Ojciec Wenanty jest cudowny. Chciałam dać świadectwo pomocy w pracy naukowej. Pomógł mi przy rozprawie habilitacyjnej, dostałam finansowanie i niezwykłą pomoc od ludzi, którzy wcześniej nie chcieli mnie wspierać w działaniach naukowych. Po skończonej nowennie, zadzwonił telefon z informacją…”będziemy sponsorować procedurę habilitacyjną”. Ojciec Wenanty pomaga w wielu sprawach, jest i wspiera. Czuje się jego wstawiennictwo niemalże natychmiast. Chwalmy Pana za to, że dał nam Ojca Wenantego.

Magdalena