Wszystkim Czcicielom Ojca Wenantego, wszystkim, którzy przysyłają swoje prośby, podziękowania i świadectwa, wszystkim, których inspiruje życie Sługi Bożego, ślemy od grobu Ojca Wenantego najserdeczniejsze życzenia na Cudowne Święta Bożego Narodzenia, jednocześnie zapewniamy o naszej codziennej modlitwie przy grobie Ojca Wenantego Katarzyńca. Dziękujemy również za wszelkie dobro, którego doświadczamy z Waszej strony oraz materialne wsparcie na rozwój kultu Ojca Wenantego. Za wszystkich Ofiarodawców, Dobrodziejów i Czcicieli Sługi Bożego będziemy się modlić podczas Mszy świętej w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia o godz. 16:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dzięki transmisji przez nasze kalwaryjskie media: Facebooka i You Toba. Niech słowa Ojca Wenantego będą dla nas wszystkich inspiracją, aby jeszcze bardziej zgłębiać duchowość tego niezwykłego orędownika naszych czasów: „Oddaj pokłon Chrystusowi w Jego kolebce. Proś, by w sercu twoim chciał się narodzić. Błagaj, by przyszedłszy do ciebie przyniósł z sobą cnoty, których nas uczy w żłóbku: pokorę, zaparcie się siebie, ducha ofiary. Poprzyj modlitwę swoją wszechpotężnym pośrednictwem Józefa i Maryi”.

o.Edward Staniukiewicz, franciszkanin