Dzisiaj, 2 czerwca 2022 r. przypada 108. rocznica święceń kapłańskich Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Ojciec Wenanty w liście do swoich rodziców, z dnia 12 października 1913 r. pisał: „Za dwa lata, a może za rok mam przyjąć święcenia kapłańskie. Obym mógł je przyjąć jak najgodniej! Proście za mną o to Pana Boga – żebym, jeżeli mam zostać kapłanem, był dobrym i świątobliwym kapłanem”. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar świątobliwego kapłana, Ojca Wenantego Katarzyńca, i módlmy się o święte powołania kapłańskie i zakonne.

oes