„Śladami Ojca Wenantego” to kolejny reportaż, który w najbliższym czasie wyemituje TV Trwam. Tym razem młodzi dziennikarze będą przemierzać śladami Ojca Wenantego Katarzyńca i odkrywać przed widzem – po raz pierwszy – miejsca na Ukrainie, związane z dzieciństwem, młodością, początkami życia zakonnego i kapłańskiego sługi Bożego. W filmie zobaczymy, m.in. Obydów, miejsce urodzenia, lata dzieciństwa i młodości Ojca Wenantego Katarzyńca; Kamionkę Strumiłową (dzisiaj Buską), kościół, w którym wprawdzie nie został ochrzczony, ale w którym modlił się już jako kapłan; Lwów, miasto, w którym przeżywał swoją młodość i podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu franciszkanów; Czyszki, parafię, w której jako młody wikary spełniał posługę kapłańską; a także Hanaczów, miejsce zmagania się z cierpieniem i chorobą. Każde z tych miejsc będzie opatrzone komentarzem i bogatą dokumentacją filmową i fotograficzną, dzięki czemu widz będą mógł poznać historię ziemskiej wędrówki Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Pomimo upływu czasu i zmian strukturalnych na Ukrainie, autorzy dokumentu będą starali się odnaleźć ślady życia i posługi Ojca Wenantego Katarzyńca. I chociaż w pamięci ludzkiej zaciera się jego postać, to jednak ślady życia i świętości Ojca Wenantego, są ciągle żywy. Pierwszą część reportażu zobaczymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca o godz. 17:30, natomiast drugą część w Wielki Czwartek, 01 kwietnia również o godz. 17:30.

oes