W ramach Roku Ojca Wenantego, w dniach 8-11 lipca 2021 r. odbędzie się pielgrzymka na Ukrainę: „Śladami Ojca Wenantego”. Pielgrzymki, które miała być w maju i w czerwcu, zostały właśnie przełożona na lipiec. Zachęcamy do udziału, są jeszcze wolne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Podróży Matteo, tel. 504 189 508. Poniżaj zamieszczony jest ramowy program pielgrzymki.

  1. DZIEŃ 08.07.2021 (czwartek)

Wyjazd z Kalwarii Pacławskiej o wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Lwowa, zwiedzanie śródmieścia – rynek z ratuszem, studniami, Kamienicą Czarną i Kamienicą Sobieskiego, spacer przez dzielnicę ormiańską i zwiedzanie katedry ormiańskiej, klimatycznych zaułków i podwórek. Następnie kościół podominikański i zespół pobernardyński, pozostałości murów miejskich, prochownia i arsenały. Spacer po wałach do pomnika Adama Mickiewicza i gmachu opery (opcjonalnie – jeśli to będzie możliwe – zwiedzanie gmachu opery). Zwiedzanie bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i udział we mszy świętej.  Obiadokolacja, nocleg.

  1. DZIEŃ 09.07.2021 (piątek)

Śniadanie, wędrówka po Lwowie szlakiem o. Wenantego Katarzyńca: kościoły franciszkańskie na Łyczakowie, udział w mszy świętej w sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, gmach seminarium, klasztor józefitek. Następnie zwiedzanie dawnych kościołów katolickich dziś już prawosławnych. Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt, panorama miasta z kopca Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku. Obiadokolacja, nocleg.

  1. DZIEŃ 10.07.2021 (sobota)

Śniadanie, wyjazd do Obydowa, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo o. Wenanty, Kamionka Strumiłowa – msza święta w sanktuarium Jezusa Konającego z Milatyna, spacer po miasteczku. Następnie przejazd do Radziechowa, gdzie o. Wenanty uczył się w szkole wydziałowej. W drodze powrotnej  wizyta w Czyszkach, gdzie sługa Boży pełnił posługę duszpasterską. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

  1. DZIEŃ 11.07.2021 (niedziela)

Śniadanie, wyjazd do Hanaczowa, gdzie o. Wenanty przebywał pod koniec życia w klasztorze franciszkańskim. Następnie Przemyślany – msza święta i spotkanie z księdzem Piotrem Smolką (salezjaninem, niestrudzonym żniwiarzem Bożym), po drodze zwiedzanie grekokatolickiej Ławry Uniowskiej i zamku w Świrzu (z zewnątrz), gdzie ostatnim gospodarzem był generał Bór-Komorowski. Wyjazd do Polski, na trasie postój na obiad.

Dodatkowe informacje o pielgrzymce można uzyskać w Biurze Podróży Matteo, tel. 504 189 508, mailowo wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz).

oes