Podstawowy turnus rekolekcji dla małżonków w ramach Spotkań Małżeńskich odbędzie się w dniach 12-14 marca 2021 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Weekendowe rekolekcje małżeńskie to przede wszystkim pewna forma dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami. Na Spotkania Małżeńskie mogą przyjechać małżonkowie o różnym stażu małżeńskim, poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjechać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie mogą uczestniczyć też pary małżeńskie, które mają zamiar ponownie się połączyć po separacji. Koszt rekolekcji weekendowych wynosi 380 zł od pary z pełnym wyżywieniem. Zgłoszenia przyjmują Wiesław i Jadwiga Solarzowie, tel. 600 826 169 lub o.Edward 532 076 902, u którego można uzyskać także dodatkowe informacje. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18:00 w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej. Zachowujemy i przestrzegamy wszystkie zasady sanitarne związane z pandemią. Przedpłatę w wysokości 200 zł należy dokonać na konto Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, nr: 89 1240 1776 1111 0000 1936 2478 z tytułem wpłaty „Dialog” do dnia 6 marca 2021 r..

o.Edward Staniukiewicz OFMConv, Animator – Członek Stowarzyszenia