„Boją się ludzie wielu rzeczy” – mówił do zalęknionych rodaków Obydowa Ojciec Wenanty Katarzyniec, w momencie zbliżających się wojsk rosyjskich w sierpniu 1914 r., podczas I wojny światowej. „Ale najwięcej chyba obawiają się na ziemi śmierci. I słusznie, bo kto życie utraci, wszystko utraci na tym świecie, nie mają już dla niego wartości ani bogactwa, ani honory, ani stroje, ani rozkosze żadne. My chrześcijanie jednakże powinniśmy tę bojaźń śmierci opanować, ponieważ wiemy, że ze śmiercią kończy się wprawdzie wszystko na tej ziemi, ale się rozpoczyna życie inne, lepsze w wieczności”. Autor wspaniałej powieści, „Prorok ze Lwowa”, O. Andrzej Sebastian Jasiński OFM, nie skupia się na biografii Ojca Wenantego Katarzyńca, ale raczej odmalowuje wewnętrzny portret Katarzyńca, niedostrzeżony charyzmat proroka swojej epoki, który to charyzmat z ogromną mocą ujawnia się po stu latach od śmierci Sługi Bożego. Publikacja oczywiście przybliża czytelnikom zarys podstawowych faktów z życia Ojca Wenantego Katarzyńca, jednak głównym zamierzeniem Autora jest ukazanie sylwetki Proroka – bo takim go Autor widzi – w kontekście proroczym, ale również historycznym, kulturowym i społecznym, a przede wszystkim duchowym ziemi, z której on wyrósł. I może dlatego warto przeczytać tę książkę w okolicznościach, których jesteśmy świadkami, a które, rozgrywają się za wschodnią granicą naszej Ojczyzny, na terenach, gdzie urodził się, spędził swoją młodość i posługę kapłańską młody zakonnik, Ojciec Wenanty Katarzyniec. Postać Sługi Bożego ukazana jest na tle środowiska, w którym posługiwał, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Lwowa, który stanowił wówczas ośrodek kształtowania polskiej kultury i nauki oraz życia religijnego, oddziałujący swym zasięgiem na całą Galicję i Polskę. Lwów – to było jego ukochane miasto. Zachęcamy do zakupienia tej książki. Cena nie jest naprawdę wysoka, to tylko 20 zł. Uzyskane w ten sposób fundusze, zostaną przekazane na potrzeby naszych Braci na Ukrainie, którzy przeżywają okrutny czas wojny. Zamówienia, ze swoim adresem zwrotnym, można składać mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub tradycyjną pocztą: Klasztor Franciszkanów, „Prorok ze Lwowa”, 37-743 Kalwaria Pacławska 40. Za okazane dobro, życzliwość i wsparcie finansowe, wszystkich Ofiarodawców polecamy modlitwie przy grobie Ojca Wenantego Katarzyńca.

o.Edward Staniukiewicz