Pragnę podziękować Ojcu Wenantemu za wstawiennictwo w mojej intencji. Mianowicie sprzedaż działki, której załatwienie i sprzedaż trwały latami. Polecam Ojcu Wenantemu prośby w trudnych sytuacjach finansowych, a także zdrowia i zawsze są wysłuchane. Skorzystałam z rady synowej, od której dowiedziałam się o 9-cio dniowej nowennie. Ojciec Wenanty Katarzyniec wysłuchuje każdego, kto go prosi o pomoc. Moja prośba została wysłuchana, za co serdeczne Bóg zapłać. Zaświadczam, że Ojciec Wenanty Katarzyniec powinien być wyniesiony na ołtarze, dla dobra nas wszystkich, o co codziennie się modlę.

Irena