Chcielibyśmy jako małżeństwo złożyć świadectwo ogromnego wstawiennictwa i pomocy jakiej doświadczyliśmy od o. Wenantego Katarzyńca. W 2018 roku w wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie mojego męża, nałożono na niego karę pieniężną, która wyniosła (wraz z odsetkami) prawie pół miliona złotych. Tę olbrzymią kwotę mieliśmy spłacić w ciągu 3 lat i kilku miesięcy. Wydawało się to zupełnie nierealne, zwłaszcza że oprócz tego mieliśmy jeszcze kredyty i inne zobowiązania oraz trójkę uczących się dzieci… Kiedy dowiedzieliśmy się o o.Wenantym i jego skutecznym wstawiennictwie w kwestiach finansowych, postanowiliśmy zacząć się modlić i wierzymy mocno, że tylko dzięki wyproszonym przez Niego łaskom u Boga, udało nam się spłacić w terminie tę ogromną sumę pieniędzy i przetrwać ten ciężki dla naszej rodziny czas. Oprócz tego Pan obdarzył nas wieloma innymi łaskami i pozwolił zbliżyć się do Niego np. przez posługę we wspólnocie. Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Bogu za tego pokornego Sługę, który oręduje za nami w Niebie i jest tak bardzo skuteczny. Propagujemy Jego kult także w naszej parafii, aby jak najwięcej osób poznało Go, modliło się przez Jego wstawiennictwo i poprzez to zbliżało się do Pana. Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski!

Katarzyna i Andrzej