Kalendarze z Ojcem Wenantym na nowy 2022 rok są już dostępne w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Franciszkańskie Wydawnictwo Bratni Zew z Krakowa przygotowało dwa rodzaje kalendarzy: tradycyjny, do powieszenia na ścianę z myślami Ojca Wenantego i stojący na biurko w pracy lub w domu. Proces beatyfikacyjny Ojca Wenantego szybkimi krokami zmierza ku końcowi i wiele osób z nadzieją wyczekuje chwili, gdy Kościół katolicki oficjalnie wskaże datę jego beatyfikacji a jego samego jako wzór chrześcijańskiego życia. Warto odmierzać dni Roku Pańskiego 2022 z takim Orędownikiem. Kalendarze, w cenie 12 złotych każdy można nabyć pisząc na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pocztą tradycyjną: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, z dopiskiem: „Kalendarz Ojca Wenantego”.

oes