Nakładem Wydawnictwa WAM w Krakowie ukazała w serii „Cudów…” książka o Ojcu Wenantym Katarzyńca: „Cuda sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, świadectwa i modlitwy”. Czcigodny Sługa Boży, dobry kaznodzieja i pobożny kapłan. Wierni znają go przede wszystkim jako orędownika w problemach finansowych, ale doświadczają jego opieki również w innych codziennych sprawach, w których ludzkie możliwości zdają się wyczerpywać. O skuteczności pomocy Wenantego Katarzyńca zaświadczał także Maksymilian Maria Kolbe, który sam zabiegał o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. W książce znajduje się prawie 100 świadectw cudów (w tym świadectwo Maksymiliana Marii Kolbego), krótki życiorys Wenantego Katarzyńca, a także piękne modlitwy za jego wstawiennictwem. Książkę w cenie 25 zł można, m.in. nabyć w Kalwarii Pacławskiej, pisząc na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub tradycyjną pocztą: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska.

oes