Z okazji 133. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca, ukazała się kolejna publikacja związana z tym Czcigodnym Sługa Bożym. Tym razem, o. Piotr Bielenin, franciszkanin, ukazał sylwetkę Ojca Wenantego Katarzyńca widzianą oczami jego serdecznego przyjaciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na podstawie zachowanej korespondencji oraz świadectw św. Maksymiliana, osoba Ojca Wenantego ukazana jest w niespotykany dotychczas sposób. Św. Maksymilian Kolbe był przekonany o niezwykłej świętości swojego przyjaciela, o czym wiele razy zaznaczał w korespondencji do Braci w prowincji. Jego znane słowa: „Ojciec Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał”, bardzo mocno charakteryzują duchowość i osobowość sługi Bożego. Był także przekonany o jego orędownictwie już po śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca (1921 r.), a wydawanie Rycerza Niepokalanej zawdzięczał właśnie jego wstawiennictwu. Niewielka książeczka o przyjaźni dwóch franciszkanów, „Wenanty Katarzyniec oczami Maksymiliana Kolbego”, jest dostępna w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Zamówienia można składać drogą mailową: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w Wydawnictwie Bratni Zew w Krakowie.

oes