W dniu 1 stycznia 1912 roku, ówczesny kleryk franciszkański, br. Wenanty Katarzyniec, złożył w imieniu kleryków franciszkańskiego seminarium w Krakowie, noworoczne życzenia swemu wychowawcy, o. Czesławowi Kellarowi. Treść tych życzeń niech i dla każdego z nas będzie przesłaniem na Nowy Rok 2023, który już stoi u progu naszych drzwi: „W nowym roku wszyscy ludzie snują plany na nowy okres czasu, wszyscy dziś to czynią […], upatrując w tym roku nowym jakiejś siły, mocy jakiejś nadprzyrodzonej, zmiany, szczęścia, polepszenia losu, oczekując od tego roku, który przecież nie jest jakąś istotą realną i uchwytną, wsparcia, polepszenia doli. My również […], robimy to samo, co i ludzie świeccy, ale na inny sposób. Snujemy plany, czynimy postanowienia, ale nie w tym nowym roku, nie w tej cząstce czasu widzimy gwiazdę naszego szczęścia, lecz w Bogu naszym i Panu, który sam jeden jest prawdziwym rządcą naszego losu, szukamy zaspokojenia naszych pragnień i marzeń, od Niego wyczekujemy pomocy i siły do uskutecznienia naszych zamiarów i planów”. Do tych życzeń Ojca Wenantego, które ciągle są aktualne i w naszych czasach, dołączamy naszą modlitwę za wszystkich Czcicieli Sługi Bożego i polecamy w naszej codziennej modlitwie przy grobie Ojca Wenantego Katarzyńca.

Z błogosławieństwem, o.Edward Staniukiewicz, kustosz grobu Ojca Wenantego.