Prosiłam o. Wenantego, żeby policja życzliwie podarowała mi wykroczenie drogowe, które nie spowodowało żadnego zagrożenia w ruchu drogowym, a mogło mnie bardzo słono kosztować. Policjant okazał się życzliwy, a mandat – symboliczny. Bardzo dziękuję!

Katarzyna