Pragnę zaświadczyć, że wstawiennictwo Ojca Wenantego wyprasza u Pana Boga obfitość łask nie tylko w potrzebach życia codziennego, ale co ważniejsze, w życiu duchowym. Za pośrednictwem Ojca Wenantego pragnę wyrazić wdzięczność Bogu w Trójcy Jedynemu, że po cudownym otrzymaniu zdalnej pracy przez mojego syna (o czym złożyłam już tu świadectwo), modliłam się dalej nowenną za przyczyną Ojca Wenantego za całokształt życia syna, a szczególnie o solidne opanowanie jazdy samochodem na kursie i pomyślne zdanie egzaminu, gdy będzie gotowy. Wiem, że trzy oblane egzaminy z jazdy były konieczne, aby potrafił sobie poradzić w trudnych okolicznościach na drodze. Egzamin z jazdy zdał pomyślnie 2 lutego, w dzień Ofiarowania Pańskiego – co było dla mnie znakiem opieki Maryi za przyczyną Ojca Wenantego (odbyło się to w trudnych warunkach pogodowych). Wstawiennictwu Ojca Wenantego przypisuję również ODDANIE 33 całej rodziny syna w opiekę i prowadzenie przez Niepokalaną, a także fakt poddania się syna od nowego roku kierownictwu duchowemu ojca jezuity. Mam nadzieję ,że dobry Bóg jak najprędzej wyniesie tego pokornego Sługę Bożego na ołtarze, o co zamierzam się w dalszym ciągu modlić.

Jadwiga