Od 2. Niedzieli Wielkiego Postu – 28 lutego, do środy – 3 marca, trwają w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie rekolekcje z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Franciszkanie zapraszają na rekolekcje osoby starsze, seniorów oraz samotnych. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi są: w niedzielę o godz. 8:00; 12:00 i 16:30, a od poniedziałku do środy o godz. 9:00 i 16:30. Spotkania rekolekcyjne prowadzi o.Edward Staniukiewicz z Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla, gdzie znajduje się grób Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Rozważania oparte są na myślach Ojca Wenantego zaczerpniętych z jego Pism.

oes