Na polskim rynku wydawniczym ukazało się już pierwsze wydanie pism sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca! Trzytomowa publikacja została wydana nakładem wydawnictwa Ojców Franciszkanów z Krakowa Bratni Zew. Książki są do nabycia w Kalwarii Pacławskiej oraz w Wydawnictwie Bratni Zew!

Wenanty Katarzyniec pozostawił po sobie liczne pisma, wśród których znajdują się listy, notatki, kazania, konferencje duchowe – łącznie około dwóch tysięcy stron rękopisu. Stanowią one obszerny materiał do poznania, kim naprawdę był Czcigodny Sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Nie tylko ukazują go jako troskliwego syna, gorliwego zakonnika, sumiennego studenta, zaangażowanego duszpasterza i kierownika duchowego, ale pozwalają także poznać jego charakter i zdolności, zainteresowania i sposób widzenia świata, co w sumie daje nam obraz dojrzałego, ukształtowanego przez formację rodzinną, chrześcijańską, zakonną i kapłańską, głęboko wierzącego, zintegrowanego wewnętrznie człowieka świętego.

 Pisma o. Wenantego  pozwalają lepiej poznać i zrozumieć jego osobę i życie inspirują do zastosowania ewangelicznej motywacji w codziennym wypełnianiu naszych życiowych zadań.

Pierwszy tom Pism zawiera kazania i szkice kazań o. Wenantego, drugi – konferencje duchowe i odczyty, a trzeci – notatki, listy i artykuły drukowane w czasopismach.

Wszystkie trzy tomy Pism można nabyć w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej w promocyjnej cenie 160 zł. Zamówienia można składać pisząc na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub tradycyjną pocztą: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40.

oes