkim pragnijmy dla siebie i innych łaski Bożej do życia cnotliwego, do godnego spełniania swych obowiązków. A wreszcie życzmy dobrze wszystkim ludziom, nikogo nie wyjmując. – Takie życzenia Pan Jezus chętnie spełni.